| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Zatrudnianie i zwalnianie > Ustalenie istnienia stosunku pracy

Ustalenie istnienia stosunku pracy

Co do zasady z nauczycielem zawiera się umowę o pracę na czas nieokreślony. Jednak z nauczycielem stażystą podejmującym pierwszą pracę w szkole zawiera się umowę o pracę na okres jednego roku szkolnego.

Przepisy ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674 ze zm., zwanej dalej ustawą) dopuszczają w niektórych sytuacjach możliwość nawiązania stosunku pracy z nauczycielami kontraktowymi, mianowanymi i dyplomowanymi na podstawie umowy o pracę na czas określony, ale tylko w przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela. Na czas określony zatrudnia się także osobę, która nie posiada wymaganych kwalifikacji, a na jej zatrudnienie wyraził zgodę organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Z nauczycielem posiadającym stopień nauczyciela mianowanego stosunek pracy nawiązuje się na podstawie mianowania (art. 10 ustawy).

Stosunek pracy na podstawie mianowania z nauczycielem zawiera się wówczas, gdy oprócz odbycia stażu i zdania egzaminu spełnia on również następujące warunki:

  • posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,
  • nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne o ubezwłasnowolnienie lub dyscyplinarne,
  • nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie (zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego przed nawiązaniem stosunku pracy na podstawie mianowania dostarcza sam nauczyciel),
  • posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania danego stanowiska,
  • istnieją warunki do zatrudnienia nauczyciela w szkole w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony.

Przepisy ustawy - Karta Nauczyciela dopuszczają w niektórych sytuacjach możliwość nawiązania stosunku pracy z nauczycielami kontraktowymi, mianowanymi i dyplomowanymi na podstawie umowy o pracę na czas określony, ale tylko w przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela (art. 10 ust. 7 ustawy).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA 2019

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Forum Od-nowa

Organizacja non-profit

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »