| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Kodeks pracy > Obow. pracodawcy i pracownika > Obowiązki pracodawcy i pracownika wynikające z Kodeksu pracy

Obowiązki pracodawcy i pracownika wynikające z Kodeksu pracy

We wzajemnym interesie zarówno pracownika, jak i pracodawcy jest znajomość swoich praw, a zwłaszcza obowiązków wynikających z Kodeksu pracy.

Do obowiązków spoczywających na pracodawcy zgodnie z obowiązującym Kodeksem Pracy zaliczyć możemy:

 • Zatrudnienie pracownika za odpowiednim wynagrodzeniem, które powinno odpowiadać zarówno posiadanemu przez pracownika wykształceniu jak również zakresowi nałożonych na niego obowiązków i odpowiedzialności,
 • Sporządzenie umowy o prace w formie pisemnej,
 • Poszanowanie godności jak też dóbr osobistych pracownika,
 • Poinstruowanie pracowników z obowiązującym ich zakresem obowiązków, sposobem ich wypełniania oraz przysługujących uprawnieniach,
 • Zorganizowanie procesu pracy w sposób umożliwiający pełne wykorzystywanie kwalifikacji kadry pracowniczej oraz zapobiegający długim przestojom,
 • Zapewnienie możliwie jak najmniejszego stopnia uciążliwości pracy,
 • Przeciwdziałanie wszelkim przejawom dyskryminacji w zatrudnianiu, zwłaszcza z powodu płci / wyznania / niepełnosprawności / poglądów / wieku / wykształcenia,
 • Terminowość wypłacania wynagrodzenia,
 • Wsparcie pracowników, którzy zdecydowali się podnosić posiadane przez siebie wykształcenie. Pracodawca może na przykład opłacić koszty czesnego, pomocy dydaktycznych, dojazdy na zajęcia i egzaminy, udzielać dodatkowego płatnego urlopu na potrzeby związane z edukacją,
 • Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz cyklicznych szkoleń,
 • Bezstronność ocen,
 • Zaspokajanie potrzeb socjalnych pracowników stosownie do posiadanych przez pracodawcę możliwości,
 • Przeciwdziałanie mobbingowi w pracy. Pod pojęciem mobbingu rozumieć należy każde uporczywe i długotrwałe nękanie bądź zastraszanie pracownika prowadzące do obniżenia oceny przydatności w pracy. Niestety, takie zjawisko jest ujawniane  coraz częściej.

Podróż służbowa przedsiębiorcy – diety w kosztach uzyskania przychodów

Stawki podatku od nieruchomości 2013 / 2014

Natomiast do obowiązków leżących po stronie pracownika znaleźć możemy te czynności, które zmierzają do zagwarantowania sprawnego przebiegu pracy w zakładzie, są to na przykład:

 • Przestrzeganie harmonogramu pracy,
 • Respektowanie wszelkich przepisów prawnych regulujących proces pracy,
 • Dbałość o dobro pracodawcy, realizowane poprzez sumienne wypełnianie powierzonych obowiązków, dążenie do powiększenia majątku przedsiębiorstwa,
 • Zachowanie tajemnicy, której ujawnienie mogłoby zagrozić interesom pracodawcy,
 • Podporządkowanie się poleceniom pracodawcy. Jednak należy od razu zaznaczyć, że chodzi o polecenia, które pozostają w zgodzie z zapisami ujętymi w umowie o prace, pracownik nie jest zobowiązany do wypełniania obowiązków, które nie wynikają z umowy. Polecenia nie mogą być oczywiście także sprzeczne z obowiązującymi w danym zakresie przepisami prawa. W przypadku, gdy pracownik otrzyma polecenie niezgodne z zapisami umowy lub prawem, powinien poinformować swojego przełożonego o posiadanych podejrzeniach, takie zachowanie będzie dowodem zachowania staranności oraz dbałości o dobre imię pracodawcy. W interesie pracownika jest, aby swe podejrzenia złożył w formie pisemnej.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Ostatnio na forum

PPK

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Krzemirski

Współzałożyciel Fabryki Narciarzy. Instruktor narciarstwa od 19 roku życia. Prócz legitymacji państwowej, posiada również uprawnienia Niemieckiego Stowarzyszenia SPORTS.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »