| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > HRM > Zarządzanie > Metody przeciwdziałania mobbingowi w firmie

Metody przeciwdziałania mobbingowi w firmie

Zjawisko mobbingu wpływa przede wszystkim na zdrowie i psychikę poszkodowanego pracownika. Nie można jednak zapominać o konsekwencjach dla pracodawcy i negatywnym wpływie na reputację i funkcjonowanie firmy. Aby skutecznie przeciwdziałać mobbingowi, należy nauczyć się rozpoznawać to zjawisko i mieć świadomość skutków, jakie niesie ze sobą jego występowanie.

Mobbing stanowi usystematyzowaną formę przemocy psychicznej, której sprawcami są koledzy, przełożeni lub podwładni ofiary.

Czym jest mobbing

Aby móc stwierdzić, że w konkretnej sytuacji wobec pracownika stosowany był mobbing, konieczne jest wykazanie, iż działania i zachowania ze strony mobbera:

 • dotyczyły pracownika lub były skierowane przeciwko niemu,
 • polegały na nękaniu lub zastraszaniu,
 • miały uporczywy i długotrwały charakter,
 • wywołały u pracownika zaniżoną ocenę przydatności zawodowej,
 • ich celem lub skutkiem było poniżenie lub ośmieszenie pracownika, odizolowanie go od współpracowników lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników,
 • w efekcie u pracownika wystąpiła zaniżona ocena przydatności zawodowej, poczucie poniżenia lub ośmieszenia albo nastąpiło odizolowanie go od współpracowników lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Podkreślić należy, że aby mówić o mobbingu w znaczeniu kodeksowym, konieczne jest, aby wszystkie wskazane powyżej przesłanki wystąpiły kumulatywnie, czyli łącznie. Oznacza to, że jeżeli w danej sytuacji nie wystąpiła którakolwiek z opisanych powyżej przesłanek, to w świetle Kodeksu pracy nie doszło do mobbingu, a wszelkie roszczenia pracownika z tego tytułu zostaną ocenione jako bezzasadne. Jednocześnie stwierdzenie, czy w konkretnej sytuacji faktycznie doszło do mobbingu, pozostaje zawsze w gestii sądów pracy.

Opisane powyżej działania i zachowania muszą polegać na nękaniu lub zastraszaniu. W literaturze* i praktyce wskazywane są ich następujące przykłady:

 • działania i zachowania wpływające na możliwości komunikowania się, np. stałe przerywanie wypowiedzi, reagowanie na uwagi krzykiem lub głośnym wymyślaniem, ciągłe krytykowanie, ustne groźby i pogróżki, poniżające lub upokarzające gesty i spojrzenia,
 • działania i zachowania wpływające na stosunki społeczne, np. traktowanie pracownika „jak powietrze”,
 • działania i zachowania wpływające na odbiór społeczny pracownika, np. rozsiewanie plotek, ośmieszenie, sugerowanie choroby psychicznej, zmuszanie do wykonywania prac naruszających godność osobistą, zaloty lub słowne propozycje seksualne (czasem mobbing może przerodzić się w molestowanie seksualne),
 • działania i zachowania wpływające na poziom sytuacji życiowej i zawodowej pracownika, np. niedawanie pracownikowi żadnych zadań do wykonania, zlecanie pracownikowi wykonania prac bezsensownych, nadmierne obciążanie pracą, dawanie zadań przerastających możliwości i kompetencje pracownika w celu zdyskredytowania,
 • działania i zachowania wpływające na zdrowie ofiary, np. zmuszanie do wykonywania prac szkodliwych dla zdrowia, grożenie przemocą fizyczną.

Art. 943 §2 Kodeksu pracy

Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Wewnętrzna procedura antymobbingowa (WPA)

Nie wszyscy pracodawcy zdają sobie sprawę, że ich ustawowym obowiązkiem wynikającym z art. 943 §1 Kodeksu pracy jest przeciwdziałanie mobbingowi.

Niestety, ustawodawca w Kodeksie pracy nie wskazał sposobu, w jaki pracodawca ma przeciwdziałać mobbingowi. Wypracowaną wśród przedsiębiorców praktyką, a jednocześnie najskuteczniejszym sposobem ochrony pracodawcy przed zarzutami o braku przeciwdziałania mobbingowi, jest wprowadzenie w firmie wewnętrznych procedur antymobbingowych.

WPA stanowi dokument określający sposób przeciwdziałania mobbingowi w firmie. Może być dołączony do obowiązującego w przedsiębiorstwie układu zbiorowego lub regulaminu pracy.

Każdy pracownik powinien zostać z nim zaznajomiony w sposób ogólnie przyjęty u danego pracodawcy. Dla celów dowodowych, by chronić pracodawcę, każdy z pracowników powinien złożyć pisemne oświadczenie, w którym stwierdza, że zaznajomił się z treścią WPA. Oświadczenie takie należy dołączyć do akt osobowych pracownika.

Z naszego doświadczenia wynika, że posiadanie takiego, podpisanego przez pracownika, oświadczenia, pozwala pracodawcy skutecznie bronić się w sądzie przed zarzutem nieprzeciwdziałania mobbingowi.

W prawidłowo przygotowanym WPA należy zdefiniować, co najmniej pojęcie:

 • mobbingu zgodnie art. 943 Kodeksu pracy,
 • komisji antymobbingowej,
 • pracodawcy,
 • pracownika, czyli osoby pozostającej z pracodawcą w stosunku pracy, na podstawie umowy o pracę, mianowania, wyboru czy powołania.

Następnie należy wprowadzić zapis, w którym pracodawca wyraża swój brak tolerancji dla zjawiska mobbingu.

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KONDRAT Kancelaria Prawno-Patentowa

Kancelaria Prawno-Patentowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK