| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > BHP > Bezpieczeństwo pracy > Ochrona kobiet w ciąży

Ochrona kobiet w ciąży

Ochrona pracy kobiet może przejawiać się w kilku aspektach: w ochronie kobiet w ciąży, pracownic korzystających z uprawnień związanych z rodziciel­stwem czy zakazie zatrudniania na stanowiskach wzbronionych kobietom pracownicom w ciąży. Pracownicy w ciąży nie można wypowiedzieć ani rozwiązać z nią umowy o pracę. Dopuszczalne jest to tylko wówczas, gdy następuje z przyczyn przez nią zawinionych i zakładowa organizacja związko­wa wyraziła na to zgodę oraz jeżeli pracownica była zatrudniona na podstawie umowy o pracę na okres próbny nieprzekraczający 1 miesiąca.

Warunki szkodliwe

Jeżeli pra­cownica w ciąży jest zatrudniona na stanowisku, gdzie występują szkodliwe lub niebezpieczne dla zdrowia warunki pracy, pracodawca ma obowią­zek przenieść ją na inne stanowisko (niezagraża­jące jej zdrowiu) bądź - gdy nie ma takiej możli­wości - zwolnić z obowiązku świadczenia pracy. Takiej pracownicy pracodawca nie może zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej.

Delegowanie

Poza tym - bez jej zgody - nie wolno delegować pracownicy w ciąży do pracy poza stałe miejsce zamieszkania. Jeśli pracownica nie może wykonać niezbędnych badań zaleconych przez lekarza poza godzinami pracy, pracodawca powinien zwolnić ją z pracy na czas niezbędny do ich przeprowadzenia.

Umowa na czas określony

Pracownica, która jest zatrudniona na podstawie terminowej umowy o pracę (na czas określony, na czas wykonania określonej pracy, okres próbny przekraczający 1 miesiąc), której umowa miałaby się rozwiązać po upływie 3. miesiąca ciąży, korzy­sta z ochrony przez okres do dnia porodu.

Taka gwarancja nie jest stosowana do pracownic w ciąży zatrudnionych na podstawie umowy zawartej na zastępstwo za nieobecnego pracownika.

Rekomendowany produkt: Prawo Pracy i ZUS

Urlopy rodzicielskie

Z ochrony stosunku pracy przed wypowiedzeniem korzysta również pracownica w okresie przebywa­nia na urlopach związanych z rodzicielstwem oraz w razie obniżenia wymiaru etatu w związku z korzy­staniem z takich uprawnień. W czasie korzystania przez pracownicę/pracownika z urlopów macie­rzyńskiego, wychowawczego i rodzicielskiego pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę (może to zrobić tylko bez wypowie­dzenia z winy pracownicy i za zgodą reprezentu­jącej ją organizacji związkowej). W razie obniżenia wymiaru etatu przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego, jest on przez rok chro­niony przed zwolnieniem. Pracodawca powinien w miarę możliwości zagwarantować pracowni­kom powracającym z urlopu związanego z rodzi­cielstwem zatrudnienie na stanowisku pracy, jakie zajmowali przed skorzystaniem z tych uprawnień.

Karmienie piersią

Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dodatkowych przerw w pracy lub na jej wniosek do wcześniejszego kończenia pracy. Ponadto taką osobę pracodawca może przenieść do innej pracy, jeżeli poprzednio pracowała na stanowisku, na któ­rym występują czynniki szkodliwe lub niebezpiecz­ne dla zdrowia.

Opieka nad dzieckiem

Pracownicy (lub pracownika) opiekującej się dzie­ckiem do 4 lat nie wolno bez jej zgody zatrudniać w porze nocnej, godzinach nadliczbowych, w syste­mie przerywanego czasu pracy ani delegować poza miejsce zamieszkania. Pracownik(ca) opiekujący(a) się przynajmniej jednym dzieckiem do 14 lat ma prawo do dodatkowych dni wolnych z tytułu opie­ki na dziecko.

Z ochroną pracy kobiet jest również związany wymiar urlopu macierzyńskiego. Pracownica musi skorzystać co najmniej z 14 tygodni tego urlopu po porodzie. Z pozostałej części urlopu może zrezyg­nować, jeżeli zamierza go przejąć ojciec dziecka.

Ochrona kobiet dotycząca korzystania przez nie z uprawnień związanych z rodzicielstwem jest wyłą­czona w razie likwidacji, upadłości pracodawcy bądź przeprowadzania przez niego zwolnień grupowych.

Zadaj pytanie na FORUM

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

SKŁADKI ZUS 2020

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Kinga Majczak-Górecka

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »