| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Rozliczanie wynagrodzeń > Czasowa zmiana warunków wynagradzania

Czasowa zmiana warunków wynagradzania

Pracodawca, który w trakcie zatrudnienia chce zmienić pracownikowi warunki wynagradzania, może to zrobić na kilka sposobów. Jednym z nich jest zawieszenie warunków zatrudnienia.

Jeżeli jest to uzasadnione sytuacją finansową pracodawcy, może zostać zawarte porozumienie o zawieszeniu stosowania w całości lub w części przepisów prawa pracy, określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy (art. 91 k.p.). Nie dotyczy to jednak przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów innych ustaw, aktów wykonawczych czy ratyfikowanych umów międzynarodowych. Oznacza to, że w tym trybie można zmienić tylko te postanowienia finansowe, które zostały zapisane w regulaminie pracy czy innych aktach wewnątrzzakładowych.

Decyzji o czasowym zawieszeniu stosowania przepisów prawa pracy pracodawca nie podejmuje sam. Porozumienie w tej sprawie musi być zawarte z reprezentującą pracowników organizacją związkową, a jeżeli pracodawca nie jest objęty działaniem takiej organizacji, z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u tego pracodawcy.

Zawieszenie stosowania przepisów prawa pracy nie może trwać dłużej niż przez okres 3 lat.

Należy zwrócić uwagę, że porozumienie zawarte w trybie art. 91 k.p. daje możliwość jedynie zawieszenia pewnych postanowień przepisów wewnętrznych. Nie oznacza natomiast możliwości dokonania ich zmiany. Przepisy nadal mają dotychczasową treść, a pracodawca ma jedynie możliwość czasowego ich nieprzestrzegania. Nie ma także potrzeby składania pracownikom dodatkowych wypowiedzeń zmieniających warunki pracy i płacy czy zawierania z pracownikami porozumień zmieniających. Po upływie okresu obowiązywania porozumienia warunki zatrudnienia ulegają automatycznemu przywróceniu.

Informację o porozumieniu w kwestii zawieszenia przepisów prawa pracy pracodawca przekazuje właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy.

Przykład

W regulaminie pracy przyznano pracownikom dodatki, np. za znajomość języków obcych. W związku z trudną sytuacją finansową pracodawca postanowił usunąć z przepisów wewnętrznych zapisy dotyczące przyznawania dodatków. Taką wersję porozumienia zaproponował organizacji związkowej, powołując się na art. 91 k.p. Członkowie związku zawodowego stwierdzili jednak, że nie mogą zgodzić się na takie rozwiązanie – gdyż propozycja pracodawcy dotyczy usunięcia dodatków, a nie czasowego zawieszenia ich stosowania. Organizacja związkowa ma rację.

Porozumienie zawarte z pracownikami

Jeżeli jest to uzasadnione sytuacją finansową pracodawcy, nieobjętego układem zbiorowym pracy lub zatrudniającego mniej niż 20 pracowników, może być zawarte porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami, w zakresie i przez czas ustalony w porozumieniu (art. 231a k.p.).

W tym wariancie pracodawca ma możliwość czasowej zmiany warunków umowy, także wysokości ustalonego wynagrodzenia, bez konieczności zmiany treści umowy o pracę.

Niemniej jednak, jak wynika z przepisu – porozumienie takie może zawrzeć jedynie pracodawca nieobjęty układem zbiorowym pracy lub pracodawca zatrudniający mniej niż 20 pracowników. Tryb ten może zastosować tylko pracodawca w trudnej sytuacji finansowej. O tym, czy sytuacja finansowa pracodawcy jest na tyle zła, że należy czasowo zmienić warunki wynagradzania, decyduje pracodawca wspólnie z przedstawicielami pracowników lub związkami. „Sytuacja finansowa pracodawcy”, stanowiąca podstawę zawieszenia stosowania przepisów prawa pracy (art. 91 i art. 24127 k.p.) lub postanowień umów o pracę (art. 231a k.p.) nie podlega kontroli sądu (wyrok SN z 6 grudnia 2005 r.).

W porozumieniu należy przede wszystkim wskazać, które warunki zatrudniania ulegają pogorszeniu oraz jak długo sytuacja ta będzie miała miejsce (tu również obowiązuje okres maksymalnie 3 lat). Porozumienie to pracodawca ma również obowiązek przekazać okręgowemu inspektorowi pracy.

Przykład

Pracodawca, który znalazł się w trudnej sytuacji finansowej, postanowił czasowo obniżyć wynagrodzenia pracowników o 20%. Podczas rozmowy z przedstawicielami pracowników zapoznał ich ze swoją propozycją, argumentując, że takie działanie pozwoli na uniknięcie redukcji zatrudnienia. Przedstawiciele pracowników zgodzili się na takie rozwiązanie. Obowiązuje ono bez konieczności zmiany umów o pracę.

Należy pamiętać, że w obu opisywanych wariantach zmniejszone pensje nie mogą być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Gluźniewicz

Ekspert Equity Investments S.A. w dziedzinie księgowości spółek

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »