| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Składniki wynagrodzenia > Miesięczny ryczałt za pełnienie funkcji prokurenta

Miesięczny ryczałt za pełnienie funkcji prokurenta

Pracownikowi, zatrudnionemu na stanowisku specjalisty, w drodze uchwały zarządu spółki udzielono prokury. Tą samą uchwałą został ustalony miesięczny ryczałt za pełnienie funkcji prokurenta w wysokość 2000 zł. Czynności będące przedmiotem prokury nie pokrywają się z obowiązkami pracowniczymi, określonymi w umowie o pracę tego pracownika. Czy od zryczałtowanego wynagrodzenia prokurenta należy opłacić składki na ubezpieczenia społeczne i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?

WAŻNE!

Spółka nie jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzenia wypłacanego prokurentowi, który sprawuje swoją funkcję wyłącznie na podstawie uchwały organu spółki.

Prokurent może pełnić obowiązki nie tylko na podstawie powołania go na tę funkcję uchwałą zarządu lub innego organu wskazanego w umowie lub statucie spółki. Może być z nim również zawarta umowa o pracę lub umowa zlecenia. Czynności wchodzące w zakres takiej umowy mogą obejmować wyłącznie zakres prokury (czyli tylko dokonywanie czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa) albo tylko częściowo wchodzić w zakres innych obowiązków pracowniczych lub wynikających z umowy cywilnoprawnej. W takiej sytuacji wynagrodzenie otrzymywane przez prokurenta, jako przychód ze stosunku pracy (lub umowy zlecenia), będzie stanowiło podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz FP i FGŚP, zgodnie ze schematem podlegania właściwym dla pracowników lub dla zleceniobiorców. Pracodawca będzie też płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, tj. od wypłaconego wynagrodzenia będzie musiał pobierać zaliczkę.

PRZYKŁAD

Z prokurentem ustanowionym uchwałą zarządu spółki została zawarta umowa o pracę, na mocy której wykonuje on obowiązki prokurenta. Na podstawie tej umowy prokurent otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2000 zł. Kwota ta stanowi przychód ze stosunku pracy, podlegający oskładkowaniu i opodatkowaniu według przepisów ogólnych, obowiązujących pracowników.

PRZYKŁAD

Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku referenta prawnego w spółce została udzielona prokura. W związku z tym zawarto aneks do umowy o pracę, którym rozszerzono obowiązki pracownika o dokonywanie czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Pracownik do tej pory otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 4000 zł. W związku z rozszerzeniem obowiązków wynikających z udzielonej prokury pracodawca ww. aneksem przyznał pracownikowi dodatkowe wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 2000 zł. W takiej sytuacji zarówno kwota 4000 zł (wynagrodzenie zasadnicze), jak i 2000 zł (wynagrodzenie ryczałtowe) będą stanowiły przychód ze stosunku pracy, podlegający oskładkowaniu i opodatkowaniu na zasadach ogólnych, obowiązujących pracowników.

WAŻNE!

Jeżeli czynności wykonywane w ramach stosunku pracy w całości lub choćby w części pokrywają się z zakresem obowiązków wykonywanych w ramach pełnomocnictwa prokuralnego, wynagrodzenie prokurenta będzie podlegało oskładkowaniu tak, jak inne przychody ze stosunku pracy.

Czytaj także

Autor:

specjalista w zakresie podatków i ubezpieczeń społecznych

Źródło:

INFOR
INFORLEX Kadry Płace i HR285.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Sponsorowany

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Wójcik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »