| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poradniki > Ekwiwalenty pracownicze

Ekwiwalenty pracownicze

Ekwiwalenty pracownicze spełniają jedną podstawową funkcję – rekompensują pracownikom świadczenia, których nie mogli otrzymać w ich pierwotnej postaci. W praktyce najczęściej spotykamy się z ekwiwalentem pieniężnym za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

W pierwszej kolejności należy ustalić podstawę urlopową, czyli zsumować wysokość wynagrodzenia zasadniczego i inne jego składniki, jeśli podlegają doliczeniu. Przepisy rozporządzenia mówią o tym wprost.

W wynagrodzeniu za urlop wypoczynkowy nauczyciela:

 • uwzględnia się:
  – wynagrodzenie zasadnicze,
  – dodatki: za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny oraz za warunki pracy,
  – wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
  – dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej,
  – odrębne wynagrodzenie za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze wykonywane w dniu wolnym od pracy,
  – wynagrodzenie za pracę w święto,
  – dodatek za uciążliwość pracy (zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela – w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego),
 • nie uwzględnia się:
  – wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju,
  – wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego oraz wynagrodzenia za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
  – wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną.

Należy również pamiętać o tym, że składniki wynagrodzenia określone w stawkach miesięcznych w stałej wysokości oraz składniki wynagrodzenia określone procentowo od tych stawek uwzględnia się w wysokości należnej w miesiącu wykorzystywania urlopu. W przypadku gdy okres wykonywania zadań lub zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego jest krótszy niż okres roku szkolnego, wysokość dodatku oblicza się, mnożąc otrzymywaną stawkę z tego tytułu przez liczbę miesięcy, w których nauczyciel wykonywał zadania lub zajęcia. Uzyskaną kwotę dzieli się przez liczbę miesięcy roku szkolnego poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu.

Z kolei dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej, za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze wykonywane w dniu wolnym od pracy oraz za pracę w święto oblicza się, dodając otrzymane wynagrodzenie w poszczególnych miesiącach roku szkolnego, a następnie uzyskaną kwotę dzieląc przez liczbę miesięcy roku szkolnego poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu.

Natomiast wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oblicza się, mnożąc przeciętną miesięczną liczbę godzin z okresu wszystkich miesięcy danego roku szkolnego, poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu, a jeżeli okres zatrudnienia jest krótszy od roku szkolnego – z tego okresu, przez godzinową stawkę wynagrodzenia przysługującą w miesiącu wykorzystywania urlopu.

Odrębnie ustalamy podstawę wynagrodzenia za jeden dzień urlopu, w zależności, czy chodzi o nauczyciela placówki feryjnej czy nieferyjnej. Dla pierwszej kategorii wynagrodzenie za jeden dzień urlopu nauczyciela ustala się, dzieląc miesięczne wynagrodzenie przez 30. Natomiast dla nauczycieli placówek nieferyjnych wynagrodzenie za jeden dzień urlopu oblicza się, dzieląc miesięczne wynagrodzenie przez 21.

Za podstawę ustalenia ekwiwalentu za jeden dzień urlopu przyjmuje się wysokość wynagrodzenia przysługującego nauczycielowi za jeden dzień urlopu. Ekwiwalent za niewykorzystany przez nauczyciela urlop wypoczynkowy oblicza się, mnożąc ekwiwalent za jeden dzień urlopu przez liczbę dni tego urlopu.

Przykład
Nauczyciel został zatrudniony w placówce nieferyjnej na okres od 1.01 do 30.06.2010 r. na pół etatu. Otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1500 zł. Zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela nauczycielowi zatrudnionemu na cały etat przysługuje urlop w wymiarze 35 dni. Z nauczycielem nie została przedłużona umowa. Zakończył zatrudnienie 30 czerwca 2010 r. i nie wykorzystał w tym czasie urlopu wypoczynkowego.

W pierwszej kolejności obliczamy przysługujący mu urlop za rok zatrudnienia – będzie on proporcjonalny w stosunku do wymiaru etatu: 1/2 x 35 = 18 dni.

Ponieważ jednak nauczyciel przepracował tylko 6 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego, z tego tytułu przysługuje mu tylko połowa jego wymiaru rocznego, a zatem: 1/2 x 18 = 9 dni.

Wypłacany ekwiwalent w dniu 30 czerwca 2010 r. będzie wynosił tym samym:

 • 1500 zł : 21 = 71,43 zł za – ekwiwalent za jeden dzień,
 • 71,43 x 9 dni = 642,87 zł – ekwiwalent za 9 dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego.

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Szajkowski

Konsultant podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK