Kategorie

Wynagrodzenie za czas gotowości do pracy

Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za wykonaną pracę. Jednak w przypadkach określonych przepisami prawa pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia także, gdy pracy nie świadczy.

Wynagrodzenie, do którego nabywa prawo pracownik za czas, w którym pozostaje w gotowości do podjęcia pracy (tzw. przestój), jest jednym z takich przypadków.

Kiedy mamy do czynienia z przestojem

Przeszkody w wykonywaniu pracy, skutkujące tym, że pracownik nie wykonuje pracy, mimo iż jest do tego gotowy, mogą być wywołane przyczynami leżącymi po stronie:

• pracodawcy (przy czym za wystąpienie przestoju pracodawca nie musi ponosić winy),

• warunków atmosferycznych (jeżeli pracownik wykonuje pracę, która uzależniona jest od tych warunków),

• pracownika (przestój powstaje z winy pracownika).

Wynagrodzenie pracownika będzie kształtować się w zależności od tego, po czyjej stronie będą leżały przyczyny przerwy w wykonywaniu pracy.

Przestój z przyczyn leżących po stronie pracodawcy

Przyczyny tego typu przestoju mogą być różne, przykładowo: awaria maszyny, opóźnienie dostawy materiałów, brak prądu uniemożliwiający pracę itp.

W takim przypadku pracownikom przysługuje wynagrodzenie w wysokości:

• osobistego zaszeregowania, które określone może być stawką godzinową lub miesięczną, lub

• 60% wynagrodzenia, gdy pracownik wynagradzany jest wedłu innych zasad (np. wynagrodzenie akordowe, prowizyjne itp.).

WaŻne!

Bez względu na przyjęty sposób wynagradzania pracownik nie może otrzymać wynagrodzenia niższego niż minimalne.

W czasie trwania przestoju pracodawca ma prawo powierzyć pracownikowi inną pracę aniżeli określona w umowie o pracę. W tej sytuacji należy wypłacić pracownikowi wynagrodzenie w wysokości ustalonej dla tej pracy. Nie może być ono jednak niższe niż wynagrodzenie, które przysługuje pracownikowi za czas przestoju.

Warunki atmosferyczne

Reklama

W przypadku przestoju spowodowanego warunkami atmosferycznymi, pracownikowi, który wykonuje pracę uzależnioną od tych warunków, wynagrodzenie będzie przysługiwało tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy (np. układy zbiorowe pracy lub regulaminy wynagradzania) będą przewidywały wynagrodzenie.

Również takiemu pracownikowi można powierzyć wykonywanie pracy innego rodzaju na czas przestoju. Wówczas należy wypłacić mu takie wynagrodzenie, które przysługuje za wykonaną pracę.

Przepisy Kodeksu pracy dopuszczają możliwość ustalenia w przepisach prawa pracy (np. wspomnianych już układach zbiorowych lub regulaminach wynagradzania), że w razie powierzenia pracownikowi na czas przestoju innej pracy, będzie mu przysługiwało wynagrodzenie nie niższe niż wynikające z jego osobistego zaszeregowania (stawka godzinowa lub miesięczna) lub 60% wynagrodzenia, gdy składniki godzinowe lub miesięczne nie zostały określone).

Przestój z winy pracownika

Może się również zdarzyć, że za przestój będzie odpowiedzialny pracownik. W takim wypadku nie przysługuje mu wynagrodzenie za czas gotowości do pracy.

Jednak jeżeli pracodawca powierzy takiemu pracownikowi inną pracę, wówczas powinien wypłacić mu wynagrodzenie, lecz w wysokości przysługującej za wykonaną pracę.


Zasady ustalania wynagrodzenia

Reklama

Zasady ustalania wynagrodzenia za czas przestoju określone zostały w § 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (DzU nr 62, poz. 289 ze zm.).

Wynagrodzenie zasadnicze to wynagrodzenie, które jest określone stawką osobistego zaszeregowania pracownika np. godzinową (10,00 zł/godzinę) lub miesięczną (3000,00 zł miesięcznie).

W przypadku składników określonych w stałej wysokości stawką miesięczną należy stawkę miesięczną podzielić przez liczbę godzin pracy, które przypadają do przepracowania w danym miesiącu, aby ustalić wynagrodzenie przysługujące za 1 godzinę.

Natomiast jeżeli pracownik wynagradzany jest według innych zasad (np. akordowo lub tylko za pomocą prowizji) procentowe wynagrodzenie za czas przestoju oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego, szczegółowo określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (DzU nr 2, poz. 14 ze zm.).

Zatem, aby obliczyć podstawę wymiaru należy zmienne składniki wynagrodzenia, które przysługują za okresy nie dłuższe niż miesiąc uwzględnić w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym wystąpił przestój (w przypadku znacznego wahania tych składników należy wziąć pod uwagę okres 12 miesięcy).

Przy ustalaniu podstawy wynagrodzenia należy pamiętać, że zgodnie z § 6 rozporządzenia z 1997 r. nie będą uwzględniane:

• jednorazowe lub nieperiodyczne wypłaty za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie,

• wynagrodzenie za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju,

• gratyfikacje (nagrody) jubileuszowe,

• wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego, a także za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,

• ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy,

• dodatkowe wynagrodzenie radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego,

• wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,

• nagrody z zakładowego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne, należności przysługujące z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej,

• odprawy emerytalne lub rentowe albo inne odprawy pieniężne,

• wynagrodzenie i odszkodowanie przysługujące w razie rozwiązania stosunku pracy.

Celem ustalenia wynagrodzenia za 1 godzinę (w przypadku zmiennych składników wynagrodzenia) należy wynagrodzenie ustalone według zasad jak dla wynagrodzenia urlopowego podzielić przez liczbę godzin przepracowanych w okresie, który stanowił podstawę ustalenia tego wynagrodzenia.

Beata Naróg

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą czyli z zakładową organizacją związkową lub inną reprezentacją osób zatrudnionych.

  Emerytura bez podatku – tabela

  Emerytura bez podatku - tabela z kwotą netto w 2021 r. i po zmianach w 2022 r. wskazuje, ile emeryt otrzyma na rękę po podwyżce.

  Pracownik oczekuje elastyczności zatrudnienia

  Elastyczność zatrudnienia - tego oczekuje pracownik od miejsca pracy.

  Pracownicy ocenili sytuację w zakładach pracy [BADANIE]

  Sytuacja w zakładach pracy została oceniona przez pracowników. Jakie są wyniki badania CBOS?