Kategorie

Opłata za zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy

Piotr Korzuch
W wyniku niedawnej fuzji nasza firma przejęła część innej firmy. W związku z tym doszło do powstania międzyzakładowej organizacji związkowej obejmującej swoim zasięgiem działania dwóch pracodawców. Firma, której część przejęliśmy, wystąpiła do nas o partycypowanie w kosztach zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy członków zarządu tej międzyzakładowej organizacji związkowej. Partycypacja ta ma nastąpić proporcjonalnie do liczby członków związku zatrudnionych u poszczególnych pracodawców. Znaczna większość jest zatrudniona u nas, w związku z czym dojdzie do sytuacji, w której będziemy musieli opłacać dużą część wynagrodzenia osób, które nie są naszymi pracownikami. Czy takie rozwiązanie jest zgodne z prawem?

RADA

Są Państwo zobowiązani partycypować w wynagrodzeniu członków zarządu międzyzakładowej organizacji związkowej zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy, mimo że nie są oni Państwa pracownikami.

UZASADNIENIE

W celu umożliwienia należytego sprawowania funkcji związkowych przez działaczy przepisy prawa pracy zapewniły im możliwość uzyskania zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Liczba członków zarządu zakładowej organizacji związkowej, która jest jednorazowo uprawniona do korzystania z tego przywileju, uzależniona jest od liczby pracowników będących członkami danego związku. I tak, zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy przysługuje (art. 31 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych):

• częściowo 1 pracownikowi w miesięcznym wymiarze godzin równym liczbie członków zatrudnionych w zakładzie pracy, gdy ich liczba jest mniejsza od 150,

• 1 pracownikowi, gdy związek liczy od 150 do 500 członków zatrudnionych w zakładzie pracy,

• 2 pracownikom, gdy związek liczy od 501 do 1000 członków zatrudnionych w zakładzie pracy,

• 3 pracownikom, gdy związek liczy od 1001 do 2000 członków zatrudnionych w zakładzie pracy,

• kolejnemu pracownikowi za każdy rozpoczęty nowy 1000 członków, gdy zakładowa organizacja związkowa liczy ponad 2000 członków zatrudnionych w zakładzie pracy,

• w niepełnym wymiarze godzin i wtedy może ono być udzielane większej liczbie pracowników, zgodnie z zasadami zawartymi w punktach poprzedzających.

Aby danemu działaczowi związkowemu przysługiwało prawo do zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, konieczny jest wniosek zarządu danej organizacji związkowej. We wniosku należy:

• wskazać pracownika, któremu zwolnienie od pracy ma być udzielone,

• wskazać okoliczności uzasadniające udzielenie zwolnienia od pracy,

• wskazać że zwolnienie od pracy ma być udzielone z zachowaniem prawa do wynagrodzenia albo bezpłatnie,

• określić wymiar i okres zwolnienia od pracy.

Reklama

W przypadku ustania okoliczności uprawniających pracownika do korzystania ze zwolnienia od pracy (np. spadek liczebności związku), zarząd organizacji związkowej jest zobowiązany powiadomić o tym pracodawcę, a pracownik ma wtedy obowiązek bezzwłocznego podjęcia pracy. Jeżeli wniosek o zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy wskazywał, że ma to być zwolnienie z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, to pracodawca objęty zakresem działania danego związku zawodowego musi ponosić koszty związane z tym wynagrodzeniem.

Bardziej skomplikowana sytuacja występuje, gdy mamy do czynienia z międzyzakładową organizacją związkową, obejmującą zakresem swego działania więcej niż jednego pracodawcę. W takiej sytuacji pracodawcy objęci działaniem międzyzakładowej organizacji związkowej ponoszą koszty, w tym koszty wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne, związane z zatrudnianiem pracownika zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie międzyzakładowej organizacji związkowej. Koszty te ponoszą pracodawcy odpowiednio do udziału w liczbie członków organizacji (zatrudnionych u danego pracodawcy) w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

PRZYKŁAD

 Pracodawcy A, B i C objęci są zakresem działania międzyzakładowej organizacji związkowej, liczącej w sumie 420 członków, w następujących proporcjach:

1) A 250 członków,

2) B 100 członków,

3) C 70 członków.

Reklama

Zarząd tej organizacji zwrócił się do pracodawcy B o zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia przewodniczącego tej międzyzakładowej organizacji związkowej, zatrudnionego u tego pracodawcy. Pracodawca wyraził zgodę na takie zwolnienie. Pensja przewodniczącego u pracodawcy B wynosi 3000 zł brutto. W tej sytuacji pracodawca B ma prawo wystąpić do pozostałych pracodawców objętych zakresem działania tej organizacji o partycypowanie w kosztach zwolnienia tej osoby z obowiązku świadczenia pracy. Proporcjonalnie do liczby zatrudnionych członków związku u każdego z tych pracodawców, pracodawca A musi zapłacić 59,52% wynagrodzenia, pracodawca B 23,81% wynagrodzenia i pracodawca C 16,67% wynagrodzenia. Ponieważ pracownik, który ma być zwolniony z obowiązku świadczenia pracy, pracuje u pracodawcy B, to on wypłaca mu całość wynagrodzenia. Powinien jednak wystąpić z pismem do pozostałych pracodawców, w którym określi, w jaki sposób i w jakim terminie przekażą oni swoją część wynagrodzenia. Załącznikiem do tego pisma powinna być kopia wniosku zarządu międzyzakładowej organizacji związkowej o zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy konkretnego pracownika.

W opisanej sytuacji będą Państwo musieli partycypować w kosztach zwolnienia ze świadczenia pracy wskazanego przez zarząd międzyzakładowej organizacji związkowej pracownika. To, że nie jest on Państwa pracownikiem, a także to, że w związku z rozkładem zatrudnienia członków związku będą Państwo musieli opłacać znaczną część tego wynagrodzenia, nie ma tu żadnego znaczenia. W takich sytuacjach ważna jest też komunikacja między pracodawcami, która może pomóc w uniknięciu zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy większej liczby działaczy związkowych, niż przewidują to przepisy.

Za okres zwolnienia ze świadczenia pracy pracownik ma prawo do wynagrodzenia liczonego jak ekwiwalent za urlop.

Ważne!

Wynagrodzenie od pracodawcy, przysługujące pracownikowi w okresie zwolnienia od pracy, ustala się według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

Przy obliczaniu tego wynagrodzenia należy uwzględnić dodatkowe wynagrodzenia za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia, trudnych, szczególnie uciążliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych, jeżeli w czasie zwolnienia od pracy nie ustaje dotychczasowe narażenie pracownika na oddziaływanie takich warunków. Wynagrodzenie to należy ponownie ustalić w razie zmiany zasad wynagradzania ogółu pracowników lub grupy zawodowej, którymi pracownik byłby objęty, gdyby nie korzystał ze zwolnienia od pracy.

• art. 31, art. 341 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (DzU z 2001 r. nr 79, poz. 854 ze zm.),

• § 4, § 5, § 6, § 7 i § 8 rozporządzenia z 11 czerwca 1996 r. w sprawie trybu udzielania urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy pracownikom pełniącym z wyboru funkcje w związkach zawodowych oraz zakresu uprawnień przysługujących pracownikom w czasie urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy (DzU nr 71, poz. 336).

Piotr Korzuch

specjalista w zakresie prawa pracy

Orzecznictwo uzupełniające:

• Prawo do zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji przysługuje tylko pracownikowi wybranemu do zarządu zakładowej organizacji związkowej. (Wyrok Sądu Najwyższego z 7 grudnia 1999 r., I PKN 654/99, OSNP 2001/9/302)

• Przepis art. 341 ustawy z 1991 r. o związkach zawodowych ustanawia materialno-prawną zasadę rozłożenia kosztów pomiędzy pracodawców objętych działaniem międzyzakładowej organizacji związkowej, nie przesądzając tego, jak ewentualne roszczenia z tego tytułu mają być realizowane w procesie. Wedle tej zasady powinno nastąpić dobrowolne rozliczenie kosztów pomiędzy poszczególnymi szkołami i innymi placówkami oświatowymi, korzystającymi z działalności międzyzakładowej organizacji związkowej. Jest zaś rzeczą jasną, że w procesie cywilnym roszczenia te mogą być dochodzone tylko przez podmiot mający zdolność sądową przeciwko podmiotowi wyposażonemu w taki sam przymiot procesowy. Chodzi tu bowiem nie o należność z zakresu prawa pracy, gdzie zdolność sądowa przysługuje każdemu pracodawcy, niezależnie od tego, czy ma osobowość prawną, lecz o swoiste roszczenie regresowe, dochodzone na zasadach ogólnych. (Wyrok Sądu Najwyższego z 26 kwietnia 2006 r., V CNP 30/06)

• Pracownik zwolniony w całości lub w części z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej (art. 31 ust. 1 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, jednolity tekst: DzU z 2001 r. nr 79, poz. 854 ze zm.) ma obowiązek niezwłocznie i bez uprzedniego wezwania pracodawcy przystąpić do pracy po upływie tej kadencji. Niewykonanie tego obowiązku uprawnia pracodawcę do wyciągnięcia konsekwencji dyscyplinarnych, aż do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia włącznie, nie powoduje jednak wygaśnięcia stosunku pracy. (Wyrok Sądu Najwyższego z 4 kwietnia 2002 r., I PKN 233/01, OSNP 2004/6/96)

Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszego programu
INFORLEX Książki dla Firm
INFORLEX Książki dla Firm
Tylko teraz
598,00 zł
798,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?