Kategorie

ZUS zaprasza na bezpłatne szkolenia

ZUS zaprasza na bezpłatne szkolenia. Ich tematyka obejmuje m.in. bezpieczeństwo i higienę pracy, pracę za granicą, rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz rentę rodzinną.

ZUS I Oddział w Warszawie zaprasza na bezpłatny wykład na temat: "Rozpoczęcie działalności gospodarczej - zasady i obowiązki". Wykład odbędzie się 25 listopada br. w godz. 9.00-12.00, w siedzibie I Oddziału ZUS w Warszawie przy ul. Senatorskiej 6/8, w sali konferencyjnej nr 117 (wejście od ul. Miodowej 5, piętro I). Wykład poświęcony jest zasadom i obowiązkom, które musi spełnić osoba rozpoczynająca lub prowadząca działalność gospodarczą, czyli do jakiego urzędu najpierw należy się udać przy rozpoczęciu działalności, jakie dokumenty wypełnić i jakie składki odpłacać za siebie i za pracowników. Omówiony też będzie program "Płatnik".

Kontakt: udział należy zgłosić pod nr tel. (22) 538-20-21.

ZUS Oddział w Sosnowcu organizuje bezpłatne szkolenia dla pracodawców z terenu woj. śląskiego z następujących tematów:

 1. Szkodliwe czynniki biologiczne w środowisku pracy - ocena i ograniczanie narażenia.
 2. Zagrożenia elektromagnetyczne w służbie zdrowia.

Dla chętnych przewidziano siedmiogodzinne (jednodniowe) wykłady, które odbędą się w Oddziale ZUS w Sosnowcu przy ul. Partyzantów 1. Terminy szkoleń:

 • temat 1 - 25 listopada 2010 r.
 • temat 2 - 7 grudnia 2010 r.

Kontakt: p. Joanna Wodo, nr tel. (32) 368-34-61, fax: (32) 368-34-60, Wydział Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji, pok. 808. O/ZUS Sosnowiec, ul. Partyzantów 1, 41-200 Sosnowiec.

ZUS Oddział w Krakowie zaprasza na bezpłatne szkolenia kierowane są do pracodawców rejestrujących działalność po raz pierwszy, z sektora budowlanego, z ochrony zdrowia, transportu, przetwórstwa przemysłowego. Szkolenia odbędą się w terminie 26-27 listopada br. i  zakończą się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Kontakt: p. Beata Nowak, nr tel. 012 424 46 535. Formularz zgłoszenia należy przesyłać na adres: ZUS O/Kraków, 31-080 Kraków, ul. Pędzichów 27, pok. 35 lub na e-mail: nowakbe@zus.pl

Zawiesiłeś działalność gospodarczą - nie musisz płacić składek ZUS >>


ZUS II Oddział w Warszawie zaprasza na bezpłatne szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy skierowane do przedsiębiorców z województwa mazowieckiego, w szczególności do pracodawców małych i średnich firm oraz rejestrujących działalność gospodarczą po raz pierwszy, między innymi z sektorów:

 • budownictwa,
 • ochrony zdrowia,
 • transportu,
 • przetwórstwa przemysłowego.
Reklama

Szkolenie trwa 2 dni, odbędzie się 26-27 listopada br., ma na celu wskazanie pracodawcy jak należy zorganizować bezpieczne i higieniczne warunki pracy, które ułatwią zapobieganie wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym. Na wykładach zostaną przekazane między innymi podstawowe informacje dotyczące ryzyka zawodowego, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej, skutków ekonomicznych niewłaściwych warunków pracy, udzielania pierwszej pomocy oraz przedstawione będą wybrane zagadnienia prawa pracy. Przedstawiciel Oddziału ZUS w Warszawie poinformuje o obowiązkowych dokumentach ubezpieczeniowych oraz świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Szkolenie zakończy się wydaniem zaświadczenia ważnego przez okres 5 lat.

Kontakt: p. Bożena Grabek, nr tel. (22) 714-21-88; p. Bożena Recz, nr tel. (22) 714-21-09. Zainteresowane osoby powinny nadesłać formularze zgłoszeniowe faxem na nr (22) 714-26-38 lub na adres II Oddział ZUS w Warszawie, Wydział Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji ul. 11 Listopada 15 A, 03-446 Warszawa, pok. 138 z dopiskiem ”SZKOLENIE BHP”.

ZUS I Oddział w Warszawie zaprasza na bezpłatny wykład na temat: "Praca za granicą, przeniesienie działalności gospodarczej, delegowanie pracownika - ustalanie właściwego ustawodawstwa". Wykład odbędzie się 29 listopada br., w godz. 9.00-12.00, w siedzibie I Oddziału ZUS w Warszawie przy ul. Senatorskiej 6/8, w sali konferencyjnej nr 117 (wejście od ul. Miodowej 5, piętro I). Na wykładzie omówione zostaną przepisy zawarte w nowym Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 i w Rozporządzeniu 987/2009. Zostaną przedstawione zasady ustalanie właściwego ustawodawstwa dla osób pracujących za granicą, delegowanych do pracy za granicą lub przenoszących działalność gospodarczą za granicę.

Kontakt: udział należy zgłosić pod nr tel. (22) 538-20-21.

ZUS Oddział w Bydgoszczy wraz z Kujawsko - Pomorskim Związkiem Pracodawców i Przedsiębiorców zapraszają pracodawców i osoby kierujące pracownikami na bezpłatne, okresowe szkolenie dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie odbędzie się w Toruniu w dniach 29-30 listopada br. w godz. 10.00-16.00 w siedzibie Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego przy ul. Włocławskiej 167. Poprowadzą je specjaliści z Państwowej Inspekcji Pracy.

Kontakt: p. Dorota Filarecka-Stanek, nr tel. (52) 585 91 64 (Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców w Bydgoszczy). 

Poradnik dla pracowników delegowanych >>


ZUS Oddział w Gdańsku organizuje bezpłatne szkolenia dla pracodawców małych i średnich przedsiębiorstw, w szczególności rejestrujących działalność gospodarczą po raz pierwszy w jednym z następujących sektorów:

Zakres tematyczny szkoleń obejmuje zagrożenia powodujące wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz sposoby zapobiegania tym zjawiskom. Szkolenia przeprowadzą wykładowcy Biura Consultingowo-Handlowego "Gwarancja", w Centrum Biznesu Zieleniak, ul. Wały Piastowskie 1, 80-958 Gdańsk, sala nr 1602 I, piętro 16, godz. 9.00. Organizowane szkolenia zostaną zakończone wydaniem stosownych zaświadczeń. Zgłoszenia telefoniczne bądź pisemne przyjmuje p. Olga Łasecka - BCH "Gwarancja" Oddział Poznań, nr tel. 607 518 970, email: olga.lasecka@gwarancja.com.pl; p. Mariola Chabasińska - BCH "Gwarancja" Oddział Gdańsk, nr tel. 609 503 623, email: mariola.chabasinska@gwarancja.com.pl

Kontakt: Wydział Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji Oddział ZUS w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 146, 80-865 Gdańsk, p. Joanna Zawadzka, nr tel. (58) 524-85-38.

Reklama

ZUS Oddział w Legnicy zaprasza na bezpłatne szkolenie na temat: "Prawo do renty rodzinnej". Szkolenie odbędzie się 29 listopada br. o godz. 10.00 w siedzibie Oddziału ZUS w Legnicy przy ul. Władysława Grabskiego 26, sala nr 100, I piętro. Szkolenie poprowadzi p. Małgorzata Gołębska, kierownik referatu Wydziału Przyznawania Emerytur i Rent Oddziału ZUS w Legnicy. Każdy zainteresowany zdobędzie wiedzę o warunkach, jakie trzeba spełnić, by otrzymać rentę rodzinną. Wykładowca omówi, kto i kiedy może starać się o przyznanie renty oraz wyjaśni, w jaki sposób ustala się wysokość świadczenia.

Kontakt: Wydział Organizacji nr tel. (76) 876 41 63, e-mail: kureke@zus.pl, wolegnica@interia.pl. Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są w salach obsługi klientów w Oddziale i we wszystkich placówkach terenowych.

ZUS Oddział w Rzeszowie organizuje bezpłatne, jednodniowe szkolenie z udziałem specjalistów z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy na temat: "Praktyczne zasady bezpiecznej eksploatacji maszyn i urządzeń". Szkolenie adresowane jest do pracowników, pracodawców i przedstawicieli firm. Odbędzie się 29 listopada br. w siedzibie Oddziału ZUS w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 12, sala 2 (parter). Początek o godz. 8.30.

Kontakt: potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu pod nr tel. (17) 867 52 51, 867 52 79 lub osobiście w ZUS, ul. Siemiradzkiego 10, p. 11.

Coraz więcej Polaków prowadzi działalność gospodarczą >>


ZUS Oddział w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza na bezpłatne szkolenie dla osób, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą. Szkolenie poprowadzą eksperci z Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., ZUS i Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wlkp. Szkolenie odbędzie się 29 listopada br. w godz. 10.00-14.00 w siedzibie Oddziału ZUS przy ul. Sikorskiego 42, piętro III - sala konferencyjna. W programie:

 • Ekspert Urzędu Miasta w Gorzowie Wlkp. omówi jak przebiega rejestracja działalności gospodarczej (wniosek EDG-1), wyjaśni też procedurę rejestracji w "jednym okienku" w Urzędzie Miasta.
 • Eksperci Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wlkp. wyjaśnią kwestie:

- rejestracji przedsiębiorcy w urzędzie skarbowym i rejestracji w zakresie podatku od towarów i usług;

- rejestracji przez przedsiębiorców jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, np. spółek cywilnych;

- wyboru formy opodatkowania podatkiem dochodowym i zasad opodatkowania: podatkiem dochodowym od osób fizycznych (zasady ogólne, podatek liniowy), ryczałtem ewidencjonowanym oraz kartą podatkową.

 • Ekspert ZUS wytłumaczy, jak wypełnić dokumenty zgłoszeniowe do ZUS oraz w jaki sposób opłacać składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Kontakt: chętni do wzięcia udziału w szkoleniu powinni zgłosić się do 26 listopada br. pod nr tel. 95 739 54 61.

Ocena organizacji i warunków pracy w przedsiębiorstwach >>

ZUS Oddział w Gdańsku zaprasza na bezpłatne szkolenie dla małych i średnich firm z sektorów:

 • budownictwo,
 • ochrona zdrowia,
 • transport,
 • przetwórstwo przemysłowe.

Celem szkolenia jest wskazanie zagrożeń powodujących wypadki i choroby zawodowe oraz zapobieganie tym zjawiskom. Szkolenie odbędzie się 29 listopada br.

Kontakt: p. Joanna Zawadzka, nr tel. (58) 524 85 38.

Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszego programu
INFORLEX Książki dla Firm
INFORLEX Książki dla Firm
Tylko teraz
598,00 zł
798,00
Przejdź do sklepu
Źródło: kadry.infor.pl
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Czy pracodawca widzi kod choroby na L4?

  Kod choroby na L4 - czy pracodawca widzi numer statystyczny choroby wpisany na zwolnieniu lekarskim?

  Praca w Niemczech bez znajomości języka

  Praca w Niemczech bez znajomości języka jest możliwa. Pracodawcy w dużych niemieckich miastach zatrudniają wykwalifikowanych pracowników z zagranicy.

  Elektroniczny wniosek urlopowy a przepisy prawne

  Elektroniczny wniosek urlopowy - czy jest zgodny z przepisami prawnymi? Czy wniosek o urlop musi być składany w formie papierowej? Co na to Kodeks pracy?

  Wyłączenie winy pracownika w naruszeniu obowiązków

  Wyłączenie winy pracownika. Zgodnie z wykładnią dominującą w nauce oraz orzecznictwie prawa pracy rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika, o którym mowa w art. 52 §1 pkt 1) kp jest zasadne, jeżeli pracownik naruszy swoje podstawowe obowiązki pracownicze i można mu przypisać winę „ciężką" w postaci winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa oraz gdy jednocześnie to naruszenie stanowi jednocześnie poważnie zagrożenie lub naruszenie interesów pracodawcy. Ponieważ Kodeks pracy nie zawiera przepisów precyzujących rozumienie winy pracownika, w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie jakie przesłanki i w jakich okolicznościach mogą wyłączyć winę pracowniczą, zwrócić należy się do nauki prawa pracy i orzecznictwa Sądu Najwyższego. Warto zatem przybliżyć niektóre z przesłanek mogących uzasadnić wyłączenie winy pracownika, co w rezultacie oznaczać może bezzasadność dyscyplinarnego rozwiązania umowy o pracę.

  Ile dni urlopu wypoczynkowego przy dwóch umowach o pracę?

  Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na dwóch umowach o pracę? Jak wyliczyć liczbę dni wolnych?

  Ubiór do pracy - opinia Polaków

  Ubiór do pracy - jak Polacy chcą ubierać się do wykonywania codziennych obowiązków służbowych?

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - umowa o dzieło 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów o dzieło - czy Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto w 2022 r.?

  PIP przeprowadzi kontrolę bez zapowiedzi

  Kontrola PIP już niedługo będzie mogła odbyć się bez zapowiedzi. Przewidziano to w nowelizacji ustawy Prawo przedsiębiorców.

  Lodołamacze 2021 - zgłoszenia do 15 sierpnia!

  Lodołamacze 2021 - zapraszamy do udziału w 16 edycji konkursu! Patronem medialnym wydarzenia jest portal Infor.pl.

  Zasiłek macierzyński - jakie zmiany?

  Zasiłek macierzyński - jakie zmiany chce wprowadzić ZUS? Czym jest okres wyczekiwania?

  Podatki i składka zdrowotna - zmiany od 1 stycznia 2022 r.

  Podatki i składka zdrowotna - jakie zmiany wprowadza Polski Ład? Co zmieni się od 1 stycznia 2022 r.?

  Planner kadrowo-płacowy na sierpień 2021 r.

  Planner kadrowo-płacowy na sierpień 2021 r. wymienia wszystkie obowiązki miesięczne. Jaki jest wymiar czasu pracy w sierpniu? Ile wynosi dodatek nocny?

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych?

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych może wejść w życie?

  Pracownicy punktów szczepień jak funkcjonariusze publiczni

  Pracownicy punktów szczepień będą traktowani jak funkcjonariusze publiczni. Co to oznacza?

  Zaświadczenie z ZUS ściągniesz z Internetu

  Zaświadczenie o wysokości emerytury lub zasiłku z ZUS można ściągnąć z Internetu. Jak stworzyć elektroniczne potwierdzenie?

  PIP - coraz częstsze kontrole i decyzje

  Kontrole PIP odbywają się coraz częściej. Gdzie jest ich najwięcej? Jakie branże są najczęściej kontrolowane?

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - zlecenie 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów zlecenie w 2022 r. - jak Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto przy zleceniu?

  IOSKU: ile masz na koncie w ZUS?

  IOSKU czyli informacja o tym, ile masz na koncie w ZUS. Jak sprawdzić? Ile wyniesie przyszła emerytura?

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?