| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Składniki wynagrodzenia > Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

Ekwiwalent pieniężny jest świadczeniem przysługującym pracownikowi w razie rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę i niewykorzystania w naturze należnego urlopu wypoczynkowego. Prawo do ekwiwalentu powstaje w dniu rozwiązania umowy.

Jeżeli w skład wynagrodzenia pracownika wchodzą składniki przysługujące za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc, ale nieokreślone w stałej stawce miesięcznej, to przy obliczaniu ekwiwalentu należy uwzględnić wypłatę tych składników z ostatnich 3 miesięcy. Wskazuje na to § 16 ust. 1 rozporządzenia, zgodnie z którym składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc, z wyjątkiem określonych w § 7, uzyskane przez pracownika w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu, uwzględnia się przy ustalaniu tego ekwiwalentu w przeciętnej wysokości z okresu 3 miesięcy. W przypadku gdy pracownik nie przepracował pełnego okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu, to przy obliczaniu ekwiwalentu wynagrodzenie faktycznie uzyskane przez niego w tym okresie dzieli się przez liczbę dni pracy, za które przysługiwało to wynagrodzenie, a otrzymany wynik mnoży się przez liczbę dni, jakie pracownik przepracowałby w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

W razie gdy w skład wynagrodzenia wchodzą składniki przysługujące za okresy dłuższe niż 1 miesiąc np. premie kwartalne lub półroczne, składniki te, wypłacone w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu uwzględnia się przy ustalaniu ekwiwalentu w średniej wysokości z tego okresu. W tym przypadku przepisy § 11 i 16 ust. 2 rozporządzenia stosuje się odpowiednio.

Pracodawca powinien również obliczyć tzw. współczynnik urlopowy służący do ustalenia ekwiwalentu za jeden dzień urlopu (§ 19). Współczynnik ten w 2008 r. wynosi 21, a więc jest taki sam jak w zeszłym roku. Należy zaznaczyć, że współczynnik służący do ustalenia ekwiwalentu za 1 dzień urlopu ustala się odrębnie w każdym roku kalendarzowym i stosuje przy obliczaniu ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo w ciągu tego roku kalendarzowego. A zatem dla ustalania ekwiwalentu za poszczególne lata należy stosować różne współczynniki ustalone dla odpowiednich lat, za które przysługiwał niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Wynagrodzenie służące do ustalenia ekwiwalentu za urlop ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy opisanych w § 6 rozporządzenia z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop. Na tym tle warto wspomnieć o dwóch orzeczeniach Sądu Najwyższego. W wyroku z 22 września 2000 r., sygn. akt I PKN 33/00, sąd przyjął, że premia wypłacana co pewien czas za okresy zróżnicowane co do ich długości jest świadczeniem periodycznym, do którego nie ma zastosowania wyłączenie przewidziane w § 6 pkt 1 rozporządzenia. Natomiast w wyroku z 20 lipca 2000 r., sygn. akt I PKN 17/00, Sąd Najwyższy stwierdził, że tak zwana premia uznaniowa, która nie ma charakteru roszczeniowego, nie stanowi składnika wynagrodzenia za pracę i wobec tego nie mieści się w pojęciu wynagrodzenia urlopowego.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Sponsorowany

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka Jan Górski

Kancelaria specjalizująca się w sprawach dotyczących odszkodowań od Skarbu Państwa (gminy, powiatu), a także w prawie nieruchomości (w tym zasiedzenia), prawie spółek oraz prawie spadkowym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »