reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Zasiłki i inne świadczenia > Wyrównanie zasiłku chorobowego

Wyrównanie zasiłku chorobowego

Osoba, z którą mieliśmy podpisaną umowę zlecenia, przedłożyła nam zwolnienie lekarskie na okres od 7 marca do 31 maja 2011 r. Dopiero 19 lipca br. wystąpiła do nas o wyrównanie wypłaconego zasiłku chorobowego do 100% twierdząc, że niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy wykonywaniu umowy zlecenia. Nie mieliśmy do tej pory żadnej informacji o zdarzeniu przy wykonywaniu zlecenia, które spowodowało niezdolność do pracy i nie wynikało to również ze zwolnienia lekarskiego. Czy powinniśmy wyrównać zleceniobiorcy zasiłek za taki okres wstecz?

Powinni Państwo wyrównać zleceniobiorcy zasiłek chorobowy do 100%, jeśli uznają Państwo zdarzenie za wypadek przy wykonywaniu umowy zlecenia.

UZASADNIENIE

Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego przysługuje w wysokości 80% podstawy wymiaru, a z ubezpieczenia wypadkowego w wysokości 100% podstawy wymiaru. Do wypłaty zasiłku z ubezpieczenia wypadkowego konieczne jest jednak uznanie zdarzenia za wypadek przy wykonywaniu pracy.

Roszczenie o wypłatę bądź wyrównanie zasiłku chorobowego, wyrównawczego, macierzyńskiego oraz opiekuńczego przedawnia się z upływem 6 miesięcy od ostatniego dnia okresu, za który przysługuje zasiłek bądź jego wyrównanie. Jedynie w sytuacji, gdy niezgłoszenie roszczenia o wypłatę zasiłku nastąpiło z przyczyn niezależnych od osoby uprawnionej, termin 6 miesięcy liczy się od dnia, w którym ustała przeszkoda uniemożliwiająca zgłoszenie roszczenia. Natomiast w sytuacji, gdy niewypłacanie zasiłku w całości lub w części było następstwem błędu płatnika zasiłków – płatnika składek albo ZUS – roszczenie o wypłatę zasiłku przedawnia się z upływem 3 lat (art. 67 ustawy zasiłkowej).

W przedstawionej sytuacji zleceniobiorca przedłożył zwolnienie lekarskie i uzyskał prawo do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego za okres od 7 marca do 31 maja br. Wystąpił o jego wyrównanie 19 lipca 2011 r. wskazując, że niezdolność w ww. okresie była spowodowana wypadkiem przy wykonywaniu zlecenia. Od ostatniego dnia okresu, za który przysługiwał zasiłek chorobowy, tj. od 31 maja br. do dnia zgłoszenia roszczenia, tj. do 19 lipca 2011 r. nie minęło jeszcze 6 miesięcy. W takim przypadku powinni Państwo zgłoszone roszczenie potraktować jednocześnie jako wniosek o uznanie zdarzenia, które spowodowało niezdolność do pracy, za wypadek przy wykonywaniu zlecenia.

Poinformowanie zleceniodawcy o wypadku powoduje konieczność wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia, czy był to wypadek przy pracy. W tym celu należy w szczególności:

  • zabezpieczyć miejsce wypadku w taki sposób, by można było odtworzyć jego okoliczności,
  • dokonać oględzin miejsca wypadku, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń oraz urządzeń ochronnych,
  • przesłuchać poszkodowanego (jeżeli jego stan zdrowia na to zezwala) i innych świadków,
  • zebrać inne niezbędne dowody dotyczące wypadku.

Państwa zleceniobiorca nie zgłosił wcześniej zaistniałego zdarzenia jako wypadku przy wykonywaniu zlecenia. Jednak późniejsze zawiadomienie o zdarzeniu również powoduje konieczność wszczęcia przez zleceniodawcę odpowiednich procedur wyjaśniających przyczyny i okoliczności zdarzenia. W terminie nie późniejszym niż 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku zleceniodawca powinien sporządzić kartę wypadku. W razie stwierdzenia, że to zdarzenie nie było wypadkiem przy pracy, konieczne będzie uzasadnienie i wskazanie dowodów stanowiących podstawę takiego stwierdzenia.

Jeżeli uznają Państwo zaistniałe zdarzenie za wypadek przy wykonywaniu zlecenia, należy wyrównać zasiłek chorobowy do 100% podstawy wymiaru. Jeżeli nie uznają Państwo tego zdarzenia za wypadek przy pracy, wówczas zleceniobiorca nie nabędzie prawa do zasiłku z ubezpieczenia wypadkowego i nie będzie mu przysługiwało wyrównanie zasiłku. W tej sytuacji zleceniobiorca będzie miał prawo odwołać się do sądu.

Należy uznać, że w tym przypadku zleceniobiorcy nie będą się należały odsetki od kwoty wyrównania zasiłku chorobowego. Odsetki należą się wówczas, gdy płatnik nie wypłaci zasiłku w terminie. W przedstawionej sytuacji zleceniobiorca otrzymał w terminie zasiłek chorobowy przysługujący z ogólnego stanu zdrowia, ponieważ nie wystąpił o ustalenie uprawnień do zasiłku z ubezpieczenia wypadkowego. Uczynił to dopiero 19 lipca br., a więc po zakończeniu okresu pobierania zasiłku z ubezpieczenia chorobowego. Brak informacji o wypadku przy wykonywaniu zlecenia i wniosku o wypłatę zasiłku z ubezpieczenia wypadkowego nie były w tym przypadku zawinione przez zleceniodawcę i nie powodują po jego stronie obowiązku wypłaty odsetek.

Podstawa prawna

  • art. 64 ust. 2, art. 67 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.),
  • art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 9 ust. 1, art. 58 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.),
  • § 3, § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzania (Dz.U. Nr 236, poz. 1992).
reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Autor:

specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Źródło:

INFOR
Dokumentacja kadrowa. Zasady prowadzenia i przechowywania79.00 zł
reklama

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

ONISZCZUK & ASSOCIATES

Kancelaria prawna, która specjalizuje się w obsłudze klientów korporacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama