| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poprzednie tematy > Zachowanie terminów przy zatrudnianiu nowego pracownika

Zachowanie terminów przy zatrudnianiu nowego pracownika

Terminy w prawie pracy związane z zatrudnieniem pracownika często nie są określone liczbą dni. Ustalono jedynie 7-dniowy termin do poinformowania pracownika o warunkach zatrudnienia.

Stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli terminu tego nie określono – w dniu zawarcia umowy (art. 26 k.p.). Pracodawca z nowo zatrudnionym pracownikiem zawiera umowę o pracę w formie pisemnej. Jeżeli jednak umowa ta nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków (art. 29 § 2 k.p.). Jest to jeden z najważniejszych terminów należących do obowiązków pracodawcy, którego niedopełnienie stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika, zagrożone karą grzywny (art. 281 pkt 2 k.p.).

Przykład

15 września br. upłynął termin, na jaki została zawarta z pracownikiem umowa o pracę na czas określony. Nie została podpisana nowa umowa, ale pracownik po tym terminie został dopuszczony do pracy i nadal pracuje. W takim przypadku należy przyjąć domniemanie, że nastąpiło zawarcie nowej umowy, a co za tym idzie, powinno być niezwłocznie potwierdzone przez pracodawcę na piśmie.

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze >>

Ochrona zdrowia i bhp

Osoby przyjmowanie do pracy podlegają obowiązkowi poddania się wstępnym badaniom lekarskim. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku (art. 229 § 4 k.p.). W związku z powyższym skierowanie na wstępne badania lekarskie powinno zostać wystawione w taki sposób, aby pracownik miał możliwość dostarczenia stosownego orzeczenia lekarskiego przed przystąpieniem do pracy. Posiadanie przez pracownika zaświadczenia stwierdzającego uprawnienia do wykonywania zawodu nie jest równoznaczne z posiadaniem orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku (wyrok NSA z 7 listopada 2002 r., II SA 3358/01). W przypadku gdy pracownik posiada wyniki badań lekarskich przeprowadzonych u poprzedniego pracodawcy, to należy również skierować go na wstępne badania lekarskie w ww. terminie.

Ustalenie istnienia stosunku pracy >>

Poza wstępnymi badaniami lekarskimi pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikowi przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Przeszkolenia tego należy dokonać przed dopuszczeniem pracownika do pracy (art. 2373 § 2 k.p.).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Ostatnio na forum

PPK

Eksperci portalu infor.pl

Adrianna Michałowicz

Aplikant adwokacki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »