| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Zasiłki i inne świadczenia > Ubezpieczenie zdrowotne członków rodziny

Ubezpieczenie zdrowotne członków rodziny

Osoby podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu mają obowiązek zgłosić do tego ubezpieczenia członków swojej rodziny, którzy nie spełniają warunków do objęcia tym ubezpieczeniem z innego tytułu.

Do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych mają przede wszystkim prawo osoby objęte powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym. Do osób objętych powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym należą m.in. członkowie rodzin osób podlegających temu ubezpieczeniu obowiązkowo bądź dobrowolnie. Tymczasem nie każdy, kto w potocznym rozumieniu jest członkiem rodziny, jest również za takiego uważany na gruncie ustawy zdrowotnej.

Członkiem rodziny ubezpieczonego, zgodnie z art. 5 pkt 3 ustawy zdrowotnej, są: dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuk albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej – do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku. Członkiem rodziny ubezpieczonego jest również małżonek oraz wstępni pozostający z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Za ubezpieczonych uznaje się także członków rodzin:

  • osób posiadających obywatelstwo państwa członkowskiego UE lub EOG, zamieszkujących na terytorium państwa członkowskiego UE lub EOG oraz
  • osób nieposiadających obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego EOG, legalnie zamieszkujących na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego UE lub EOG

– jeżeli nie są osobami podlegającymi obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego (np. z tytułu stosunku pracy, wykonywania pracy na podstawie umowy-zlecenia, pozarolniczej działalności) ani nie są osobami uprawnionymi do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji;

  • osób nieposiadających obywatelstwa państwa członkowskiego UE, EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej, przebywających na terytorium Polski na podstawie wiz i zezwoleń wskazanych w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy zdrowotnej – jeżeli nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego

Obowiązek zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego spoczywa na ubezpieczonym, a więc osobie, która obowiązkowo lub dobrowolnie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu. Ubezpieczony, który jest płatnikiem składek na własne ubezpieczenie zdrowotne, samodzielnie dokonuje zgłoszenia członka rodziny do przedmiotowego ubezpieczenia. Jeżeli natomiast ubezpieczony nie jest płatnikiem składek na własne ubezpieczenie zdrowotne, zgłoszenia członka rodziny do tego ubezpieczenia dokonuje za pośrednictwem płatnika składek (np. pracownik swoich członków rodziny zgłasza za pośrednictwem pracodawcy).

Płatnik składek zgłasza członka rodziny osoby ubezpieczonej do ubezpieczenia zdrowotnego przy wykorzystaniu formularza ZUS ZCNA, który przekazuje do ZUS (nie dotyczy to członków rodziny rolników, domowników rolników oraz osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe z KRUS, gdyż zgłoszenie ich do ubezpieczenia zdrowotnego jest dokonywane za pośrednictwem KRUS). Z uwagi na to, że za członków rodziny nie opłaca się składek na ubezpieczenie zdrowotne, płatnik składek nie ma obowiązku przekazywać za nich do ZUS imiennego raportu miesięcznego ZUS RZA.

W niektórych sytuacjach ubezpieczony ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny, który ma inny tytuł do tego ubezpieczenia. Chodzi o przypadki wymienione w art. 66 ust. 2 ustawy zdrowotnej, w których status członka rodziny zwalnia z obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego z tego innego tytułu. Osoby te, mimo że spełniają warunki do podlegania obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułów, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 17–20, 26–28, 30 i 33 ustawy zdrowotnej, są objęte tym ubezpieczeniem jako członkowie rodziny. Powyższa zasada nie ma jednak zastosowania do małżonków, wobec których orzeczono separację prawomocnym wyrokiem sądu (art. 66 ust. 3 ustawy zdrowotnej).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Simpkins & Co Solicitors

Jedna z najlepszych firm prawniczych w południowej Anglii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK