| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Zasiłki i inne świadczenia > Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka

Wśród świadczeń rodzinnych wymienia się zasiłek rodzinny. Dodatek z tytułu urodzenia się dziecka jest ściśle z nim powiązany. Jako jednorazowe świadczenie przysługuje tylko wraz z zasiłkiem rodzinnym i wynosi 1000 zł.

Wysokość dodatku

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka przysługuje jednorazowo w wysokości 1000 zł i jest ściśle powiązany z zasiłkiem rodzinnym. Nie ma więc charakteru samoistnego.

Zobacz: Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego

Osoby uprawnione

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje:

  • matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka;
  • opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka.

W przypadku wystąpienia o przysposobienie więcej niż jednego dziecka lub urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek przysługuje na każde dziecko.
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje, jeśli matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży.

Zobacz również: Świadczenia rodzinne związane z urodzeniem dziecka

Zaświadczenie o pozostawaniu matki pod opieką medyczną

Zaświadczenie o pozostawaniu matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu może wystawić lekarz lub położna. Warunek udokumentowania pozostawania matki dziecka pod opieką medyczną nie dotyczy osób będących prawnymi albo faktycznymi opiekunami dziecka, a także osób, które przysposobiły dziecko. Wzór zaświadczenia został określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod ta opieką (Dz. U. Nr 183, poz. 1234).

Termin złożenia wniosku

Wniosek o dodatek z tytułu urodzenia dziecka składa się do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia. Do wniosku należy dołączyć:

  1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne, załącznik nr 1).
  2. Dokumenty wymienione w karcie informacyjnej urzędu.
  3. Do wniosku należy dołączyć inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń, w tym:
    1. kopię skróconego lub zupełnego odpisu aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający datę urodzenia dziecka (oryginał do wglądu),
    2. zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne załącznik nr 2).

Polecamy również: Forum Kadry - ZUS i Płace

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do zasiłku rodzinnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione, urząd może wymagać takiego dokumentu.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2013 Nr 2, poz. 3)

Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Ostaszewska

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »