| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Rozliczanie wynagrodzeń > Jak rozliczyć zaległe wynagrodzenie za „powodziową” absencję w pracy

Jak rozliczyć zaległe wynagrodzenie za „powodziową” absencję w pracy

W maju 2010 r. nasz pracownik nie przychodził do pracy przez kilka dni z powodu powodzi. Za ten miesiąc wypłaciliśmy mu wynagrodzenie pomniejszone o czas tej nieobecności. Dowiedziałam się, że ustawa powodziowa, która weszła w życie 9 lipca 2010 r., nakazała wsteczną wypłatę wynagrodzenia za taką absencję. W jaki sposób ją obliczyć? Czy należą się pracownikowi odsetki? Jak wykazać taką nieobecność w raportach ZUS?

Powinni Państwo wypłacić pracownikowi odpowiednią część minimalnego wynagrodzenia za pracę za nieobecność spowodowaną powodzią. Należy ją obliczyć za każdą godzinę nieobecności według zasad ustalania wyrównania zbyt niskiej pensji do poziomu minimalnego wynagrodzenia. Po wypłacie wyrównania należy „wycofać” imienny raport miesięczny ZUS RSA złożony za pracownika za maj 2010 r. (w którym została wykazana usprawiedliwiona nieobecność niepłatna). Jeśli nie wypłacili Państwo pracownikowi wyrównania w najbliższym terminie wypłaty wynagrodzeń przypadającym po 9 lipca br., należą mu się odsetki za zwłokę.

UZASADNIENIE

Przed wejściem w życie ustawy powodziowej (przed 9 lipca 2010 r.) pracodawcy usprawiedliwiali pracownikom nieobecność w pracy z powodu tegorocznych powodzi bądź osunięć ziemi. Przyczynami usprawiedliwiającymi nieobecność w pracy są bowiem nie tylko zdarzenia i okoliczności określone w prawie pracy, ale również inne sytuacje niemożności wykonywania pracy wskazane przez zatrudnionego i uznane przez pracodawcę za wystarczające do wytłumaczenia absencji (§ 1 rozporządzenia w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy...).

Pracodawcy nie mieli natomiast obowiązku wypłacania pracownikom wynagrodzenia za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy związanej z powodzią. „Powodziowa” absencja w pracy miała zatem charakter usprawiedliwionej, ale bezpłatnej.

Zmieniła to ustawa „powodziowa”, nakazując pracodawcom w art. 8 wypłatę odpowiedniej części minimalnego wynagrodzenia za dni nieobecności w pracy pracownika z powodu powodzi lub osunięć ziemi – maksymalnie jednak za 10 dni. Ustawa „powodziowa” nie podpowiada jednak, jak ustalić „odpowiednią część minimalnego wynagrodzenia”. Najwłaściwsze wydaje się zastosowanie zasad wyrównywania pensji pracownika do poziomu minimalnego wynagrodzenia (art. 7 ust. 3 i 4 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę). Zatem wyrównanie należy wypłacić za każdą godzinę, jaką pracownik powinien przepracować w trakcie „powodziowej” nieobecności w pracy. W tym celu należy:

  • stawkę minimalnej płacy, właściwą dla wymiaru czasu pracy danego pracownika, podzielić przez liczbę godzin, którą miał przepracować w danym miesiącu,
  • uzyskaną wartość godzinową pomnożyć przez liczbę godzin, jaką powinien on przepracować w trakcie nieobecności w pracy z powodu powodzi.

PRZYKŁAD

Pracownik, zatrudniony na pełny etat w podstawowym systemie czasu pracy, był nieobecny w pracy z powodu powodzi od 25 do 27 maja 2010 r. Aby obliczyć należną mu odpowiednią część minimalnego wynagrodzenia za czas tej nieobecności, należy kolejno:

obliczyć minimalną stawkę godzinową za maj 2010 r.

Minimalną płacę przysługującą z tytułu zatrudnienia na cały etat (1317 zł) należy podzielić przez nominalny wymiar czasu pracy dla tego miesiąca (152 godz.):

1317 zł : 152 godz. = 8,66 zł

obliczyć „powodziowe” wynagrodzenie

Minimalną stawkę godzinową należy pomnożyć przez liczbę godzin, jaką pracownik powinien przepracować podczas „powodziowej” nieobecności w pracy:

– liczba godzin nieobecności: 3 dni x 8 godz. = 24 godziny,

– 8,66 zł x 24 godz. = 207,84 zł.


PRZYKŁAD

Pracownik zatrudniony na 3/4 etatu w równoważnym systemie czasu pracy nie przychodził do pracy w związku z powodzią od 8 do 11 czerwca 2010 r. W tych dniach powinien przepracować 32 godziny. Przysługującą mu za czas tej absencji odpowiednią część minimalnego wynagrodzenia uzyskamy, licząc po kolei:

minimalną stawkę godzinową obowiązującą w czerwcu 2010 r.:

987,75 zł (minimalne wynagrodzenie dla 3/4 etatu) : 126 godz. (nominalny wymiar czasu pracy dla 3/4 etatu, tj. 3/4 ze 168 godz.) = 7,84 zł

wysokość „powodziowego” wynagrodzenia:

7,84 zł x 32 godz. absencji = 250,88 zł.

Ustawa „powodziowa” nie podaje terminu, w jakim pracodawca musi wypłacić pracownikowi wyrównanie wynagrodzenia z tytułu „powodziowej” nieobecności w pracy. Należy jednak uznać, że wynagrodzenie za maj i czerwiec br. trzeba wypłacić niezwłocznie po wejściu ustawy powodziowej w życie (po 9 lipca 2010 r.), najpóźniej w najbliższym terminie wypłaty wynagrodzenia przypadającym po 9 lipca 2010 r. Natomiast wynagrodzenie za inne miesiące, w których pracownik był nieobecny w pracy z powodu powodzi – w najbliższym terminie po wejściu w życie ustawy zmieniającej ustawę powodziową, która rozszerzyła zastosowanie jej przepisów do wszystkich powodzi, jakie miały miejsce w 2010 r.

Czytaj także

Ekspert:

Renata Majewska

Niezależny ekspert z zakresu prawa pracy, prawnik, doświadczony szkoleniowiec w dziedzinie prawa pracy, w tym w praktycznym rozliczaniu wynagrodzeń. Autorka licznych artykułów poświęconych praktycznym aspektom stosowania prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Autorka licznych artykułów publikowanych w: Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń, Dzienniku Gazeta Prawna.

Źródło:

INFOR
Potrącenia komornicze i administracyjne z wynagrodzeń69.30 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

SKŁADKI ZUS 2020

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Coris Lex Services sp. z o. o.

Ubezpieczenia ochrony prawnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »