reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenie > Odprawy > Wysokość odprawy pośmiertnej

Wysokość odprawy pośmiertnej

Odprawa pośmiertna jest świadczeniem wypła­canym małżonkowi lub członkom rodziny w razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiąza­niu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby. Wysokość odprawy jest uzależniona od okresu zatrudnienia pracownika u danego praco­dawcy.

Wysokość odprawy jest uzależniona od okresu zatrudnienia pracownika u danego praco­dawcy. Jeżeli pracownik był zatrudniony:

 • krócej niż 10 lat - odprawa wynosi 1-miesięczne wynagrodzenie,
 • co najmniej 10 lat - odprawa wynosi 3-miesięczne wynagrodzenie,
 • co najmniej 15 lat - odprawa wynosi 6-miesięczne wynagrodzenie.

Do okresu zatrudnienia zmarłego pracownika wli­cza się okres zatrudnienia u poprzedniego pra­codawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła na zasadach określonych w art. 231 k.p., a także w innych przypadkach, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą praw­nym w stosunkach pracy nawiązanych przez pra­codawcę poprzednio zatrudniającego tego pra­cownika.

Odprawa pośmiertna przysługuje rodzinie zmarłe­go i wypłaca ją pracodawca.

Rekomendowany produkt: Zmiany w prawie pracy + kodeks pracy gratis

Osobami uprawnio­nymi są małżonek zmarłego pracownika oraz inni członkowie rodziny spełniający warunki wymaga­ne do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Są to:

 • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione:
 • do ukończenia 16 lat,
 • do ukończenia nauki w szkole, jeżeli prze­kroczyły 16 lat życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia (prawo do renty przedłuża się do ukończenia ostatniego roku studiów, jeśli 25. rok życia został osiągnięty w tym czasie),
 • bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowi­cie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy w wymienionych wcześniej okresach,
 • przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej - jeżeli spełniają warunki wymienione w poprzednim punkcie, a ponadto:
 • zostały przyjęte na wychowanie i utrzymanie co najmniej na rok przed śmiercią pracownika (chyba że śmierć była następstwem wypadku) oraz
 • nie mają prawa do renty po zmarłych rodzi­cach, a gdy rodzice żyją - jeżeli nie mogą zapewnić im utrzymania albo pracownik lub jego małżonek był ich opiekunem ustanowio­nym przez sąd,
 • rodzice, w tym ojczym, macocha i osoby przy­sposabiające - jeżeli przed śmiercią pracownik przyczyniał się do ich utrzymania oraz jeżeli speł­niają warunki określone w art. 70 ust. 1 i 2 oraz art. 70 ust. 5 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, stawiane wdowie lub wdowcowi po zmar­łym pracowniku.

Odprawę pośmiertną dzieli się w częściach rów­nych pomiędzy wszystkich uprawnionych członków rodziny. Jeżeli po zmarłym pracowniku pozostał tylko jeden członek rodziny uprawniony do odpra­wy pośmiertnej, przysługuje mu odprawa w wyso­kości połowy kwoty należnej ze względu na zakła­dowy staż zmarłego.

Odprawa pośmiertna nie przysługuje członkom rodziny, jeżeli pracodawca ubezpieczył pracownika na życie, a odszkodowanie wypłacone przez insty­tucję ubezpieczeniową jest nie niższe niż odprawa pośmiertna. W sytuacji gdy odszkodowanie jest niż­sze od odprawy pośmiertnej, pracodawca wypła­ca rodzinie kwotę stanowiącą różnicę między tymi świadczeniami.

Odprawa a podatki

Odprawa pośmiertna nie podlega opodatkowaniu. Zwolniony z opodatkowania jest również zasiłek pogrzebowy.

Odprawa a składki ZUS

Odprawa pośmiertna nie stanowi przychodu ze sto­sunku pracy, a zatem jest wyłączona z podstawy wymiaru składek ZUS.

Zadaj pytanie na FORUM

reklama

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Najda Consulting

Realizacja projektów inwestycyjnych dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama