| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Zatrudnienie > Zatrudnianie niepełnosprawnych > Ulgi we wpłatach na PFRON - zmiany od 1 lipca 2016 r.

Ulgi we wpłatach na PFRON - zmiany od 1 lipca 2016 r.

Od 1 lipca 2016 r. pracodawcy korzystający z ulg we wpłatach na PFRON będą mogli obniżyć kwotę wpłaty maksymalnie do 50% wysokości wpłaty, do której są zobowiązani w danym miesiącu. Jak stosować przepisy przejściowe w stosunku do pracodawców, którzy nabyli prawo do obniżenia wpłat przed 1 lipca 2016 r.?

Pracodawcy, którzy nabyli prawo do obniżenia wpłat przed 1 lipca 2016 r., będą mieli 12 miesięcy na wykorzystanie ich na dotychczasowych warunkach.

Pracodawcy, zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi poniżej 6%, zobowiązani są do comiesięcznych wpłat na PFRON. Mogą oni je obniżać, jeżeli kupią usługi lub produkty, z wyłączeniem handlu, od pracodawcy:

● zatrudniającego co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,
● osiągającego co najmniej 30% wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. W przypadku pracowników z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności pod uwagę brani są pracownicy z orzeczoną chorobą psychiczną, upośledzeniem umysłowym, całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, epilepsją oraz niewidomi.

Polecamy produkt: Ustawa zasiłkowa 2016 z komentarzem (PDF)

Warunki obniżenia wpłaty

Nowelizacja doprecyzowuje warunki obniżenia wpłaty, którymi będą:

● udokumentowanie zakupu fakturą,
● uregulowanie należności za zakup produkcji lub usługi w terminie określonym na fakturze, z tym że w przypadku płatności dokonywanych za pośrednictwem banku za datę uregulowania należności będzie się uważać datę obciążenia rachunku bankowego nabywcy na podstawie polecenia przelewu,
● udokumentowanie przez nabywcę kwoty obniżenia informacją o kwocie obniżenia wystawioną przez sprzedającego niezwłocznie po terminowym uregulowaniu należności, ale nie później niż do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przypadał termin płatności za zakup.

W przypadku gdy kwota obniżenia będzie przewyższać wartość zakupionej produkcji lub usługi, obniżenie będzie przysługiwać tylko do wysokości kwoty określonej na fakturze, pomniejszonej o kwotę podatku VAT, w stosunku do której podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego lub zwrotu różnicy podatku.

Obniżenie będzie przysługiwać do wysokości 50% (dotychczas 80%) wpłaty na PFRON, do której zobowiązany jest nabywca w danym miesiącu. Nowe ograniczenie będzie miało zastosowanie do wpłat należnych za okresy, począwszy od lipca 2016 r. Przewidziano także, że przysługująca, a niewykorzystana kwota obniżenia może być uwzględniana we wpłatach na PFRON przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy (dotychczas 12 miesięcy), licząc od dnia uzyskania informacji o kwocie obniżenia.

Zobacz serwis: Urlop rodzicielski

Przepisy przejściowe

Pracodawca, który przed 1 lipca 2016 r. nabył prawo do obniżenia wpłat na PFRON, będzie mógł wykorzystać je na dotychczasowych warunkach, ale nie dłużej niż przez 12 miesięcy od tej daty. Przewidziano także, że pracodawca, który przed 1 lipca br. dokonał potwierdzonego fakturą zakupu uprawniającego do obniżenia wpłat, będzie mógł nabyć prawo do obniżenia wpłat i wykorzystać je na dotychczasowych warunkach w ciągu tych 12 miesięcy.

PODSTAWA PRAWNA:

art. 1 pkt 4, art. 2 ust. 1–2 i ust. 5 ustawy z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1886).

Czytaj także

Data publikacji:

Autor:

radca prawny, specjalista w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Źródło:

Serwis Prawno-Pracowniczy

Zdjęcia

lgi we wpłatach na PFRON - zmiany od 1 lipca 2016 r./ Fot. Fotolia
lgi we wpłatach na PFRON - zmiany od 1 lipca 2016 r./ Fot. Fotolia

Potrącenia komornicze i administracyjne z wynagrodzeń69.30 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

SKŁADKI ZUS 2020

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Edyta Bielak-Jomaa

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie uzyskała stopień doktora nauk prawnych i została zatrudniona w Katedrze Prawa Pracy WPiA UŁ na stanowisku adiunkta; do czasu powołania na stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, pełniła funkcję Kierownika Podyplomowych Studiów Ochrony Danych Osobowych WPiA UŁ oraz Kierownika Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją. Była wykładowcą z zakresu ochrony danych osobowych, prawa pracy i zagranicznych migracji zarobkowych. Pełniła funkcję opiekuna naukowego Międzywydziałowego Koła Studenckiego Praw Osób Niepełnosprawnych, prowadziła szkolenia w ramach działalności Międzynarodowej Fundacji Kobiet oraz cykl szkoleń organizowanych dla pracowników i pracodawców regionu „Różni, ale równi” dotyczących równego traktowania oraz zakazu dyskryminacji na rynku pracy. Jest autorką ponad 30 opracowań z zakresu prawa pracy, problematyki rynku pracy, oraz ochrony danych osobowych. Jej zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim problematykę ochrony dóbr osobistych pracowników i ochronę danych osobowych w zatrudnieniu. Jako pierwsza rozpoczęła badania nad ochroną danych osobowych bezrobotnych i poszukujących pracy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »