Kategorie

Podwyżka wynagrodzenia dla pracownika

Katarzyna Piętka
Zmiana wysokości wynagrodzenia może nastąpić w drodze porozumienia zmieniającego lub wypowiedzenia warunków pracy. Obie formy wymagają zgody pracownika nawet w sytuacji, gdy zmiana warunków polega na zwiększeniu wynagrodzenia za pracę.

Wynagrodzenie jest jednym z obligatoryjnych elementów umowy o pracę. Dlatego jest uznawany za istotny składnik umowy, do którego zmiany jest wymagane istnienie zgodnej woli obu stron.

Rozbieżności co do trybu podwyższenia wynagrodzenia

Reklama

W doktrynie wskazuje się na konieczność dokonywania przez pracodawcę wypowiedzenia zmieniającego zgodnie z zasadami właściwymi do wypowiadania umowy o pracę, jedynie w przypadku zmiany warunków pracy i płacy, których skutkiem jest pogorszenie dla pracownika warunków umowy. W odniesieniu do ich polepszenia (a tym jest podwyżka wynagrodzenia) przyjmuje się domniemaną zgodę pracownika. Pracownik może obalić to domniemanie swoim oświadczeniem woli odmawiającym zgody na podwyżkę.

Jednak w wyroku Sądu Najwyższego z 21 października 2003 r. wskazano, że przepisy art. 42 § 1–3 k.p., przewidujące obowiązek pracodawcy wypowiedzenia wynikających z umowy warunków płacy, nie określą, czy obowiązek ten istnieje w każdej sytuacji, czy też tylko w razie zamierzonej zmiany wynagrodzenia na niekorzyść pracownika. Oznacza to, że nie ma prawnych podstaw do zaniechania stosowania jednego z dwóch trybów normalnie określających sposób zmiany umowy o pracę – porozumienia zmieniającego lub wypowiedzenia zmieniającego.

Porozumienie zmieniające

W praktyce jednak najczęstsze są sytuacje, w których podwyższenie pracownikowi wynagrodzenia następuje bez dokonania wypowiedzenia. Pracodawca po prostu zawiadamia pracownika na piśmie o swojej decyzji, natomiast pracownik przyjmuje nowe warunki płacy, składając swój podpis na tym piśmie.

Czasem nawet pracownik nie podpisuje żadnego pisma, ale bez wyrażenia sprzeciwu przystępuje do pracy na nowych warunkach. Takie zachowanie pracownika należy potraktować jako dorozumianą akceptację zmiany postanowień umowy o pracę.

Reklama

Powyższą sytuację należy rozpatrywać w kontekście porozumienia zmieniającego. W wyroku Sądu Najwyższego z 7 maja 1998 r. stwierdzono, że „oświadczenie pracodawcy co do skonkretyzowanej podwyżki wynagrodzenia za pracę jest (...) ofertą zmiany treści stosunku pracy, którą pracownik przyjmuje zazwyczaj w dorozumiany sposób”.

W kwestii sposobu wyrażenia przez pracownika zgody na propozycję pracodawcy wypowiedział się Sąd Najwyższy w cytowanym wyżej wyroku z 21 października 2003 r.: „Stosownie do art. 60 k.c. zgoda pracownika może być uzewnętrzniona w sposób wyraźny – stanowi ją z reguły złożone pracodawcy wyraźne oświadczenie o przyjęciu jego propozycji, ale może być także wyrażona w sposób dorozumiany – przez zachowanie się pracownika świadczące o tym, że aprobuje decyzję (propozycję) pracodawcy. Wśród typowych zachowań pracownika, które w sposób dorozumiany, lecz niewątpliwy wyrażają jego wolę, można wymienić na przykład milczące objęcie – w wyniku propozycji pracodawcy – innego niż dotychczasowe stanowiska pracy bądź też pobieranie innego niż dotychczas wynagrodzenia”.

Przykład

Pracodawca 30 marca 2012 r. na piśmie poinformował pracownika, że od 1 kwietnia 2012 r. podwyższa mu wynagrodzenie do kwoty 3000 zł brutto.

Pracownik nie odpowiedział na wręczone pismo, ale 30 kwietnia 2012 r. pobrał z kasy pracodawcy wynagrodzenie w wyższej kwocie.


Powyższe zachowanie pracownika wystarcza do uznania, że zawarł on z pracodawcą porozumienie zmieniające jego umowę o pracę na warunkach określonych w piśmie pracodawcy.

Tak więc do zawarcia porozumienia zmieniającego, którego celem jest podwyższenie pracownikowi wynagrodzenia, wystarczy zgodna wola pracodawcy i pracownika. Zgoda pracownika na taką zmianę może być dorozumiana i wynikać z zachowania tej osoby, wyrażającego akceptację propozycji pracodawcy.

Zmiana wysokości wynagrodzenia dochodzi do skutku w dniu określonym przez strony w porozumieniu.

Wypowiedzenie zmieniające

Bardziej sformalizowanym sposobem dokonania zmiany jest dokonanie jej w trybie wypowiedzenia zmieniającego. Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki.

Wypowiedzenie musi spełniać wszystkie wymogi przewidziane dla wypowiedzenia umowy o pracę, co oznacza, że musi:

 • być dokonane w formie pisemnej,
 • wskazywać przyczynę uzasadniającą dokonanie wypowiedzenia,
 • zawierać pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy,
 • być konsultowane ze związkami zawodowymi reprezentującymi pracownika.

Wypowiedzenie zmieniające może być dokonane jedynie w stosunku do umowy o pracę zawartej na:

 • okres próbny,
 • czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, gdy strony przewidziały dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za 2-tygodniowym wypowiedzeniem,
 • czas nieokreślony.

W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia (art. 42 § 3 k.p.). Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na nowe warunki. Pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków.

We wspomnianym już wyroku z 21 października 2003 r. Sąd stwierdził, że zmiana warunków wynagrodzenia na korzyść pracownika, polegająca na przyznaniu mu wyższego wynagrodzenia, wymaga dla swej skuteczności jego wyraźnej lub dorozumianej zgody.

Zmiana wysokości wynagrodzenia dokonana w ten sposób następuje z upływem okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca.

Przykład

Pracodawca 10 stycznia 2012 r. wręczył pracownikowi zatrudnionemu od 4 lat wypowiedzenie zmieniające warunki płacy, na mocy którego podniósł jego wynagrodzenie. Pracownik nie ustosunkował się do wypowiedzenia i nadal niezmiennie świadczył pracę.

Okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące i mija 30 kwietnia 2012 r. Od 1 maja 2012 r., pracownika obowiązuje więc nowa stawka wynagrodzenia.

Podstawa prawna:

 • art. 30 § 21, art. 34, 36 § 1 art. 42 § 1–3 Kodeksu pracy,
 • art. 60 Kodeksu cywilnego.

Orzecznictwo:

 • wyrok SN z 21 października 2003 r. (I PK 512/02, OSNP 2004/22/380),
 • wyrok SN z 7 maja 1998 r. (I PKN 60/98, OSNP 1999/9/300).

 

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry

  Minimalna płaca w 2022 r. - 3000 zł brutto

  Minimalna płaca w 2022 r. - 3000 zł brutto to propozycja rządu. Minimalna stawka godzinowa wyniesie 19,50 zł brutto.

  Waloryzacja środków na kontach i subkontach ZUS 2021

  Waloryzacja środków zgromadzonych na kontach i subkontach w ZUS odbywa się corocznie w czerwcu. W 2021 r. wyniosła 5,41%. O ile zwiększył się stan kont przyszłych emerytów?

  System kadrowo-płacowy - od czego zależy cena?

  System kadrowo-płacowy a cena - od czego zależy, ile kosztuje?

  Konkurs "HR OF CHANGE" – 18 czerwca poznamy zwycięzców!

  Konkurs "HR OF CHANGE" - już 18 czerwca ogłoszeni zostaną zwycięzcy! Kto otrzyma nagrodę w kategoriach: szkolenia i rozwój, zarządzanie zmianą, HR Business Partnering?

  Niepełny etat a praca ponadwymiarowa - jak wynagradzać?

  Niepełny etat a praca ponadwymiarowa - jak wynagradzać pracownika zatrudnionego na część etatu za pracę w godzinach ponadwymiarowych?

  Dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia - jak obliczyć?

  Dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia - jakie są zasady jego przyznawania? Jak obliczyć wysokość dodatku wyrównawczego?

  Transfer oszczędności PPK - pracodawca może pomóc

  Transfer oszczędności PPK - pracodawca może pomóc pracownikowi (uczestnikowi PPK) w przeniesieniu oszczędności między rachunkami PPK. Ustawa o PPK określa dwie takie sytuacje.

  Zatrudnienie Brytyjczyka po brexicie

  Zatrudnienie Brytyjczyka po brexicie - jak brexit wpłynął na zatrudnienie pracownika z Wielkiej Brytanii w Polsce? Co z dokumentami? Jakich formalności trzeba dokonać?

  Nadanie statusu płatnika składek - wyrok TK (K 15/16)

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego o sygn. akt K 15/16 - czy TK uznał wniosek o nadanie statusu płatnika składek pracodawcy, którego pracownik wykonuje na jego rzecz pracę w ramach umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą trzecią?

  Zadaniowy czas pracy a praca zdalna

  Zadaniowy czas pracy a praca zdalna - jak wprowadzić? Jak ewidencjonować i kontrolować czas pracy zdalnej w systemie zadaniowym?

  Dlaczego pracodawcy płacą Ukraińcom więcej niż Polakom?

  Pracodawcy chcą płacić Ukraińcom więcej niż Polakom? Dlaczego?

  Umowy o pracę i zlecenia zawierane online na praca.gov.pl

  Umowy o pracę i zlecenia zawierane online. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowuje projekt ustawy o zawieraniu i rozliczaniu umów w sposób elektroniczny przez niektórych pracodawców. Ustawa ta ma pozwolić mikroprzedsiębiorcom, rolnikom, a także osobom fizycznym, zatrudniającym pracowników, czy zleceniobiorców, na zawieranie umów o pracę i umów zlecenia według gotowych szablonów na portalu praca.gov.pl. Ten nowy sposób zawierania ww. umów ma być dodatkową opcją dla wspomnianych pracodawców i zleceniodawców. Zawsze będzie można zatrudnić pracownika czy zleceniobiorcę w tradycyjny sposób. Projekt ten ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w III kwartale 2021 r.

  Wypadki przy pracy - I kwartał 2021 [GUS]

  Wypadki przy pracy - GUS podał dane za I kwartał 2021 r. Czy liczba wypadków spadła w porównaniu do roku 2020?

  HR-owca portret własny 2021 [RAPORT]

  HR-owca portret własny 2021 - raport przedstawia jak HRowcy radzili sobie w pandemii, jakie mają zadania, wyzwania i motywacje. Jak oceniają swoją pracę?

  Płaca minimalna w Niemczech w 2021 i 2022 r.

  Płaca minimalna w Niemczech w 2021 i 2022 r. - ile wynosi Mindestlohn? Ile wynosi netto?

  Urlop rodzinny na opiekę nad rodzicami lub wnukami

  Urlop rodzinny - 12 miesięczny urlop na opiekę nad chorymi rodzicami bądź wnukami dla babci lub dziadka to nowa propozycja urlopu. Czy będzie wprowadzony do Kodeksu pracy?

  Składka zdrowotna - Nowy Ład

  Składka zdrowotna a Nowy Ład - jaka zmiana w naliczaniu składki na ubezpieczenie zdrowotne została przewidziana od 2022 r.?

  Kodeks pracy - zmiana definicji pracownika

  Kodeks pracy - zmiana definicji pracownika przewidziana jest w projekcie ustawy o zmianie ustawy kodeksowej. Jaka miałaby być nowa definicja pracownika?

  Jedna płaca minimalna dla całego kraju to złe rozwiązanie?

  Płaca minimalna - jedna kwota dla całego kraju to złe rozwiązanie? Przedsiębiorcy proponują wprowadzenie minimalnego wynagrodzenia za pracę na poziomie 50% średniej płacy w danym regionie.

  Turcja - umowa o zabezpieczeniu społecznym

  Turcja - umowa o zabezpieczeniu społecznym funkcjonuje od 1 czerwca 2021 r. Czego dotyczy? Kto na niej skorzysta?

  Składka zdrowotna 2021 – działalność gospodarcza

  Składka zdrowotna w 2021 r. a działalność gospodarcza - ile wynosi wysokość składki zdrowotnej? Jak Nowy Ład wpłynie na wysokość składki zdrowotnej?

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - wzór

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - pobierz wzór druku. Jak rozwiązać umowę zgodnie z art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy? W jakiej formie dokonać porozumienia?

  Czy można zwolnić pracownika z powodu braku szczepienia?

  Zwolnienie niezaszczepionego pracownika - czy prawo pracy pozwala na rozwiązanie umowy z pracownikiem, który nie zaszczepił się przeciwko COVID-19?

  Kiedy pracownik ponosi odpowiedzialność materialną?

  Odpowiedzialność materialna pracownika - pracownik ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych i za mienie powierzone w ramach dodatkowej umowy.

  Składki KRUS III kwartał 2021

  Składki KRUS w III kwartale 2021 r. - ile wynoszą rolnicze składki wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie?