reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Urlopy > Wypoczynkowy > Pracownik ma prawo do urlopu wypoczynkowego

Pracownik ma prawo do urlopu wypoczynkowego

Prawo do urlopu wypoczynkowego pracownik nabywa z początkiem każdego roku kalendarzo­wego. Inaczej prawo do urlopu nabywają pracowni­cy podejmujący pierwszą w życiu pracę.

Urlop wypoczynkowy

W prawie pracy

Pracownik ma prawo do płatnego urlopu wypo­czynkowego. Może z niego skorzystać za zgodą pracodawcy.

Jeżeli pracownik ma staż urlopowy poniżej 10 lat, przysługuje mu 20 dni urlopu. W przypadku stażu w wysokości co najmniej 10 lat pracownikowi nale­ży się 26 dni urlopu wypoczynkowego. Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy mają urlop wypoczynkowy proporcjonalny do wymiaru etatu.

Prawo do urlopu wypoczynkowego pracownik nabywa z początkiem każdego roku kalendarzo­wego. Inaczej prawo do urlopu nabywają pracowni­cy podejmujący pierwszą w życiu pracę. Urlop przy­sługuje im po każdym miesiącu pracy, w wymiarze 1,66 dnia, jeżeli posiadają krótszy niż 10-letni staż urlopowy. Urlopu tego nie zaokrągla się do peł­nych dni. Dopiero od następnego roku pracownicy ci nabywają prawo do urlopu na zasadach obowią­zujących pozostałych pracowników. Urlopu udziela się na dni pracy. Pracodawca powi­nien pamiętać, że jedna część urlopu wypoczyn­kowego w danym roku kalendarzowym powinna składać się co najmniej z 14 kolejnych dni kalen­darzowych.

Zobacz również: Wniosek o urlop wypoczynkowy po urlopie macierzyńskim

Urlopu wypoczynkowego udziela się pracowniko­wi w tym roku, w którym nabył do niego prawo. Wyjątkiem od tej zasady jest udzielenie urlopu zale­głego najpóźniej do 30 września następnego roku. Dotyczy to wszystkich przypadków niewykorzysta­nia urlopu zgodnie z planem urlopów lub zgodnie z indywidualnymi ustaleniami (przesunięcie urlopu, odwołanie z urlopu itp.). Pracodawca, nie udzielając w podanych terminach urlopu wypoczynkowego, popełnia wykroczenie przeciwko prawom pracow­nika, narażając się na ukaranie grzywną w wysoko­ści od 1 tys. zł do 30 tys. zł. W przypadku zmiany pracodawcy urlopu wypo­czynkowego udziela się pracownikowi proporcjo­nalnie do okresu zatrudnienia w danej firmie. Jeżeli pracownik podejmie pracę u kolejnego pracodawcy w trakcie miesiąca, za ten miesiąc urlop należy mu się od dotychczasowego pracodawcy, chociażby przepracował tylko 1 dzień. Urlop proporcjonalny przysługuje również w przy­padku powrotu pracownika z urlopu wychowaw­czego, bezpłatnego, tymczasowego aresztowania, odbywania kary pozbawienia wolności, nieuspra­wiedliwionej nieobecności w pracy, odbywania zasadniczej służby wojskowej lub jej form zastęp­czych, okresowej służby wojskowej, przeszkole­nia wojskowego albo ćwiczeń wojskowych. Zasada ta dotyczy tylko okresów trwających co najmniej 1 miesiąc. Za takie okresy nie przysługuje urlop wypoczynkowy. Należy zauważyć, że omawia­na sytuacja dotyczy przypadków, gdy pracownik powraca do pracy po okresie nieobecności. Jeśli pracownik powraca z urlopu wychowawczego, obniżenie urlopu wypoczynkowego nie następuje w roku, w którym pracownik rozpoczął korzystanie z urlopu wychowawczego.

reklama

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Tanecki

Posiada ponad 10 lat doświadczenia w zarządzaniu ochroną danych osobowych i bezpieczeństwem informacji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama