| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poprzednie tematy > Treść świadectwa pracy

Treść świadectwa pracy

Pracodawca nie może samodzielnie decydować o tym, jakie informacje znajdą się w świadectwie pracy. Jest natomiast zobowiązany do sporządzenia tego dokumentu zgodnie ze wskazówkami wynikającymi z rozporządzenia o świadectwie pracy.

Przykłady

Jan K. został zwolniony z pracy za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę z przyczyn ekonomicznych. A zatem ust. 3 lit. a świadectwa powinien brzmieć: „Stosunek pracy ustał w wyniku rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę za wypowiedzeniem, zgodnie z art. 30 § 1 pkt 2 k.p.”. Jednak nie byłoby błędem wskazanie jako podstawy prawnej również art. 10 ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania i wtedy ust. 3 lit. a miałby następujące brzmienie: „Stosunek pracy ustał w wyniku rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę za wypowiedzeniem, zgodnie z art. 30 § 1 pkt 2 k.p. w związku z art. 10 ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

***

Zbigniew N. został zwolniony z pracy w związku z długotrwałą chorobą, trwającą łącznie 9 miesięcy (tj. 182 dni zwolnienia lekarskiego i 3 miesiące pobierania świadczenia rehabilitacyjnego). W związku z tym ust. 3 lit. a powinien brzmieć: „Stosunek pracy ustał w wyniku rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę bez wypowiedzenia, zgodnie z art. 30 § 1 pkt 3 k.p.”. W tym przypadku nie będzie błędem dodanie do podstawy prawnej art. 53 § 1 pkt 1 lit b k.p., co wskazuje na rozwiązanie umowy bez winy pracownika.

  • w ust. 3 lit. b pracodawca zamieszcza podstawę prawną rozwiązania stosunku pracy, jeżeli do rozwiązania tego dochodzi w pewnych szczególnych przypadkach (tj. w trybie określonym w art. 231 § 4 lub 5, w art. 48 § 2, w art. 683 lub w art. 201 § 2 k.p.). W terminie 2 miesięcy od przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę pracownik może bez wypowiedzenia, za 7-dniowym uprzedzeniem, rozwiązać stosunek pracy (art. 231 § 4 k.p.). Natomiast § 5 tego artykułu stanowi, że pracodawca z dniem przejęcia zakładu pracy lub jego części, jest zobowiązany zaproponować nowe warunki pracy i płacy pracownikom świadczącym dotychczas pracę na innej podstawie niż umowa o pracę oraz wskazać termin, nie krótszy niż 7 dni, do którego pracownicy mogą złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odmowie przyjęcia proponowanych warunków. W razie nieuzgodnienia nowych warunków pracy i płacy dotychczasowy stosunek pracy rozwiązuje się z upływem okresu równego okresowi wypowiedzenia liczonego od dnia, w którym pracownik złożył oświadczenie o odmowie przyjęcia proponowanych warunków lub od dnia, do którego mógł złożyć takie oświadczenie.

Przykład

Ustęp 3 lit. b świadectwa pracy będzie miał brzmienie: „Stosunek pracy ustał w wyniku rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, za 7-dniowym uprzedzeniem przez pracownika, zgodnie z art. 231 § 4 k.p.” lub „Stosunek pracy ustał w wyniku odmowy przyjęcia przez pracownika nowych warunków pracy i płacy, zgodnie z art. 231 § 5 k.p.”.

Informacja o urlopie ojcowskim w świadectwie pracy >>

Pracownik, który przed przywróceniem do pracy podjął zatrudnienie u nowego pracodawcy, może bez wypowiedzenia, za 3-dniowym uprzedzeniem, rozwiązać umowę o pracę z tym pracodawcą, w ciągu 7 dni od przywrócenia do pracy (art. 48 § 2 k.p.). Takie rozwiązanie umowy o pracę skutkuje takimi samymi konsekwencjami, jak w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę.

Przykład

Ustęp 3 lit. b będzie miał brzmienie: „Stosunek pracy ustał w wyniku rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia, zgodnie z art. 48 § 2 k.p.”.

Pracodawca, wypełniając świadectwo pracy w ustępie 3 lit. b, będzie postępował tak jak w sytuacji, gdy pracownik rozwiąże umowę o pracę w trybie art. 683 k.p. (rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika powołanego na stanowisko w wyniku konkursu u innego pracodawcy) lub w trybie art. 201 § 2 k.p. (rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem młodocianym).

  • ust. 3 lit. c wypełnia się, jeżeli nastąpiło wygaśnięcie stosunku pracy. Należy tu podać podstawę prawną. Wygaśniecie stosunku pracy następuje z mocy prawa, a okoliczności przyjęcia tego, że stosunek pracy wygasł, wskazane są w art. 631 § 1, 632 i 66 k.p.

Przykład

Ustęp 3 lit. c będzie miał brzmienie: „Wygaśnięcie stosunku pracy na podstawie art. 631 § 1 k.p.”.

Podstawa prawna:

  • art. 231 § 4 i 5, art. 30 § 1, art. 48 § 2, art. 53 § 1 pkt 1, art. 631 § 1, art. 632, 66, 683, 201 § 2 Kodeksu pracy,

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sławomir Janiak

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK