| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Działalność socjalna > Prawo do świadczeń z zfśs w razie dwóch umów o pracę z jednym pracodawcą

Prawo do świadczeń z zfśs w razie dwóch umów o pracę z jednym pracodawcą

Jeden z naszych pracowników jest u nas zatrudniony na podstawie dwóch umów o pracę na 1/2 etatu. Ostatnio zwrócił się do nas o dofinansowanie do wypoczynku z zfśs z każdej z tych umów. Czy pracownik ma prawo do świadczeń w podwójnej wysokości?

Państwa pracownik może wystąpić o dofinansowanie do wypoczynku z każdej z zawartych umów o pracę. Nie oznacza to jednak, że będzie miał prawo do dofinansowania w podwójnej wysokości. Pozostawanie pracownika w dwóch stosunkach pracy nie ma żadnego znaczenia przy przyznawaniu wysokości świadczenia. Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania dofinansowania tej osobie powinni Państwo podjąć na podstawie oceny sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika oraz w odniesieniu do zapisów regulaminu zfśs.

UZASADNIENIE

Osobami uprawnionymi do świadczeń z funduszu socjalnego są pracownicy i ich rodziny, emeryci i renciści – byli pracownicy i ich rodziny oraz inne osoby, którym pracodawca w regulaminie funduszu przyznał prawo do korzystania ze świadczeń z zfśs. Zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń z funduszu oraz zasady przeznaczania jego środków na poszczególne cele i rodzaje działalności określa pracodawca w regulaminie ustalonym ze związkami zawodowymi, a w razie ich braku – z pracownikiem wybranym przez załogę. Jeżeli u pracodawcy działa organizacja związkowa, to przyznawanie pracownikom świadczeń z funduszu powinno być dokonywane również w uzgodnieniu ze związkami. Dowolne dysponowanie przez pracodawcę środkami funduszu, bez uzgodnienia z organizacjami związkowymi, uprawnia związki do żądania przekazania przez pracodawcę na rzecz funduszu rozdysponowanych kwot. Pogląd taki wyraził Sąd Najwyższy m.in. w wyroku z 19 listopada 1997 r. (I PKN 373/97, OSNP 1998/17/507). Środki funduszu są przeznaczone na finansowanie zakładowej działalności socjalnej, która obejmuje m.in. usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku. Z funduszu mogą zatem być dofinansowane m.in.:

  • wczasy, pobyt w sanatorium na leczeniu lub rekonwalescencji połączony z wypoczynkiem (w kraju i za granicą),
  • kolonie, obozy, zimowiska dla dzieci i młodzieży,
  • wypoczynek zorganizowany przez pracowników we własnym zakresie (tzw. wczasy pod gruszą).

Istotą działania funduszu jest łagodzenie różnic w poziomie życia pracowników i ich rodzin, a jego adresatami są zwłaszcza osoby o najniższych dochodach. Zatem pomoc powinna być kierowana do faktycznie potrzebujących. Powyższe potwierdził Sąd Najwyższy m.in. w wyroku z 20 sierpnia 2001 r. (I PKN 579/00, OSNP 2003/14/331) uznając, że „(...) pracodawca administrujący środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie może ich wydatkować niezgodnie z regulaminem zakładowej działalności socjalnej, którego postanowienia nie mogą być sprzeczne z zasadą przyznawania świadczeń według kryterium socjalnego, to jest uzależniającego przyznawanie ulgowych usług i świadczeń wyłącznie od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu (...)”.

Oceniając sytuację materialną pracownika należy brać pod uwagę również jego dochody osiągane poza zakładem pracy, a także dochody członków rodziny pozostających z pracownikiem we wspólnym gospodarstwie domowym.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Darren Chong

Ekspert ds. kontaktów biznesowych z Azjatami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »