| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Zatrudnienie > Umowa o pracę > Kiedy członek zarządu staje się pracownikiem?

Kiedy członek zarządu staje się pracownikiem?

Członek zarządu spółki z ograniczona odpowiedzialnością może wykonywać swe obowiązki na podstawie umowy o pracę. W chwilą zawarcia umowy o pracę nawiązuje się między spółką z członkiem zarządu zobowiązaniowy stosunek prawa pracy, który rodzi nie tylko zobowiązania każdej ze stron do określonych świadczeń, ale także konieczność uwzględnienia dodatkowych kwestii prawnych wynikających z innych aktów prawnych.

Kiedy członek zarządu staje się pracownikiem?

Zgodnie z art. 201 § 4 kodeksu spółek handlowych członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Nie oznacza to jednak automatycznie zwarcia z taką osobą stosunku pracy. Możliwe jest pełnienie funkcji członka zarządu jedynie na podstawie aktu powołanie, jak również dodatkowo przy towarzyszącym stosunku pracy, mimo braku charakterystycznej dla umów o pracę relacji pracowniczego podporządkowania i kierownictwa (Sąd Najwyższy stwierdził: „Członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, będący jednocześnie kierownikiem zakładu pracy, może być zatrudniony zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i na podstawie powołania w rozumieniu art. 68 i n. k.p.”I PZP 42/94OSNAPiUS 1994, nr 11, poz. 174)

W przypadku gdy członek zarządu wykonuje swoje obowiązki na podstawie umowy o pracę, wówczas wynagrodzenie a także jego składniki powinny zostać określone w umowie o pracę. Obok wynagrodzenie zasadniczego, składnik wynagrodzenie może stanowić wynagrodzenie za udział w posiedzeniach zarządu spółki kapitałowej, które ustalane jest na mocy uchwały wspólników.

Porównaj: Prawa i obowiązki stron wynikające z przedwstępnej umowy o pracę

Podatek od dochodu w umowie o pracę

Wynagrodzenie otrzymywane przez członka zarządu zatrudnionego na podstawie umowy o pracę należy zaliczyć do przychodów ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W takim przypadku do źródła przychodu ze stosunku pracy zaliczone zostały wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężna świadczenia w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a będą to w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, dodatki, nagrody, ekwiwalenty na niewykorzystany urlop oraz inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Od powyższych należności co do zasady płatnicy mają obowiązek pobrać zaliczki według stawki wynikającej z obowiązującej skali podatkowej stosownie do wysokości osiąganego przychodu.

Polecamy serwis: Spółki

Obowiązek odprowadzenia składki na ubezpieczenie społeczne

Niejako konsekwencją zawartego między spółką a członkiem zarządu stosunku pracy jest także, wynikający z przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych obowiązek odprowadzania przez spółkę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Warto wspomnieć, że obowiązek taki nie powstaje, jeżeli podstawą wykonywania obowiązków członka zarządu jest sama uchwała o jego powołaniu. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej są pracownikami. W takim przypadku członek zarządu jako pracownik podlega także ubezpieczeniu wypadkowemu i chorobowemu.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Ostatnio na forum

PPK

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Fornalczyk (CEO)

Partner Założyciel, COMPER

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »