Kategorie

Wybory do rady pracowników na nowych zasadach

Konstanty Wróblewski
W 2010 r. odbędą się pierwsze wybory do rad pracowników, w których nie będą już brały udziału związki zawodowe. Ważność wyborów będzie zależała od wzięcia w nich udziału co najmniej 50% pracowników zakładu pracy.

W tym roku mijają 4 lata od wejścia w życie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzeniu z nimi konsultacji (zwanej dalej ustawą). W związku z tym w wielu firmach zajdzie konieczność dokonania wyboru członków rady na kolejną, 4-letnią kadencję. Tym razem wybory te odbędą się już bez udziału związków zawodowych.

23 maja 2006 r. weszła w życie wspomniana ustawa, która wprowadziła m.in. obowiązek przeprowadzenia wyborów i w konsekwencji utworzenia rady pracowników. Ustawa nakazywała dokonania wyboru rady pracowników w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 50 pracowników (w obecnym stanie prawnym istnieje również taki obowiązek).

Reklama

Należy zwrócić uwagę na to, że jeżeli u danego pracodawcy działały organizacje związkowe, to wyborów na członków rady pracowników dokonywały organizacje związkowe, natomiast jeżeli one nie działały w firmie – wyboru dokonywali sami pracownicy.

Nowelizacja ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji weszła w życie 8 lipca 2009 r. Została ona uchwalona wskutek orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2008 r., w którego efekcie całkowicie wyeliminowano związki zawodowe z procesu wyborów na członków rady pracowników. Jest to istotne z punktu widzenia konieczności przeprowadzenia wyborów na kolejną kadencję członków rady pracowników.

WAŻNE!

W przypadku pracodawców, u których działają organizacje związkowe, wybory na kolejną kadencję rady pracowników odbędą się bez ich udziału. Wyboru dokonają sami pracownicy.

Procedura wyboru

Bez względu na to, czy u danego pracodawcy działają, czy też nie działają związki zawodowe, w obecnym stanie prawnym członków rady pracowników u pracodawcy zatrudniającego:

 • do 100 pracowników – wybierają pracownicy spośród kandydatów zgłoszonych na piśmie przez grupę co najmniej 10 pracowników,
 • powyżej 100 pracowników – wybierają pracownicy spośród kandydatów zgłoszonych na piśmie przez grupę co najmniej 20 pracowników.

Pracodawca zobowiązany jest do powiadomienia pracowników o prawie do wyboru członków kolejnej rady pracowników co najmniej na 60 dni przed upływem kadencji rady pracowników. Kadencja rady pracowników trwa 4 lata od dnia wyborów (art. 11 ustawy). Ważny jest dzień wyboru rady, ponieważ jest on wyznacznikiem początku kadencji następnej rady pracowników.

WAŻNE!

Jeżeli z inicjatywy pracowników pracodawca będzie zobowiązany zorganizować i przeprowadzić wybory na kolejną kadencję, musi to zrobić tak, aby wynik wyborów był znany ostatniego dnia trwania kadencji obecnej rady.

Organizacja wyborów

Pracodawca organizuje wybory na pisemny wniosek grupy co najmniej 10% pracowników, powiadamiając o terminie ich przeprowadzenia oraz terminie zgłaszania kandydatów na członków rady w sposób przyjęty u danego pracodawcy. Do rozpoczęcia procedury wyborczej konieczny jest wniosek grupy co najmniej 10% pracowników. Oznacza to, że pracodawca nie może podjąć decyzji w tej materii bez inicjatywy co najmniej części pracowników.

Powiadomienie następuje nie później niż na 30 dni przed dniem wyborów. Natomiast termin zgłoszenia kandydatów na członków rady pracowników wynosi 21 dni (art. 8 ustawy).

Wniesienie wniosku zobowiązuje pracodawcę do podjęcia działań w celu zorganizowania wyborów, zwłaszcza do powiadomienia pracowników o terminie wyborów oraz o zasadach zgłaszania kandydatów. Istotne jest, żeby pracownicy mieli faktyczną możliwość zapoznania się z tym powiadomieniem.

W procedurze wyłaniania pracowników należy wskazać:

 • termin, do którego pracownicy mogliby zgłaszać swoich kandydatów,
 • sposób zgłaszania kandydatów,
 • datę ogłoszenia wyników o pracownikach wybranych do ustalenia regulaminu.

Ustalanie treści regulaminu wyborów

Pracodawca powinien uzgodnić wraz z pracownikami, wyłonionymi w trybie przyjętym u pracodawcy, regulamin wyborów (czyli komisji wyborczej). Sposób wyłonienia pracowników, którzy mieliby ustalić regulamin, może polegać na wprowadzeniu wewnętrznej procedury regulującej tę kwestię (jeżeli w firmie nie ma już ustalonego trybu wyłaniania pracowników).

Regulamin wyborów powinien ustalać w szczególności:

 • skład i zasady powoływania oraz tryb działania komisji wyborczej,
 • sposób przeprowadzenia wyborów.

Należy pamiętać, że w przypadku nieuzgodnienia treści regulaminu w terminie 30 dni od daty jego przekazania regulamin ustala samodzielnie pracodawca, uwzględniając postulaty pracowników podnoszone podczas debaty, zakończonej niepowodzeniem.

Reklama

Jeżeli w 2006 r. w danym zakładzie pracy regulamin ustalono z organizacją związkową, to w przypadku wyborów rady pracowników na następną kadencję będzie konieczne stworzenie nowego regulaminu wyborów. Należy go również uzgodnić z pracownikami wybranymi w trybie przyjętym u pracodawcy.

Natomiast w przypadku pracodawcy, u którego w 2006 r. nie działały związki zawodowe i radę pracowników wybrano na podstawie ustaleń z pracownikami wybranymi w przyjętym u pracodawcy trybie, to nie ma przeszkód, aby wykorzystać całość zapisów regulaminu określonego w 2006 r.

Zasady przeprowadzenia wyborów oraz wyniki głosowania

Jeżeli jest to możliwe, wybory przeprowadza się w dniu roboczym na ogólnym zebraniu pracowników lub w inny sposób przewidziany w regulaminie wyborów, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jego ustalenia. Wybory członków rady pracowników są bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym.

Jeżeli w wyborach wzięło udział co najmniej 50% pracowników zatrudnionych u pracodawcy – są one ważne. W przypadku gdy w wyborach wzięło udział mniej niż 50% pracowników, po upływie 30 dni od dnia tych wyborów przeprowadza się je ponownie. Następne wybory uznaje się za ważne, bez względu na frekwencję.

Członkami rady pracowników zostają kandydaci, którzy otrzymają kolejno największą liczbę głosów. W przypadku gdy kandydaci na członków rady pracowników otrzymają równą liczbę głosów, a liczba miejsc pozostających do obsadzenia jest mniejsza od liczby tych kandydatów, wyboru członków rady pracowników dokonują ponownie pracownicy spośród tych kandydatów.

Podstawa prawna:

 • ustawa z 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (DzU nr 79, poz. 550).
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry

  Minimalna płaca w 2022 r. - 3000 zł brutto

  Minimalna płaca w 2022 r. - 3000 zł brutto to propozycja rządu. Minimalna stawka godzinowa wyniesie 19,50 zł brutto.

  Waloryzacja środków na kontach i subkontach ZUS 2021

  Waloryzacja środków zgromadzonych na kontach i subkontach w ZUS odbywa się corocznie w czerwcu. W 2021 r. wyniosła 5,41%. O ile zwiększył się stan kont przyszłych emerytów?

  System kadrowo-płacowy - od czego zależy cena?

  System kadrowo-płacowy a cena - od czego zależy, ile kosztuje?

  Konkurs "HR OF CHANGE" – 18 czerwca poznamy zwycięzców!

  Konkurs "HR OF CHANGE" - już 18 czerwca ogłoszeni zostaną zwycięzcy! Kto otrzyma nagrodę w kategoriach: szkolenia i rozwój, zarządzanie zmianą, HR Business Partnering?

  Niepełny etat a praca ponadwymiarowa - jak wynagradzać?

  Niepełny etat a praca ponadwymiarowa - jak wynagradzać pracownika zatrudnionego na część etatu za pracę w godzinach ponadwymiarowych?

  Dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia - jak obliczyć?

  Dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia - jakie są zasady jego przyznawania? Jak obliczyć wysokość dodatku wyrównawczego?

  Transfer oszczędności PPK - pracodawca może pomóc

  Transfer oszczędności PPK - pracodawca może pomóc pracownikowi (uczestnikowi PPK) w przeniesieniu oszczędności między rachunkami PPK. Ustawa o PPK określa dwie takie sytuacje.

  Zatrudnienie Brytyjczyka po brexicie

  Zatrudnienie Brytyjczyka po brexicie - jak brexit wpłynął na zatrudnienie pracownika z Wielkiej Brytanii w Polsce? Co z dokumentami? Jakich formalności trzeba dokonać?

  Nadanie statusu płatnika składek - wyrok TK (K 15/16)

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego o sygn. akt K 15/16 - czy TK uznał wniosek o nadanie statusu płatnika składek pracodawcy, którego pracownik wykonuje na jego rzecz pracę w ramach umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą trzecią?

  Zadaniowy czas pracy a praca zdalna

  Zadaniowy czas pracy a praca zdalna - jak wprowadzić? Jak ewidencjonować i kontrolować czas pracy zdalnej w systemie zadaniowym?

  Dlaczego pracodawcy płacą Ukraińcom więcej niż Polakom?

  Pracodawcy chcą płacić Ukraińcom więcej niż Polakom? Dlaczego?

  Umowy o pracę i zlecenia zawierane online na praca.gov.pl

  Umowy o pracę i zlecenia zawierane online. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowuje projekt ustawy o zawieraniu i rozliczaniu umów w sposób elektroniczny przez niektórych pracodawców. Ustawa ta ma pozwolić mikroprzedsiębiorcom, rolnikom, a także osobom fizycznym, zatrudniającym pracowników, czy zleceniobiorców, na zawieranie umów o pracę i umów zlecenia według gotowych szablonów na portalu praca.gov.pl. Ten nowy sposób zawierania ww. umów ma być dodatkową opcją dla wspomnianych pracodawców i zleceniodawców. Zawsze będzie można zatrudnić pracownika czy zleceniobiorcę w tradycyjny sposób. Projekt ten ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w III kwartale 2021 r.

  Wypadki przy pracy - I kwartał 2021 [GUS]

  Wypadki przy pracy - GUS podał dane za I kwartał 2021 r. Czy liczba wypadków spadła w porównaniu do roku 2020?

  HR-owca portret własny 2021 [RAPORT]

  HR-owca portret własny 2021 - raport przedstawia jak HRowcy radzili sobie w pandemii, jakie mają zadania, wyzwania i motywacje. Jak oceniają swoją pracę?

  Płaca minimalna w Niemczech w 2021 i 2022 r.

  Płaca minimalna w Niemczech w 2021 i 2022 r. - ile wynosi Mindestlohn? Ile wynosi netto?

  Urlop rodzinny na opiekę nad rodzicami lub wnukami

  Urlop rodzinny - 12 miesięczny urlop na opiekę nad chorymi rodzicami bądź wnukami dla babci lub dziadka to nowa propozycja urlopu. Czy będzie wprowadzony do Kodeksu pracy?

  Składka zdrowotna - Nowy Ład

  Składka zdrowotna a Nowy Ład - jaka zmiana w naliczaniu składki na ubezpieczenie zdrowotne została przewidziana od 2022 r.?

  Kodeks pracy - zmiana definicji pracownika

  Kodeks pracy - zmiana definicji pracownika przewidziana jest w projekcie ustawy o zmianie ustawy kodeksowej. Jaka miałaby być nowa definicja pracownika?

  Jedna płaca minimalna dla całego kraju to złe rozwiązanie?

  Płaca minimalna - jedna kwota dla całego kraju to złe rozwiązanie? Przedsiębiorcy proponują wprowadzenie minimalnego wynagrodzenia za pracę na poziomie 50% średniej płacy w danym regionie.

  Turcja - umowa o zabezpieczeniu społecznym

  Turcja - umowa o zabezpieczeniu społecznym funkcjonuje od 1 czerwca 2021 r. Czego dotyczy? Kto na niej skorzysta?

  Składka zdrowotna 2021 – działalność gospodarcza

  Składka zdrowotna w 2021 r. a działalność gospodarcza - ile wynosi wysokość składki zdrowotnej? Jak Nowy Ład wpłynie na wysokość składki zdrowotnej?

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - wzór

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - pobierz wzór druku. Jak rozwiązać umowę zgodnie z art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy? W jakiej formie dokonać porozumienia?

  Czy można zwolnić pracownika z powodu braku szczepienia?

  Zwolnienie niezaszczepionego pracownika - czy prawo pracy pozwala na rozwiązanie umowy z pracownikiem, który nie zaszczepił się przeciwko COVID-19?

  Kiedy pracownik ponosi odpowiedzialność materialną?

  Odpowiedzialność materialna pracownika - pracownik ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych i za mienie powierzone w ramach dodatkowej umowy.

  Składki KRUS III kwartał 2021

  Składki KRUS w III kwartale 2021 r. - ile wynoszą rolnicze składki wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie?