Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Kasy zapomogowo-pożyczkowe - zmiany 2021

Mariusz Pigulski
ekspert ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, autor licznych opracowań i publikacji z dziedziny kadrowo-płacowej
Zmiany w zasadach funkcjonowania kas zapomogowo-pożyczkowych
Zmiany w zasadach funkcjonowania kas zapomogowo-pożyczkowych
Kasy zapomogowo-pożyczkowe - jakie zmiany weszły w życie 11 października 2021 r.? Jak nowe przepisy określają krąg osób uprawnionych do tworzenia KZP, kontrolę oraz likwidację KZP? Jakie poprawki do ustawy wprowadził Senat?

Kasy zapomogowo-pożyczkowe - jakie zmiany?

Sejm uchwalił ostatecznie 11 sierpnia 2021 r. ustawę o kasach zapomogowo-pożyczkowych która reguluje  kompleksowo zasady tworzenia, organizowania i działania kas zapomogowo-pożyczkowych, zwanych dalej: KZP. Dostosowuje ona funkcjonowanie KZP do zmian wprowadzonych w nowelizacji ustawy o związkach zawodowych z 2018 r. Przewiduje ponadto doprecyzowanie obecnie istniejących uregulowań oraz szereg nowości, spośród których jedną z ważniejszych jest m.in. możliwość tworzenia KZP przez co najmniej 10 osób wykonujących pracę zarobkową u danego pracodawcy, czyli nie tylko przez pracowników, ale również np. zleceniobiorców czy wykonawców dzieła.

Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 30 dni od dnia opublikowania ich w Dzienniku Ustaw [red. ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw dnia 10 września 2021 r., weszła więc w życie 11 października 2021 r.].

Aktualnie [red. do 10 października 2021 r.] KZP działają u pracodawców na podstawie:

 • art. 39 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych oraz
 • rozporządzenia Rady Ministrów z 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy.

Szerszy krąg osób uprawnionych do tworzenia KZP

Po zmianach, uprawnienie do utworzenia KZP przysługiwać będzie grupie co najmniej 10 osób wykonujących pracę zarobkową u danego pracodawcy, które zadeklarują przynależność do KZP. Dotychczas przywilej ten należał wyłącznie do pracowników.

Utworzenie KZP oznacza uchwalenie statutu (co jest nowością w stosunku do obecnego stanu prawnego) i dokonanie wyboru przewidzianych w nim organów, którymi są:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
 • walne zebranie członków;
 • zarząd;
 • komisja rewizyjna.

KZP zyskają zdolność prawną i sądową w zakresie niezbędnym do realizacji ich celów statutowych, co od daty złożenia pod statutem podpisów przez wszystkich założycieli umożliwi im m.in. nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań.

Członkowie KZP (czyli osoby wykonujące u pracodawcy pracę zarobkową, emeryci i renciści, osoby skierowane do odbycia u pracodawcy służby zastępczej, żołnierze zawodowi, funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, pełniący służbę u pracodawcy i otrzymujący z tego tytułu uposażenie) będą odpowiadać za zobowiązania KZP w części odpowiadającej ich wkładom członkowskim.

Kontrola nad KZP

Nowe przepisy ustanawiają m.in. zmodyfikowane zasady kontroli nad KZP u pracodawcy, u którego nie działają związki zawodowe. Obecnie regułą jest, że kontrolę nad KZP sprawują działające w danym podmiocie zakładowe organizacje związkowe.

Po wejściu w życie nowych regulacji, rozbudowana zostanie kwestia kontroli, poprzez zapewnienie jej w pierwszej kolejności zakładowej organizacji związkowej w rozumieniu art. 251 ustawy o związkach zawodowych, lub - gdy jest ich kilka u pracodawcy - ich wspólnej reprezentacji, a w razie jej niewyłonienia - zakładowej organizacji związkowej zrzeszającej największą liczbę osób wykonujących pracę zarobkową u pracodawcy.

W sytuacji, gdy w zakładzie brak jest związków zawodowych, kontrolę nad KZP sprawować będzie rada pracowników, a w razie jej braku - reprezentacja osób wykonujących pracę zarobkową wyłoniona w trybie przyjętym u danego pracodawcy.

Likwidacja KZP

Zgodnie z nowymi przepisami:

- uchwała walnego zebrania członków o likwidacji KZP będzie podejmowana w terminie 2 miesięcy od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających likwidację, czyli od dnia:

 • ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy lub
 • zmniejszenia się liczby członków KZP poniżej 10,

- niezależnie od zaistnienia wymienionych wyżej przesłanek walne zebranie członków będzie mieć możliwość podjęcia uchwały o likwidacji KZP z własnej inicjatywy, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków;

- likwidacja KZP powinna być zakończona nie później niż do upływu okresu likwidacji pracodawcy (obecnie likwidacja powinna być zakończona w ciągu 6 miesięcy od dnia podjęcia w tej kwestii uchwały, nie może jednak przekroczyć okresu likwidacji zakładu pracy).

Dane osobowe

Nowością w stosunku do aktualnych unormowań jest ustanowienie dotyczących kwestii danych osobowych przepisów, w tym:

 • stanowiących, że przetwarzanie przez KZP danych osobowych w celu realizacji zadań ustawowych związanych z członkostwem w KZP, w tym gromadzeniem wkładów członkowskich oraz udzielaniem pomocy materialnej w formie pożyczek lub zapomóg, a także dochodzeniem związanych z nimi praw lub roszczeń, następuje na podstawie zgody udzielonej w formie oświadczenia członka KZP, osoby uprawnionej lub poręczyciela;
 • wskazujących zamknięty katalog danych, które mogą być przetwarzane przez KZP;
 • na mocy których KZP będzie administratorem pozyskanych danych, a pracodawca będzie mógł je przetwarzać jedynie w celu świadczenia KZP pomocy (np. w zakresie prowadzenia rachunkowości, obsługi kasowej i prawnej, a także dokonywania na rzecz KZP potrąceń wpisowego, miesięcznych wkładów członkowskich i rat pożyczek na listach płac, listach wypłat i zasiłków).

Inne zmiany

Ustawodawca postanowił także uzupełnić i doprecyzować przepisy odnoszące się m.in. do:

 1. kwestii dalszego funkcjonowania KZP, gdy dojdzie do zmiany struktury organizacyjnej pracodawcy (np. połączenia, podziału) - w takiej sytuacji walne zebranie członków będzie musiało podjąć uchwałę o dostosowaniu struktury organizacyjnej i statutu kas do struktury organizacyjnej pracodawcy;
 2. możliwości obradowania organów KZP na posiedzeniach prowadzonych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej;
 3. zasad udzielania pożyczek lub zapomóg (np. poprzez szczegółowe określenie reguł poręczania pożyczki);
 4. pokrywania kosztów działania międzyzakładowej KZP;
 5. zasad dokonywania rozliczeń kwestii majątkowych w razie likwidacji KZP.

Poprawki Senatu

Senat 6 sierpnia 2021 r. uchwalił kilka poprawek do nowych przepisów, w zakresie m.in.:

 • uściślenia, że siedzibą i adresem KZP są siedziba i adres pracodawcy, u którego została ona utworzona,
 • przyznania zarządowi KZP większej swobody przy podejmowaniu decyzji o zawieszeniu wpłacania miesięcznych wkładów członkowskich oraz rat pożyczek w przypadkach uzasadnionych zdarzeniami losowymi;
 • dodania zapisu stanowiącego, że członkiem zarządu lub komisji rewizyjnej nie może być osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Poprawki te 11 sierpnia 2021 r. zostały przyjęte przez Sejm.

Przepisy przejściowe

Z dniem wejścia w życie nowych przepisów:

 • dotychczasowe KZP staną się KZP w rozumieniu nowych regulacji;
 • członkowie organów dotychczasowych KZP będą pełnić swoje obowiązki do końca kadencji;
 • zarządy dotychczasowych KZP będą zobowiązane złożyć wnioski do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej w ciągu 18 miesięcy od dnia wejścia w życie nowych regulacji. W takim samym okresie muszą zostać dostosowane statuty obecnych KZP do nowych przepisów.

Podstawa prawna:

Ustawa z 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: Serwis Prawno-Pracowniczy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(2)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • ja pytam
  2021-11-18 17:59:05
  Mam pytanie ; czy jak ktos ma komornika na wynagrodzeniu , czy kasa może odmówic pożyczki mimo wpłacania wkładów
  0
 • Joanna
  2023-01-05 15:16:20
  Proszę o odpowiedź, czy zarząd kkop, może skreślić członka w sytuacji kiedy pracownik został zwolniony poprzez wypowiedzenie umowy o pracę pracownicy, która ukończyła 60 lat i przeszła na emeryturę. Czy było to zgodne z przepisami prawa. Bardzo proszę o odpowiedź z podaniem podstawy. Dziękuję,
  0
QR Code
Uprawnienia rodzicielskie
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne
Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Czy można ujawnić wysokość wynagrodzenia pracownika?

Wielu zastanawia się czy pracodawca może ujawnić wynagrodzenie pracownika? Czy informacja o zarobkach jest informacją poufną i czy dane o wynagrodzeniu mieszczą się w kategorii danych osobowych? Czy wynagrodzenie pracownika jest jego dobrem osobistym?

Odprawa pieniężna a urlop wychowawczy

Odprawa pieniężna, tzw. odprawa ekonomiczna, kojarzona jest najczęściej ze zwolnieniami grupowymi. Może być ona również przyznana (po spełnieniu odpowiednich warunków) pracownikowi, którego objęło zwolnienie indywidualne. Czy w sytuacji, gdy zatrudniony przebywa na urlopie wychowawczym, ma prawo do tego świadczenia? Odpowiadamy.

Polacy kupują coraz mniej

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w lutym 2023 r. była niższa niż przed rokiem o 5%. W porównaniu ze styczniem br. spadła o 3,6% - podał GUS.

Gorsza pozycja kobiet na rynku pracy

W ciągu ostatnich 4 lat utrwaliła się gorsza sytuacja kobiet na rynku pracy w porównaniu z mężczyznami. Kobiety są mniej aktywne zawodowo, mniej zarabiają i często dotyka je dezaktywizacja.

Bezrobocie stoi w miejscu

Stopa bezrobocia w lutym br. wyniosła 5,5 proc., wobec 5,5 proc. miesiąc wcześniej - podał GUS.

Niedziela handlowa – kwiecień 2023

W kwietniu 2023 jest 5 niedziel. Czy któraś z nich to niedziela handlowa? Sprawdź!

Dłuższy wiek emerytalny we Francji – jakie zmiany?

We Francji szykuje się duża reforma emerytalna. Społeczeństwo nie jest zadowolone z propozycji podwyższenia wieku emerytalnego – trwają protesty i zamieszki. Ile będzie wynosił wiek emerytalny we Francji po reformie? Czym spowodowane jest podwyższenie wieku emerytalnego?

Okazjonalna praca zdalna – wygląda na bubel. Rząd naprawi

Nowelizacja Kodeksu pracy uregulowała pracę zdalną oraz ustanowiła nowość w postaci pracy zdalnej okazjonalnej. Ta druga konstrukcja budzi wątpliwości w kwestiach zasadniczych. W lutym rząd chciał rozjaśnić odpowiedzią na interpelację, a obecnie planuje naprawiać błędy „kuchennymi drzwiami” w drodze rozporządzenia.

GUS podał dane o bezrobociu. Jaka jest sytuacja na rynku pracy?

GUS podał dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu lutego 2023. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 864,8 tys. osób i była o 7,2 tys. osób wyższa niż w końcu stycznia oraz o 57,0 tys. osób niższa niż przed rokiem. Dane te okazały się lepsze od naszej prognozy.

Okazjonalna praca zdalna przy zatrudnieniu na część etatu. Co mówi prawo?

Zatrudniamy pracowników w niepełnym wymiarze czasu pracy. Czy w związku z tym będą im przysługiwały 24 dni okazjonalnej pracy zdalnej, czy też wymiar pracy okazjonalnej należy ustalać proporcjonalnie do ich etatu?

„Z” jak zmiana – o tym, jak pokolenie Z odmienia rynek pracy

63,05 proc. Polaków w wieku 18-24 uważa, że wypłata jest dla nich najmniej istotna w pracy – wynika z raportu ADP „People at Work 2022: A Global Workforce View”. Jakie jest tak naprawdę pokolenie Z, budzące na rynku pracy tak wiele kontrowersji? Są to osoby, którym nie zależy już na etatach jak ich starszym kolegom. Wolą work-life balance od wysokich stanowisk i spokój po pracy od podwyżek.

17 proc. Polaków zdecydowało się na podjęcie dodatkowego zatrudnienia

Co szósty Polak (17 proc.) podjął dodatkowe zatrudnienia, a 9 proc. respondentów zdecydowało się zmienić dotychczasową pracę na lepiej płatną - wynika z badania "Polaków Portfel Własny: czas oszczędzania". Jak dodano, 21 proc. badanych starało się o podwyżkę, 13 proc. z nich ją uzyskało.

Zmiany w Kodeksie pracy. Cztery rodzaje dodatkowego urlopu

Kodeks pracy - dodatkowy urlop. Obszerna nowelizacja Kodeksu pracy uregulowała pracę zdalną oraz rozszerzyła wymiar kilku rodzajów urlopu. Niektóre z nowych regulacji mogą być nazwane „urlopem” jedynie umownie jednak również dają możliwości dodatkowych dni wolnych.

Indywidualny Plan Działania bezrobotnego

Czym jest Indywidualny Plan Działania bezrobotnego lub poszukującego pracy i do czego służy? Sprawdź!

Likwidacja kopalń w Polsce – co z górnikami?

W Polsce trwa proces dekarbonizacji. Kopalnie węgla kamiennego są sukcesywnie likwidowanie a tysiące górników traci prace. Kiedy koniec górnictwa w Polsce? Co z górnikami? Gdzie będą pracowali? Jaka jest przyszłość tzw. „zielonych miejsce pracy”?

Przepisy o pracy zdalnej od 7 kwietnia. Nowe prawa i obowiązki pracodawców oraz pracowników

Praca zdalna - od 7 kwietnia wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu Pracy, która ureguluje zjawisko pracy zdalnej. Popularyzacja tego modelu gwałtownie wzrosła w okresie pandemii. Nastąpiła więc konieczność określenia na drodze ustawowej praw i obowiązków pracodawców oraz pracowników.

Pracy zdalna okazjonalna. Czy pracodawca ma prawo do kontroli?

Kontrola wykonywania okazjonalnej pracy zdalnej, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych, będzie się odbywała na zasadach ustalonych z pracownikiem. Natomiast kontrola wykonywania pracy przez pracownika świadczącego "okazjonalną" pracę zdalną zostanie przeprowadzona na takich zasadach jak w czasie wykonywania pracy w podstawowym miejscu pracy.

Jak docenić pracownika? Pomogą zmiany w prawie pracy (work-life balance)

Dzień Doceniania Pracownika. Chociaż metod pozapłacowego wynagradzania zespołów jest dużo, to nowa dyrektywa work-life balance otwiera przed pracodawcami nowe możliwości.

E-ZLA dostępne na PUE ZUS

W związku ze zmianami od 1 stycznia 2023 r. każdy przedsiębiorca który opłaca składki na ubezpieczenia społeczne jest zobowiązany do posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych - PUE ZUS. Co jeśli przedsiębiorca nie ma profilu? ZUS założy go za niego. Nawet jeśli płatnik nie dokończy procesu rejestracji i tak po 24 marca 2023 r. do płatnika będą wysłane elektronicznie przez ZUS PUE –  elektroniczne zaświadczenia lekarskie (e-ZLA).

Czy można wezwać osobę zatrudnioną na pracy zdalnej np. do biura na spotkanie?

Kwestia wzywania pracownika do biura w czasie wykonywania przez niego pracy zdalnej nie została uregulowana w przepisy Kodeksu pracy. Jednak pracodawca (przełożony) w ramach swoich uprawnień kierowniczych ma prawo wezwać pracownika do wykonywania pracy w biurze, a także polecić mu pracę w każdym innym miejscu, np. udział w spotkaniu odbywającym się w siedzibie kontrahenta albo odbycie podróży służbowej. 

98 proc. Polaków odczuwa skutki inflacji i wzrostu cen

98 proc. Polaków odczuwa skutki inflacji i wzrostu cen – wynika z badania "Poziom wiedzy finansowej Polaków 2023", opublikowanego przez Warszawski Instytut Bankowości i Fundację GPW. Dziewięciu na dziesięciu ankietowanych nie rozważa w najbliższym czasie samodzielnego inwestowania – dodano.

Płace rosną, ale realna wartość zarobków spada

W lutym br. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu z lutym 2022 r. było wyższe o 0,8%. W stosunku do poprzedniego miesiąca zmniejszyło się o 0,1%. Przeciętne wynagrodzenie zaś w lutym br. w porównaniu z lutym 2022 r. było wyższe o 13,6% - podał GUS.

Urlop ojcowski. Co się zmienia w 2023 r.

Urlop ojcowski to jedno z uprawnień pracowniczych, których dotyczy najnowsza nowelizacja Kodeksu pracy. Co zmieniło się w regulacjach dotyczących urlopu ojcowskiego?

e-ZLA będą przekazywane na profil płatnika składek założony z urzędu przez ZUS, nawet jeśli płatnik nie dokończył procesu rejestracji

Po 24 marca 2023 r. elektroniczne zaświadczenia lekarskie (e-ZLA) będą przekazywane na profile płatników składek automatycznie utworzone przez ZUS, nawet jeśli płatnik nie dokończył procesu rejestracji.

Decyzję w sprawie rezygnacji z PPK można w każdej chwili zmienić

Uczestnictwo w PPK jest dla osoby zatrudnionej całkowicie dobrowolne. Pracownik może w każdej chwili zarówno zrezygnować z oszczędzania w PPK, jak i do tego oszczędzania wrócić. Pewne ograniczenia dotyczą osób w wieku 70+.