| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Zatrudnienie > Umowa o pracę > Jak zatrudnić pracownika?

Jak zatrudnić pracownika?

Zatrudnienie pracownika wiąże się z nawiązaniem specyficznej więzi między pracodawcą a pracownikiem. Taką zależność nazywa się stosunkiem pracy. Umowa o pracę jest podstawą nawiązania każdego stosunku pracy.

Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Regulacje dotyczące tego zagadnienia odnajdujemy w Kodeksie pracy.

Umowa o pracę

Umowa o pracę to podstawa nawiązania stosunku pracy. Kodeks pracy wyróżnia dwa rodzaje umów. Rozróżniamy umowy o pracę: terminowe i bezterminowe (na czas nieokreślony). Do umów terminowych można zaliczyć umowy zawarte na czas określony, na okres próbny oraz umowy na zastępstwo. Każda z tych umów ma określony termin jej zakończenia. W przypadku umowy na zastępstwo jest to termin powrotu zastępowanej osoby do pracy. Każda umowa o pracę może być poprzedzona umową na okres próbny nieprzekraczający 3 miesięcy.

Obowiązkowe potwierdzenie na piśmie umowy przed rozpoczęciem pracy?

Forma i treść umowy o pracę

Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków. Umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności: rodzaj pracy, miejsce wykonywania pracy, wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy ze wskazaniem składników wynagrodzenia, wymiar czasu pracy i termin rozpoczęcia pracy.

Na pracodawcy ciąży obowiązek poinformowania pracownika na piśmie o warunkach zatrudnienia nie później niż 7 dni od zawarcia umowy o pracę. W piśmie powinny znajdować się wiadomości dotyczące:

  1. obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,
  2. częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę,
  3. wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego,
  4. obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
  5. układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty.

Czy można zawrzeć przedwstępną umowę o pracę?

W przypadku zmian dotyczących warunków zatrudnienia pracodawca powiadamia pracownika o modyfikacjach nie później jednak niż w ciągu 1 miesiąca od dnia wejścia w życie tych zmian, a w przypadku gdy rozwiązanie umowy o pracę miałoby nastąpić przed upływem tego terminu – nie później niż do dnia rozwiązania umowy. Zmiana warunków umowy o pracę również wymaga formy pisemnej.

Stosunek pracy można również nawiązać na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę.

Forum Kadry

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Posyniak

Notariusz Szczecin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »