Kategorie

Wynagrodzenia członka zarządu spółki (cz.1)

Joanna Pysiewicz-Jężak
Wynagrodzenie członka zarządu składa się z wielu elementów, które zależą od stosunku prawnego łączącego go ze spółką.

Aktem prawnym regulującym funkcjonowanie spółek kapitałowych jest ustawa z 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (DzU nr 94, poz. 1037 ze zm.; zwana dalej k.s.h.). Nie rozstrzyga ona jednoznacznie, w jakiej formie mogą być zatrudniane osoby będące członkami zarządu, a więc również, z jakiego tytułu pobierają wynagrodzenie. Kwestia ta zależy od umowy łączącej spółkę z członkiem zarządu. Podstawą wynagradzania może być uchwała powołująca członka zarządu lub też zawarta dodatkowo ze spółką umowa o pracę bądź umowa cywilnoprawna.

Zatrudnienie członka zarządu w spółkach kapitałowych

Obecnie działalność gospodarcza prowadzona jest często w formie spółek kapitałowych, czyli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zwanej dalej sp. z o.o., i spółki akcyjnej, zwanej dalej sp. akcyjną. Ogromną rolę w kierowaniu tymi spółkami odgrywają ich zarządy, które prowadzą sprawy spółki i ją reprezentują. Dlatego tak ważne jest właściwe ukształtowanie stosunku łączącego spółkę z członkiem zarządu i odpowiednie ustalenie jego wynagrodzenia.

Członka zarządu łączy ze spółką przede wszystkim tzw. stosunek organizacyjno-prawny, który powstaje w następstwie powołania uchwałą wspólników danej osoby do zarządu (sp. z o.o.) lub uchwałą rady nadzorczej (sp. akcyjna), niepowodujący nawiązania stosunku pracy. Obok tego stosunku organizacyjnego członka zarządu ze spółką może łączyć również zawarta umowa o pracę, umowa zlecenia czy kontrakt menedżerski. Dlatego wynagrodzenie członka zarządu zależy od tego, jaki stosunek łączy go ze spółką.

Wynagrodzenie z tytułu stosunku organizacyjnoprawnego

Członek zarządu w sp. z o.o. jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej (art. 201 § 4 k.s.h.). Natomiast stosownie do art. 368 § 4 k.s.h. członków zarządu w spółce akcyjnej powołuje i odwołuje rada nadzorcza, chyba że statut spółki stanowi inaczej. Ponadto członek zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez walne zgromadzenie.

Powołanie do pełnienia funkcji członka zarządu tworzy stosunek organizacyjnoprawny łączący członka zarządu ze spółką. Jednak powołanie to nie jest powołaniem, o którym mowa w Kodeksie pracy. Stosunek ten nie ma bowiem znamion stosunku pracy (podległości służbowej). Kreuje natomiast powstanie pewnych praw i obowiązków przewidzianych w k.s.h. Na takie rozumienie powołania uchwałą wspólników czy rady nadzorczej do zarządu spółki wskazuje Sąd Najwyższy w wyroku z 14 lu- tego 2001 r. (I PKN 258/00, OSNP 2002/23/565), w którym stwierdził, że zarówno powołanie do zarządu sp. z o.o., jak i odwołanie powoduje tylko powstanie lub ustanie stosunku organizacyjnego. O tym, czy spółkę z członkiem zarządu łączy inny stosunek prawny, decydują zdarzenia, takie jak np. zawarcie umowy o pracę lub umowy zlecenia.

Jeżeli członek zarządu pełni funkcję tylko i wyłącznie na podstawie powołania do pełnienia funkcji członka zarządu (nie ma zawartej dodatkowo umowy o pracę lub nie łączy go ze spółką np. kontrakt menedżerski), to otrzymywane przez niego wynagrodzenie jest przychodem z działalności wykonywanej osobiście. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.; zwanej dalej ustawą o pdof), działalność taka jest źródłem przychodu. Natomiast art. 11 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 7 ustawy o pdof stanowi, że przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika (osoby, niezależnie od sposobu jej powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych) w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Wynagrodzenie członka zarządu ustalane jest w tym przypadku przez uprawniony organ spółki za udział w pracach zarządu, a podstawą prawną działania i wynagradzania członka zarządu będzie akt powołania oraz uchwała o wynagrodzeniu.

Należy podkreślić, że członkowie zarządu powołani uchwałą do pełnienia funkcji nie podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym. Artykuł 6 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm.; zwanej dalej ustawą systemową) nie wymienia tej kategorii osób jako podlegających ubezpieczeniom społecznym. Również nie wymienia ich art. 66 ustawy z 27 sierpnia 2007 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU nr 210, poz. 2135 ze zm.; zwanej dalej ustawą zdrowotną). Uchwała powołująca członka zarządu nie skutkuje bowiem nawiązaniem stosunku pracy ani nie jest umową cywilnoprawną.

Otrzymywanie wynagrodzenia przez członka zarządu tylko z tytułu stosunku organizacyjnego ma swoje plusy i minusy. Plusem jest przede wszystkim wypłacane wyższe wynagrodzenie netto z uwagi na brak obowiązku potrącania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Jednak minusów jest znacznie więcej: członek zarządu nie ma m.in. prawa do wynagrodzenia za czas choroby, do zasiłku chorobowego czy do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych. Niepobieranie składek na ubezpieczenie społeczne, mimo większych dochodów członka zarządu, oznacza, że jego konto emerytalne nie jest „zasilane”.

Przykład

Członek zarządu, którego ze spółką łączy tylko stosunek organizacyjny, przedstawił w kadrach zwolnienie lekarskie. Za czas choroby nie otrzymał jednak wynagrodzenia chorobowego, gdyż nie jest pracownikiem spółki w rozumieniu k.p., ani zasiłku chorobowego, gdyż nie są za niego opłacane składki na ubezpieczenie chorobowe. W związku z tym członek zarządu pozwał spółkę do sądu pracy, lecz sąd odrzucił jego roszczenie.

Joanna Pysiewicz-Jężak

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Potrącenie zaległości ZUS z emerytury od 2022 r.

  Potrącenie zaległości składkowych z emerytury, renty i zasiłku będzie możliwe od 2022 r. ZUS odliczy składkę zdrowotną, podatek i należności składkowe nieopłacone w terminie. Do jakiej wysokości?

  Niemcy: niezaszczepieni bez rekompensaty za czas kwarantanny

  Niezaszczepieni nie otrzymają rekompensaty za czas kwarantanny. Nowe przepisy w Niemczech zaczną obowiązywać od 1 listopada 2021 r.

  Praca zdalna a work-life balance

  Praca zdalna a work-life balance - za dużo work i za mało life? Z badania "Candidate Pulse" wynika, ze praca zdalna zachwiała balansem między życiem prywatnym i zawodowym. Pracownicy odczuwają również więcej presji ze strony pracodawców.

  Pracodawca sprawdzi certyfikat covid [VIDEO]

  Pracodawca sprawdzi certyfikat covid? Najpewniej tak, ale na zasadzie dobrowolności. Co to oznacza? Na to i inne pytania odpowiada Stanisław Szwed, wiceminister pracy, polityki społecznej i rodziny.

  Obniżenie wieku emerytalnego jako fatalna decyzja [VIDEO]

  Obniżenie wieku emerytalnego było fatalną decyzją. Ekonomiści negatywnie oceniają niższy i zróżnicowany dla kobiet i mężczyzn wiek emerytalny w Polsce.

  Co pandemia uświadomiła menadżerom? [VIDEO]

  Pandemia a zarządzanie - co kryzys wywołany pandemią uświadomił menadżerom? Okazało się, że kapitał ludzki jest niezwykle ważny. Duże znaczenie ma także zdolność do szybkich zmian.

  Kodeks pracy art. 30

  Kodeks pracy w art. 30 wylicza sposoby rozwiązania umowy o pracę: porozumienie stron, wypowiedzenie, dyscyplinarka i upływ czasu.

  Kontroferta dla pracownika - co to jest?

  Kontroferta dla pracownika - co to jest i w jakim celu się ją stosuje? Czy warto przyjąć kontrofertę?

  Jesienna rekrutacja w logistyce - jak zachęcić do pracy w firmie?

  Startuje jesienna rekrutacja w logistyce. Jakich pracowników brakuje? Jak zachęcić do pracy w danej firmie? Co przyciąga pracowników?

  Kontrole PIP na małych budowach 2021 - wyniki

  Kontrole PIP na małych budowach zostały wzmożone w 2021 r. Z danych statystycznych wynika, że to właśnie na małych budowach jest najwięcej wypadków przy pracy. Jakie są wyniki kontroli PIP?

  Praca sezonowa - prawa cudzoziemców przez cały rok

  Praca sezonowa - prawa cudzoziemców nie są sezonowe. Przypomina o tym PIP w kampanii "Prawa przez cały rok". Jak zatrudnić cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę sezonową? Czym jest umowa o pomocy przy zbiorach?

  Europejskie Porozumienie dotyczące aktywnego starzenia się

  Europejskie Porozumienie podpisane w 2017 r. dotyczy aktywnego starzenia się i podejścia międzypokoleniowego w pracy. Realizując je, w Polsce powstało "Porozumienie strony pracowników oraz strony pracodawców RDS na rzecz aktywnego starzenia". Wypracowano w nim szereg rozwiązań na rzecz aktywnego starzenia się.

  Kiedy zmiana czasu na zimowy w 2021?

  Kiedy jest zmiana czasu na zimowy w 2021 r.? Czy ostatni raz przestawiamy zegarki jesienią? Jak zmiana czasu wpływa na czas pracy w nocy?

  Wypłata wynagrodzenia za pracę w sobotę, niedzielę

  Wypłata wynagrodzenia za pracę to podstawowy obowiązek pracodawcy. Co w przypadku, gdy dzień wypłaty wynagrodzenia wypada w sobotę lub niedzielę?

  Jak niemieccy pracodawcy przygotowują się na 4 falę covid?

  4 fala covid przewidywana jest na jesień 2021 r. Statystyki wskazują na tendencję wzrostową zakażeń. Jak niemieccy pracodawcy przygotowują się na ten trudny czas?

  Weryfikacja szczepień pracowników - projekt

  Weryfikacja szczepień pracowników - trwają prace nad projektem nowych przepisów. Czy pracodawcy będą mogli sprawdzić fakt zaszczepienia się przeciw COVID-19 przez pracowników?

  Umowa o dzieło - ZUS, zgłoszenie

  Umowa o dzieło - zgłoszenie do ZUS jest obowiązkowe od 2021 r. Jaki jest termin na zgłoszenie? Kto musi zgłosić umowę do ZUS?

  Zmiany w ubezpieczeniach społecznych od 18 września 2021 r.

  Najnowsze zmiany w ubezpieczeniach społecznych weszły w życie 18 września 2021 r. Sprawdź, co się zmieni.

  Wypalenie zawodowe podstawą zwolnienia lekarskiego od 2022 r.

  Wypalenie zawodowe od 2022 r. będzie podstawą do otrzymania zwolnienia lekarskiego (l4). Czym jest wypalenie? Jakie są objawy? Jak przeciwdziałać?

  Przeniesienie urlopu na kolejną umowę - wzór porozumienia

  Przeniesienie urlopu wypoczynkowego na kolejną umowę o pracę może nastąpić na mocy porozumienia stron. Jak je prawidłowo sporządzić? Oto wzór porozumienia.

  Ostatnie dni na wniosek o zwolnienie z ZUS!

  Wniosek o zwolnienie z ZUS - sklepiki szkolne i piloci muzealnych wycieczek mają ostatnie dni na ubieganie się o zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS.

  Podwyższona kwota wolna od potrąceń - covid

  Podwyższona kwota wolna od potrąceń została przewidziana w tarczy na czas pandemii COVID-19. Kogo dotyczy? Ile wynosi?

  Usprawiedliwienie nieobecności w pracy - szczepienie

  Usprawiedliwienie nieobecności w pracy z powodu szczepienia - kiedy jest możliwe? Czy szczepienie dziecka uzasadnia zwolnienie od pracy?

  Kobiety najwięcej ucierpiały na pandemii

  Kobiety najwięcej straciły w czasie pandemii. To one częściej były zwalniane. Spadł na nie ciężar opieki nad dziećmi i pracy jednocześnie. Jak wpłynęło to na ich zdrowie?

  Płace rosną, bo firmy walczą o pracowników

  Płace rosną wszędzie. Wszystkie kody PKD odnotowały w sierpniu 2021 r. podwyżki wynagrodzeń. Firmy walczą w ten sposób o pracowników.