Kategorie

Czy niewypłacone wynagrodzenie chorobowe należy wykazać w świadectwie pracy

Izabela Nowacka
Izabela Nowacka
Firma zamierza zwolnić wszystkich pracowników. Pracownicy są zatrudnieni na podstawie umów terminowych. Dodatkowo, od kwietnia nie wypłaca wynagrodzeń ze względu na brak środków finansowych. Obecnie przygotowuje świadectwa pracy. W jaki sposób powinniśmy wypełnić odpowiednie punkty świadectwa pracy, jeżeli pracownicy przebywali na zwolnieniach chorobowych w kwietniu i w maju, i za czas niezdolności do pracy w tych miesiącach nie otrzymali wynagrodzenia chorobowego? Czy są to wciąż okresy nieskładkowe?

Powinni Państwo w ust. 4 pkt 4 świadectwa pracy wykazać tylko liczbę dni, za które pracownik faktycznie otrzymał wynagrodzenie chorobowe na podstawie art. 92 Kodeksu pracy. A zatem nie mogą Państwo w tej pozycji ujmować dni, za które pracownikowi przysługiwało wynagrodzenie chorobowe, ale nie zostało wypłacone. W ust. 4 pkt 10 świadectwa pracy w okresach nieskładkowych uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty również nie mogą Państwo wykazać okresów, za które pracownik nie otrzymał świadczenia chorobowego, gdyż do okresów nieskładkowych uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty można zaliczyć m.in. okresy faktycznego pobierania świadczenia chorobowego.

UZASADNIENIE

W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest zobowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy. Od 21 marca br. do terminowych umów o pracę zawartych od tej daty należy stosować nowe przepisy dotyczące wydawania świadectw pracy. Jeżeli pracownik pozostaje w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy na podstawie umowy o pracę na okres próbny, umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy, pracodawca jest zobowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy obejmujące zakończone okresy zatrudnienia na podstawie takich umów, zawartych w okresie 24 miesięcy, poczynając od zawarcia pierwszej z tych umów (art. 97 § 11 Kodeksu pracy).

Pracownik, który pozostaje w zatrudnieniu u danego pracodawcy, może jednak w każdym czasie żądać wydania świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem każdej terminowej umowy o pracę lub świadectwa pracy dotyczącego łącznego okresu zatrudnienia na podstawie takich umów, przypadającego przed zgłoszeniem żądania wydania świadectwa pracy. Pracodawca jest zobowiązany wydać świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku pracownika w tej sprawie (art. 97 § 13 Kodeksu pracy).

WAŻNE!

Wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą.


W świadectwie pracy, oprócz informacji dotyczących m.in. okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także innych informacji niezbędnych do ustalenia uprawnień pracowniczych, pracodawca zamieszcza dane niezbędne do ustalenia uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Dotyczą one m.in. liczby dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie chorobowe w roku kalendarzowym, w którym zakończył się stosunek pracy (ust. 4 pkt 4 świadectwa pracy) oraz okresów nieskładkowych przypadających w okresie zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty(ust. 4 pkt 10 świadectwa pracy).

W punkcie dotyczącym liczby dni niezdolności do pracy, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie chorobowe ze środków pracodawcy w roku kalendarzowym, w którym nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy, należy wykazać świadczenie chorobowe faktycznie wypłacone pracownikowi, a nie liczbę dni niezdolności do pracy, za które przysługiwało to świadczenie. Jeżeli zatem pracownik chorował w 2011 r. i nie otrzymał od pracodawcy wynagrodzenia chorobowego z powodu problemów finansowych zatrudniającego, to nie należy wypełniać ust. 4 pkt 4 świadectwa pracy. Dopiero w ust. 6 świadectwa pracy w „Informacjach uzupełniających” powinni Państwo wpisać dane o należnościach ze stosunku pracy uznanych przez pracodawcę, ale niewypłaconych pracownikowi do dnia ustania stosunku pracy z powodu braku środków finansowych. W tym miejscu należałoby również wskazać rodzaj tych należności, a więc w sytuacji opisanej w pytaniu – wynagrodzenie chorobowe, okres niezdolności do pracy oraz liczbę dni zwolnienia lekarskiego, za które przysługiwało świadczenie chorobowe. Jest to również ważna informacja dla przyszłego pracodawcy, jeżeli w tym samym roku pracownik nawiąże nowy stosunek pracy. Należy bowiem pamiętać, że limit 33 dni (lub 14 dni) choroby finansowanej przez pracodawcę dotyczy danego roku kalendarzowego, bez względu na przerwy w zatrudnieniu czy liczbę stosunków pracy. Zatem dni zwolnienia lekarskiego, za które pracownikowi przysługiwało wynagrodzenie chorobowe, ale nie zostało wypłacone z powodu trudności finansowych pracodawcy, wchodzą do wskazanego wyżej limitu.

WAŻNE!

Dni zwolnienia lekarskiego, za które pracownikowi przysługiwało wynagrodzenie chorobowe, ale nie zostało wypłacone z powodu trudności finansowych pracodawcy, należy wliczać do limitu 33 dni (lub 14 dni).

Na tej podstawie nowy pracodawca będzie mógł prawidłowo ustalić moment nabycia przez zatrudnionego prawa do zasiłku z ubezpieczenia społecznego.


W ust. 4 pkt 10 świadectwa pracy należy ponadto wykazać przypadające w okresie zatrudnienia okresy nieskładkowe, określone w przepisach o emeryturach i rentach z FUS. Okresy nieskładkowe, obok składkowych, są również uwzględniane przy ustalaniu prawa do emerytury i renty oraz przy obliczaniu ich wysokości. Do okresów nieskładkowych należy zaliczać m.in. okresy pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wypłaconego na podstawie przepisów Kodeksu pracy (art. 7 pkt 1 lit. a ustawy o emeryturach i rentach z FUS). Jeżeli wynagrodzenie to nie zostało faktycznie wypłacone z przyczyn leżących po stronie pracodawcy z powodu braku środków finansowych, to nie ma uzasadnienia, aby okres tej niezdolności do pracy, za który pracownik nie otrzymał wynagrodzenia, uznać za okres nieskładkowy, a tym samym wykazać go w świadectwie pracy.

Potwierdził to również rzecznik prasowy ZUS w odpowiedzi z 4 i 18 maja br.: „(...) Ustawa mówi, że do okresów nieskładkowych zalicza się »okresy pobierania« świadczenia chorobowego. Stąd też wynagrodzenie czy zasiłek muszą być pobrane, by czas przebywania na zwolnieniu chorobowym zaliczyć w poczet okresów nieskładkowych”.

W razie niewypłacalności pracodawcy, w rozumieniu ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych..., niezaspokojone roszczenia pracowników, którymi są m.in. wynagrodzenie chorobowe finansowane przez pracodawcę na podstawie art. 92 Kodeksu pracy, na wniosek poszkodowanego (pracownika) pokrywa Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Jeżeli fundusz dokona takiej wypłaty, były pracownik może zwrócić się do pracodawcy lub do sądu o sprostowanie wydanego wcześniej świadectwa pracy. Pracodawca nie mógł bowiem wykazać wcześniej w świadectwie pracy innego stanu faktycznego niż miał miejsce do dnia ustania stosunku pracy.

WAŻNE!

Jeżeli w razie niewypłacalności pracodawcy FGŚP dokona wypłaty wynagrodzenia za chorobę, pracownik może żądać od pracodawcy sprostowania wydanego wcześniej świadectwa pracy.

Potwierdził to również dyrektor Krajowego Biura FGŚP w piśmie z 25 maja 2011 r. (sygn. KB-P-022-8/PP/11) w odpowiedzi na pytanie dotyczące wypłaty świadczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Podstawa prawna

 • art. 97 § 1, § 11, § 13, § 2 Kodeksu pracy,
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz.U. Nr 60, poz. 282 ze zm.),
 • art. 7 pkt 1 lit. a ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.),
 • art. 12, art. 16 ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. Nr 158, poz. 1121 ze zm.).
Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Wzrost minimalnego wynagrodzenia - czy trzeba zmieniać umowę o pracę?

  Wzrost minimalnego wynagrodzenia - czy trzeba zmieniać umowę o pracę? Co roku rośnie kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę (tzw. najniższej krajowej, płacy minimalnej) i minimalnej stawki godzinowej. Już dziś wiadomo, że minimalne wynagrodzenie wzrośnie w 2022 r. do 3010 zł brutto (w 2021 roku wynosi 2800 zł). Pracownicy i pracodawcy mają wątpliwości, czy z uwagi na wzrost płacy minimalnej od nowego roku trzeba zmienić postanowienia wszystkich umów o pracę, które obecnie opiewają na kwotę niższą niż 3010 zł? Czy można nie zmieniać umów a np. uzupełniać wynagrodzenie za pracę, premią do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę? Co może zrobić pracownik, jeżeli pracodawca nie wypłaca mu minimalnego wynagrodzenia? Wyjaśnień w tym zakresie udzieliła Państwowa Inspekcja Pracy.

  Jak zapewnić bezpieczeństwo pracownikom zdalnym?

  Bezpieczeństwo pracowników zdalnych może stanowić duże wyzwanie. To w domu zdarza się najwięcej wypadków. Za co odpowiada pracodawca? Jakie są przepisy BHP?

  Potwierdzenie danych w ZUS - instrukcja

  Potwierdzenie danych w ZUS można otrzymać przez PUE ZUS. Jak samodzielnie utworzyć dokument? Oto instrukcja jak zrobić to krok po kroku.

  Potwierdzenie z PUE ZUS pobierze także świadczeniobiorca

  Elektroniczne Potwierdzenie z PUE ZUS pobierze teraz także świadczeniobiorca, np. potwierdzenie prawa do emerytury, renty, zasiłku.

  Od wypłat z PPK zazwyczaj nie pobiera się podatku Belki

  Wypłaty z PPK - uczestnik PPK może w każdym czasie skorzystać ze swoich środków. W niektórych przypadkach wiąże się to jednak z obowiązkiem zapłaty 19% zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku Belki).

  Potrzeby pracowników - wnioski z pandemii

  Potrzeby pracowników różnią się w zależności od rodzaju pracowników: fizycznych i biurowych. Jakie wnioski można wyciągnąć z pandemii COVID-19?

  Nadgodziny średniotygodniowe Polaków - pandemia

  Nadgodziny średniotygodniowe Polaków w czasie pandemii wzrosły. Statystyczny pracownik ma w tygodniu 5,5 godziny nadgodzin.

  Narzędzia do identyfikacji talentów - 3 zalety

  Narzędzia do identyfikacji talentów pozwalają zwiększyć potencjał firmy. Jakie są 3 główne zalety tego typu narzędzi?

  Odprawa z tytułu zwolnienia z pracy w pandemii - wątpliwości

  Odprawa z tytułu zwolnienia z pracy w czasie pandemii została uregulowana przepisami ustawy covidowej. Czy nowy limit wysokości odpraw odnosi się do wszystkich świadczeń? Jakie wątpliwości budzą nowe przepisy?

  Nowe święto państwowe w Polsce od 2021 r.

  Nowe święto państwowe w Polsce od 2021 r. ustanawia Prezydent RP. Święto będzie w grudniu. Czy oznacza to kolejny dzień wolny od pracy?

  Niebieska Karta UE - będą zmiany

  Niebieska Karta UE dotyczy zatrudniania cudzoziemców spoza UE. Odbywa się na innych zasadach niż obywateli państw członkowskich UE. Europarlament przyjął przepisy ułatwiające zatrudnianie obcokrajowców.

  Jak najniższa krajowa rosła od 2015 do 2022 r.?

  Najniższa krajowa w 2015 r. wynosiła 1750 zł brutto. W 2022 r. będzie to 3010 zł brutto. Najniższa krajowa wzrosła o 1260 zł.

  Dzień próbny w pracy - płatny czy nie?

  Dzień próbny w pracy a wynagrodzenie - czy jest płatny? Co na to prawo? W celu sprawdzenia pracownika należałoby podpisać umowę na okres próbny.

  PIT-2 a ukończenie 26 roku życia - kiedy złożyć?

  PIT-2 a ukończenie 26 roku życia - kiedy należy złożyć oświadczenie? Co z podwyższonymi kosztami przychodu?

  ZUS ERO - emerytura z datą wsteczną

  ZUS ERO to wniosek o emeryturę z datą wsteczną. Podstawą przyznania lub przeliczenia emerytury z datą wcześniejszą są przepisy covidowe. Dla kogo jest ten wniosek?

  Odprawa emerytalna - wysokość, warunki

  Jaka jest wysokość odprawy emerytalnej? Jakie warunki należy spełnić, aby ją otrzymać? Czy odprowadza się od niej podatek i składki ZUS? Kiedy wypłacić odprawę?

  Jakie są składniki wynagrodzenia za pracę?

  Składniki wynagrodzenia za pracę to przede wszystkim wynagrodzenie zasadnicze i dodatki. Czym premia różni się od nagrody?

  PPK: od 2022 r. stan oszczędności na mojeppk.pl

  PPK - od 2022 r. stan oszczędności będzie można sprawdzić na mojeppk.pl. Do jakich danych będzie miał dostęp każdy uczestnik PPK?

  Płaca minimalna 2022 - jest decyzja rządu

  Płaca minimalna w 2022 r. wzrośnie o 210 zł. Ile wyniesie płaca minimalna 2022? Jest już ostateczna decyzja rządu.

  Praca zdalna a migracje zarobkowe

  Jak praca zdalna wpływa na migracje zarobkowe? Czy na pewno jest ich teraz mniej? Oto wyniki badania.

  Urlop okolicznościowy - śmierć ojca

  Urlop okolicznościowy - śmierć ojca to okoliczność uprawniająca pracownika do wolnego od pracy. Ile dni przysługuje? Jaki jest termin ich wykorzystania?

  Praca zdalna a kolejne fale pandemii [RAPORT]

  Praca zdalna zyskiwała na popularności wraz z nastaniem kolejnych fal pandemii COVID-19. Sprawdź, jaki wpływ na pracę miały fale koronawirusa w Polsce i Unii Europejskiej.

  Co pracownicy mówią o pracodawcach w sieci?

  Pracownik i pracodawca - jak wyglądają stosunki z szefem? Co można przeczytać na ten temat w Internecie? Okazuje się, że najważniejsze jest dobre rozstanie.

  Urodzeni w latach 1984-1994 chcą całkowitej pracy zdalnej

  Całkowita praca zdalna najwięcej zwolenników ma wśród pracowników urodzonych w latach 1984-1994.

  Niemcy: odszkodowanie za kwarantannę tylko dla zaszczepionych

  Odszkodowanie za czas kwarantanny będzie przyznawane tylko zaszczepionym pracownikom? Taki projekt nowych przepisów powstał w Niemczech.