Kategorie

Przekazanie odpisów na konto zfśs

Karolina Jagielska
Do 31 maja 2012 r. pracodawca musi obliczyć i przekazać na specjalne konto pierwszą ratę odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Opóźnienie w jej przekazaniu naraża pracodawcę na karę grzywny w wysokości do 5000 zł.

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zfśs) jest tworzony z odpisów, które pracodawca ma obowiązek przekazywać na ten cel w zależności od liczby zatrudnianych osób. W 2012 r. podstawa odpisu pozostała na niezmienionym poziomie w stosunku do roku ubiegłego i wynosi 2917,14 zł (wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z II półrocza 2010 r.).

Wysokość odpisu podstawowego w 2012 r. na:

 • pracownika zatrudnionego w warunkach normalnych wynosi 37,5% (2917,14 zł x 37,5% = 1093,93 zł),
 • pracownika zatrudnionego w warunkach szczególnie uciążliwych wynosi 50% (2917,14 zł x 50% = 1458,57 zł),
 • pracownika młodocianego w I roku nauki wynosi 5% (2917,14 zł x 5% = 145,86 zł),
 • pracownika młodocianego w II roku nauki wynosi 6% (2917,14 zł x 6% = 175,03 zł),
 • pracownika młodocianego w III roku nauki wynosi 7% (2917,14 zł x 7% = 204,20 zł).

Aby obliczyć wysokość odpisu podstawowego na zfśs, pracodawca powinien:

 • ustalić planowaną przeciętną liczbę pracowników w poszczególnych miesiącach 2012 r.,
 • zsumować wszystkie etaty,
 • wynik podzielić przez 12.

Otrzymaną w powyższy sposób przeciętną przewidywaną liczbę pracowników należy pomnożyć przez wysokość odpisu odpowiednią dla każdej z zatrudnionych u pracodawcy grup pracowników.

Ustalenie przeciętnej liczby zatrudnionych

Ustalając przeciętną liczbę zatrudnionych, pracodawca powinien zsumować liczbę wszystkich osób pozostających z nim w stosunku pracy, tj. zatrudnionych na czas określony lub nieokreślony na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, osób przebywających na urlopach macierzyńskich i wychowawczych, odbywających zasadniczą służbę wojskową, przebywających na świadczeniu rehabilitacyjnym itp. Niepełne etaty pracodawca musi przeliczyć na pełne etaty.

Przy ustalaniu stanu zatrudnienia pracodawca pomija m.in. zleceniobiorców, chałupników oraz osoby wykonujące umowy agencyjne, bez względu na długość trwania tych umów.


Metody obliczania przeciętnej liczby zatrudnionych

Przeciętną liczbę pracowników w danym miesiącu należy ustalić za pomocą metody dostosowanej do sytuacji kadrowej panującej u pracodawcy.

W praktyce wyróżniamy 3 metody:

 • uproszczoną – polega na zsumowaniu stanów dziennych w pierwszym i ostatnim dniu miesiąca i podzieleniu ich przez 2 (metoda stosowana najczęściej w warunkach stabilnej sytuacji kadrowej),
 • średniej chronologicznej – polega na zsumowaniu połowy stanu zatrudnienia w pierwszym i ostatnim dniu miesiąca i pełnego stanu zatrudnienia w 15. dniu miesiąca oraz podzieleniu otrzymanej wartości przez 2 (metoda stosowana najczęściej w warunkach niewielkiej rotacji pracowników),
 • średniej arytmetycznej – polega na zsumowaniu stanów zatrudnienia z każdego dnia (w przeliczeniu na pełne etaty), a następnie podzieleniu otrzymanej wartości przez liczbę dni miesiąca (metoda stosowana przy wysokim wskaźniku rotacji pracowników).

Odpis podstawowy jest naliczany raz na cały rok. Kwotę odpisu pracodawca przekazuje na wyodrębniony rachunek bankowy zfśs w dwóch ratach, tj. 75% do 31 maja oraz 25% do 30 września.

Opóźnienie w przekazywaniu przez pracodawcę odpisu podstawowego naraża go na karę grzywny w wysokości do 5000 zł.

Przykład

Pracodawca po analizie sytuacji kadrowej zaplanował, że miesięczne przeciętne zatrudnienie w jego firmie w 2012 r. wyniesie 56 osób, w tym:

 • 32 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • 2 pracowników na 1/2 etatu,
 • 4 pracowników na 3/4 etatu,
 • 5 osób na 3/5 etatu (wszyscy pracownicy wykonują pracę w normalnych warunkach),
 • 7 pracowników pełnoetatowych pracujących w szczególnych warunkach,
 • 3 pracowników młodocianych w I roku nauki,
 • 2 pracowników młodocianych w II roku nauki,
 • 1 pracownik młodociany w III roku nauki.

Aby ustalić wysokość należnego odpisu za 2012 r., pracodawca powinien kolejno:

Krok 1. Przeliczyć niepełne etaty na pełne etaty.

 • 2 pracowników zatrudnionych na 1/2 etatu:

20 (liczba godzin pracy z tygodnia) : 40 (norma tygodniowa) = 0,5 x 2 osoby = 1 pełny etat,

 • 4 pracowników zatrudnionych na 3/4 etatu:

30 (liczba godzin pracy z tygodnia) : 40 (norma tygodniowa) = 0,75 x 4 osoby = 3 pełne etaty,

 • 5 pracowników zatrudnionych na 3/5 etatu:

24 (liczba godzin pracy z tygodnia) : 40 (norma tygodniowa) = 0,6 x 5 osób = 3 pełne etaty

Krok 2. Naliczyć odpis na podstawie planowanego poziomu zatrudnienia.

 • pracownicy zatrudnieni w normalnych warunkach:

1093,93 zł x 39 pełnych etatów (32 pełnoetatowców + 7 etatów wynikających z przeliczenia niepełnoetatowców) = 42 663,27 zł,

 • zatrudnieni w szczególnych warunkach: 7 x 1458,57 zł = 10 209,99 zł,
 • młodociani w I roku nauki: 3 x 145,86 zł = 437,58 zł,
 • młodociani w II roku nauki: 2 x 175,03 = 350,06 zł,
 • młodociany w III roku nauki: 1 x 204,20 zł = 204,20 zł.

Krok 3. Zsumować całoroczny odpis.

42 663,27 zł + 10 209,99 zł + 437,58 zł + 350,06 zł + 204,20 zł = 53 865,10 zł.

W przedstawionej sytuacji pracodawca zobowiązany jest do zapłaty w 2012 r. łącznego odpisu podstawowego w wysokości 53 865,10 zł – 75% tej kwoty, tj. 40 398,83 zł, w terminie do końca maja 2012 r., a pozostałą część kwoty, tj. 13 466,27 zł, w terminie do końca września 2012 r.


Odpisy fakultatywne

Pracodawca może podjąć decyzję o dokonaniu odpisu dodatkowego w wysokości:

 • 6,25% jego podstawy, tj. w 2012 r. – 182,32 zł na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • 6,25% jego podstawy, tj. w 2012 r. – 182,32 zł na każdego emeryta i rencistę, nad którym pracodawca sprawuje opiekę – dotyczy to również emerytów i rencistów ze zlikwidowanych zakładów pracy,
 • 7,5% jego podstawy na każdą zatrudnioną osobę, jeżeli utworzy zakładowy żłobek lub klub dziecięcy – warunkiem, jaki muszą spełnić pracodawcy, aby móc dokonać takiego zwiększonego odpisu, jest przekazanie tego zwiększenia w całości na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego.

Podstawa prawna:

 • art. 5, 5a, 6, 7, 12, 12a ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (DzU z 1996 r. nr 70, poz. 335 ze zm.),
 • rozporządzenie MPiPS z 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (DzU nr 43, poz. 349),
 • art. 1 ustawy z 22 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (DzU nr 291, poz. 1707),
 • obwieszczenie Prezesa GUS z 18 lutego 2011 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2010 r. i w drugim półroczu 2010 r. (MP nr 15, poz. 156).
Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszego programu
INFORLEX Książki dla Firm
INFORLEX Książki dla Firm
Tylko teraz
598,00 zł
798,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?