| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Rozliczanie wynagrodzeń > Wynagrodzenie urlopowe nauczycieli akademickich

Wynagrodzenie urlopowe nauczycieli akademickich

W wynagrodzeniu za urlop wypoczynkowy nauczyciela akademickiego uwzględnia się wszystkie składniki wynagrodzenia zaliczane do wynagrodzeń. Nie wlicza się jedynie składników o charakterze nieperiodycznym.

Nauczyciel akademicki ma zagwarantowane prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 36 dni roboczych w ciągu roku, które powinien wykorzystać w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych w przerwie zimowej i letniej (ustawa z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym).

Prawo do pierwszego urlopu wypoczynkowego nauczyciel akademicki uzyskuje w ostatnim dniu poprzedzającym letnią przerwę w zajęciach dydaktycznych, natomiast prawo do drugiego i dalszych urlopów – z początkiem każdego następnego roku kalendarzowego.

W okresie urlopu nauczyciel akademicki otrzymuje wynagrodzenie, takie jakie otrzymywałby, gdyby w tym czasie pracował. Jednak zmienne składniki tego wynagrodzenia są obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. Jeżeli zatrudnienie trwało krócej, to przeciętne wynagrodzenie oblicza się z całego okresu zatrudnienia z uwzględnieniem stawek obowiązujących w okresie urlopu. W wynagrodzeniu za urlop wypoczynkowy nauczyciela akademickiego uwzględnia się wszystkie składniki wynagrodzenia zaliczane do wynagrodzeń.

Do wynagrodzenia urlopowego nie wlicza się jedynie składników o charakterze nieperiodycznym, takich jak:

 • nagrody jubileuszowe i inne,
 • wynagrodzenia za recenzje,
 • odprawy,
 • ekwiwalenty,
 • odszkodowania.

Ustalenie podstawy wynagrodzenia

Szczegółowe zasady ustalania tego wynagrodzenia oraz ekwiwalentu za urlop zawierają przepisy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2 listopada 2006 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego nauczycieli akademickich.

W podstawie wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego nauczyciela akademickiego nie uwzględnia się otrzymywanych przez niego wypłat, takich jak:

 • jednorazowe lub nieperiodyczne wynagrodzenia za wykonanie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie (w tym za recenzje),
 • wynagrodzenie za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju,
 • wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego,
 • ekwiwalent pieniężny za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego,
 • nagrody jubileuszowe,
 • nagrody rektora lub ministra przyznawane nauczycielom zatrudnionym w uczelni wojskowej, uczelni służb państwowych, uczelni artystycznej, uczelni morskiej lub uczelni medycznej,
 • odprawy emerytalne lub rentowe,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 • wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
 • wynagrodzenie i odszkodowanie przysługujące nauczycielowi akademickiemu w razie rozwiązania stosunku pracy.

Aby ustalić wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, należy wyliczyć wynagrodzenie za jeden dzień urlopu w części ustalonej na podstawie składników wynagrodzenia określonych w stawkach miesięcznych w stałej wysokości. Wynagrodzenie to oblicza się, dzieląc sumę składników przysługujących w miesiącu wykorzystywania urlopu przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca. Tak obliczone wynagrodzenie za jeden dzień urlopu wypoczynkowego mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w trakcie urlopu wypoczynkowego (§ 5 ust. 1 rozp.). Następnie należy ustalić wynagrodzenie za jeden dzień urlopu wypoczynkowego w części ustalonej na podstawie zmiennych składników wynagrodzenia. Tę część oblicza się, dzieląc podstawę wymiaru (ustalanego zgodnie z § 3 i 4 rozp.) przez 251 dni. Jeżeli nauczyciel akademicki jest zatrudniony krócej niż 12 miesięcy, podstawę wymiaru dzieli się przez liczbę dni roboczych przypadających w okresie jego zatrudnienia. Tak obliczone wynagrodzenie za jeden dzień urlopu wypoczynkowego mnoży się przez liczbę dni tego urlopu (§ 5 ust. 2 rozp.). Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy nauczyciela akademickiego stanowi sumę wynagrodzenia w części ustalonej na podstawie składników wynagrodzenia określonych w stawkach miesięcznych w stałej wysokości oraz wynagrodzenia w części ustalonej na podstawie zmiennych składników wynagrodzenia (§ 6 rozp.).

reklama

Narzędzia kadrowego

POLECANE

PRAWO PRACY DLA RODZICÓW

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

WYDARZENIA

Eksperci portalu infor.pl

dr Witold Florczak

Aktuariusz, Ekspert ds. wyceny rezerw na świadczenia pracownicze

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »