| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia społeczne > Ubezpieczenie wypadkowe > Co daje nam objęcie ubezpieczeniem wypadkowym?

Co daje nam objęcie ubezpieczeniem wypadkowym?

Jeżeli utracimy zdolność do pracy w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, to podleganie ubezpieczeniu wypadkowemu da nam prawo do szczególnych świadczeń wypłacanych nam przez pracodawcę lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jakich nie obejmuje zwykłe ubezpieczenie chorobowe.

Rodzaj świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Kiedy i komu przysługuje świadczenie

Zasiłek chorobowy

dla osoby, u której niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową;

Świadczenie rehabilitacyjne

jeśli po wyczerpaniu zasiłku chorobowego dana osoba jest nadal niezdolna do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy;

Zasiłek wyrównawczy

dla ubezpieczonego będącego pracownikiem, którego wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;

Jednorazowe odszkodowanie

dla ubezpieczonego, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu lub dla uprawnionych członków rodziny rencisty lub osoby zmarłej w wyniku wypadku przy pracy. Członkami rodziny uprawnionymi do jednorazowego odszkodowania są:

  • małżonek (uwaga! odszkodowanie nie przysługuje małżonkowi w przypadku orzeczonej separacji),
  • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletniości wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, w tym również  w ramach rodziny zastępczej, spełniające w dniu śmierci ubezpieczonego lub rencisty warunki uzyskania renty rodzinnej;
  • rodzice, osoby przysposabiające, macocha oraz ojczym, jeżeli w dniu śmierci ubezpieczonego lub rencisty prowadzili z nim wspólne gospodarstwo domowe lub jeżeli ubezpieczony lub rencista bezpośrednio przed śmiercią przyczyniał się do ich utrzymania albo jeżeli ustalone zostało wyrokiem lub ugodą sądową prawo do alimentów z jego strony.

Renta z tytułu niezdolności do pracy

dla ubezpieczonego, który stał się niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej;

Rentę szkoleniową

dla ubezpieczonego, w stosunku do którego orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie spowodowaną wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową;

Renta rodzinna

dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty uprawnionego do renty z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej;

Dodatek do renty rodzinnej

dla sieroty zupełnej;

Dodatek pielęgnacyjny

przysługuje uprawnionemu do emerytury lub renty, jeżeli został on uznany za całkowicie niezdolnego do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, przyznawany z urzędu, gdy dana osoba ukończy 75 rok życia;

Pokrycie kosztów związanych ze świadczeniami zdrowotnymi z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych

na które ubezpieczony został skierowany przez lekarza orzecznika na wniosek lekarza prowadzącego, nierefundowane na podstawie odrębnych przepisów;

Pokrycie kosztów wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi

w wysokości udziału własnego ubezpieczonego (określają go przepisy ustawy  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.


Zobacz serwis: Ubezp. emerytalne i rentowe

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 października 2008r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 11 poz. 74, ze zm.)

Czytaj także

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Korzyści z ubezpieczenia wypadkowego.
Korzyści z ubezpieczenia wypadkowego.

INFORLEX Kadry Płace i HR285.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Patrycja Łazowa

Konsultant projektów rekrutacyjnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »