| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Emerytury i renty > Czy można pracować i pobierać emeryturę pomostową

Czy można pracować i pobierać emeryturę pomostową

Pracownik (urodzony w sierpniu 1950 r.) jest zatrudniony w naszej firmie od 20 lat. Do końca 2009 r. wykonywał prace w szczególnych warunkach, które są obecnie wymienione w pkt 33 załącznika nr 1 do ustawy o emeryturach pomostowych (prace garbarskie bezpośrednio przy obróbce mokrych skór), a od 1 stycznia 2010 r. pracuje jako portier. Przed zatrudnieniem prowadził własną działalność. Jakie warunki musi spełnić, aby uzyskać prawo do emerytury pomostowej? Czy po przyznaniu takiej emerytury będzie mógł dorabiać w naszej firmie i pobierać jednocześnie emeryturę?

Jeśli pracownik przepracował co najmniej 15 lat w szczególnych warunkach na pełny etat i rozwiąże stosunek pracy, będzie mógł uzyskać emeryturę pomostową. Ponowne podjęcie zatrudnienia nie przeszkodzi mu w pobieraniu przyznanego świadczenia, chyba że uzyskiwany z tego tytułu przychód przekroczy określone progi zarobkowe.

UZASADNIENIE

Podstawowa możliwość uzyskania emerytury pomostowej jest przewidziana w art. 4 ustawy o emeryturach pomostowych dla wszystkich pracowników zatrudnionych przy pracach w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymienionych w tzw. nowych wykazach prac, tj. w załącznikach nr 1 i nr 2 do wspomnianej ustawy. Z możliwości przejścia na emeryturę pomostową na ogólnych zasadach może skorzystać pracownik, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • urodził się po 31 grudnia 1948 r.,
 • ukończył co najmniej 55 lat (kobieta) lub 60 lat (mężczyzna),
 • udowodnił co najmniej 15-letni okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,
 • posiada okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn,
 • przed 1 stycznia 1999 r. wykonywał (przynajmniej przez 1 dzień) pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wymienioną w starych lub w nowych wykazach prac,
 • po 31 grudnia 2008 r. wykonywał (przynajmniej przez 1 dzień) pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymienioną w nowych wykazach prac,
 • rozwiązał stosunek (stosunki) pracy.

Ustalając, czy pracownik ubiegający się o emeryturę pomostową spełnia wymóg posiadania co najmniej 15-letniego zatrudnienia w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, ZUS sumuje okresy pracy:

 • w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wymienionej w starych wykazach prac, wykonywanej do końca 2008 r. stale i w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymienionej w nowych wykazach prac, wykonywanej w pełnym wymiarze czasu pracy, niezależnie od tego, czy zatrudnienie to miało miejsce przed 1 stycznia 2009 r. czy po 31 grudnia 2008 r.

Pracami w szczególnych warunkach ze starych wykazów są prace wymienione w wykazach A lub B, które znajdują się w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

Odrębna możliwość uzyskania emerytury pomostowej (w niższym wieku emerytalnym) jest przewidziana dla pracowników zatrudnionych przy pracach w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymienionych w nowych wykazach prac. Chodzi o emeryturę przysługującą na podstawie art. 5–10 ustawy o emeryturach pomostowych. Jednak w przepisach tych nie został powołany pkt 33 załącznika nr 1 do tej ustawy, w związku z czym osoby, które wykonywały wymienione w tym punkcie prace (garbarskie bezpośrednio przy obróbce mokrych skór) mogą uzyskać emeryturę pomostową wyłącznie na ogólnych zasadach z art. 4 ustawy. Państwa pracownik spełnił wszystkie wymagania określone w tym przepisie, poza rozwiązaniem stosunku pracy. Jeśli spełni także ten warunek, nie będzie przeszkód w przyznaniu mu emerytury pomostowej.

Uzyskanie emerytury pomostowej nie jest uzależnione od wykonywania pracy w szczególnych warunkach ostatnio przed zgłoszeniem wniosku o to świadczenie. Nie ma natomiast znaczenia wykonywanie działalności gospodarczej, nawet tuż przed zgłoszeniem wniosku o emeryturę. Oznacza to, że fakt prowadzenia przez Państwa pracownika takiej działalności, nie przeszkodzi mu w uzyskaniu „pomostówki”. Nie będzie też miało znaczenia to, że pracę w szczególnych warunkach zakończył w 2009 r., wiele miesięcy przed zgłoszeniem wniosku o emeryturę pomostową.

Podjęcie przez Państwa pracownika po przyznaniu emerytury pomostowej innej pracy niż praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymieniona w nowych wykazach, nie spowoduje automatycznego zawieszenia przez ZUS prawa do tego świadczenia.

WAŻNE!

Emerytura pomostowa jest zawieszana – bez względu na wysokość uzyskiwanego przychodu – wyłącznie w razie podjęcia pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymienionej w nowych wykazach prac.

Jeżeli świadczeniobiorca uzyskuje przychód z tytułu wykonywania pracy objętej obowiązkiem ubezpieczeń społecznych, która nie została wymieniona w nowych wykazach prac „szczególnych”, prawo do emerytury pomostowej ulega zawieszeniu lub zmniejszeniu na zasadach przewidzianych dla emerytur i rent przysługujących z FUS. Oznacza to, że emerytura pomostowa może być wypłacana w pełnej wysokości, jeśli miesięczny przychód z pracy zarobkowej nie przekracza 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego przez Prezesa GUS (od czerwca do sierpnia 2011 r. – 2426,50 zł). W przypadku osiągania wyższego przychodu, ale nieprzekraczającego 130% tego wynagrodzenia (obecnie 4506,30 zł), świadczenie podlega zmniejszeniu o kwotę przekroczenia, ale nie więcej niż o maksymalną kwotę zmniejszenia ustaloną dla emerytury (obecnie 503,82 zł). Jeśli natomiast emeryt osiąga przychód w wysokości przekraczającej 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, emerytura pomostowa podlega zawieszeniu.

Podstawa prawna

 • art. 4, art. 17 ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. Nr 237, poz. 1656 ze zm.),
 • art. 103–104 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.).
reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Anita Pardej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK