reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poprzednie tematy > Co grozi pracodawcy za niewykonanie ugody sądowej

Co grozi pracodawcy za niewykonanie ugody sądowej

Ugoda sądowa podobnie jak wyrok po nadaniu jej klauzuli wykonalności jest tytułem uprawniającym pracownika do przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego i przymusowego odzyskania od pracodawcy należności pieniężnej bądź wykonania przez niego innego świadczenia.

Przez ugodę strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego w tym celu, aby uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku lub zapewnić ich wykonanie albo by uchylić spór istniejący lub mogący powstać (art. 917 k.c.).

Ugoda zawierana przed sądem jest czynnością wywołującą skutki procesowe. Osnowa ugody sądowej jest co do zasady wciągana do protokołu rozprawy i stwierdzana podpisami stron. Konsekwencją takiej ugody jest wydanie przez sąd postanowienia w przedmiocie umorzenia postępowania ze względu na to, że wydanie wyroku stało się zbędne. Zainteresowany ma możliwość zaskarżenia tego postanowienia zażaleniem.

Zawarcie ugody sądowej powoduje zwrot połowy opłaty uiszczonej od pisma wszczynającego postępowanie w instancji, w której sprawa zakończyła się zawarciem tej ugody. W większości przypadków będzie to połowa opłaty sądowej uiszczonej od pozwu.

Ugoda sądowa jest polubownym sposobem zakończenia sporu między pracodawcą a pracownikiem. Jednak w razie niewykonania postanowień ugody pracodawca – który przyjął na siebie określone obowiązki – musi liczyć się z konsekwencjami takiego zaniechania.

Ogólne zasady egzekucji

Jeżeli w ugodzie sądowej zawarto dla stron określone obowiązki, to powinny one zostać dobrowolnie wykonane, np. pracodawca powinien zapłacić na rzecz pracownika ustalone odszkodowanie bądź wydać list referencyjny o uzgodnionej w ugodzie treści. W przeciwnym wypadku ugoda podlega wykonaniu w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu egzekucyjnym. Nie jest przy tym istotne, z jakich przyczyn – zawinionych czy niezawinionych – pracodawca nie wykonuje ugody.

Terminy na dochodzenie roszczeń z zakresu prawa pracy >>

Ugoda sądowa stanowi tytuł egzekucyjny, a po nadaniu jej klauzuli wykonalności staje się tytułem wykonawczym uprawniającym do wszczęcia postępowania egzekucyjnego (art. 776 k.p.c.).

To, który z organów będzie właściwym podmiotem egzekucyjnym, oraz tryb, w jakim będzie toczyć się egzekucja, zależą od tego, czy z ugody wynika obowiązek spełnienia świadczenia pieniężnego (zapłata konkretnej kwoty) czy niepieniężnego (np. wydanie świadectwa pracy pracownikowi).

Egzekucja świadczeń pieniężnych

W przypadku egzekucji świadczeń pieniężnych przy pierwszej czynności egzekucyjnej komornik doręcza pracodawcy–dłużnikowi zawiadomienie o wszczęciu egzekucji z podaniem treści tytułu wykonawczego i wymienieniem sposobu egzekucji (art. 805 § 1 k.p.c.).

Co do zasady egzekucja świadczeń pieniężnych następuje przez zajęcie rachunku bankowego pracodawcy do wysokości należności będącej przedmiotem egzekucji wraz z kosztami egzekucyjnymi. Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego jest dokonane z chwilą doręczenia bankowi zawiadomienia o zakazie wypłat z tego rachunku i obejmuje również kwoty, które nie były na rachunku bankowym w chwili jego zajęcia, a zostały wpłacone na ten rachunek po dokonaniu zajęcia (art. 890 § 1 k.p.c.).

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Autor:

radca prawny

Źródło:

INFOR
Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń - wydanie cyfrowe (eMP)696.00 zł
reklama

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Smart MBC

ekspert z zakresu HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama