| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Zasiłki i inne świadczenia > Wyrok SN z dnia 19 kwietnia 2006 r., sygn. I PK 158/05

Wyrok SN z dnia 19 kwietnia 2006 r., sygn. I PK 158/05

Okres pobierania zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego podlega odliczeniu od okresu, za który pracownik powinien otrzymać wynagro­dzenie za czas pozostawania bez pracy.

Okres pobierania zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego podlega odliczeniu od okresu, za który pracownik powinien otrzymać wynagro­dzenie za czas pozostawania bez pracy.

 

Przewodniczący SSN Katarzyna Gonera (sprawozdawca),

Sędziowie SN: Józef Iwulski, Maria Tyszel.

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 19 kwietnia 2006 r. sprawy z powództwa Krzysztofa K. przeciwko K. Centrum Inwestycyjnemu SA w K. o przywrócenie do pracy i zapłatę, na skutek skargi kasacyjnej powoda od wyroku Sądu Okręgowego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Krakowie z dnia 24 marca 2005 r. [...]

1. oddalił skargę kasacyjną,

2. zasądził od powoda Krzysztofa K. na rzecz strony pozwanej K. Centrum In­westycyjnego SA w K. kwotę 1.350 (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu kasacyjnym.

Uzasadnienie

Sąd Rejonowy-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych dla Krakowa Nowej Huty w Krakowie wyrokiem z 5 maja 2004 r. [...] przywrócił powoda Krzysztofa K. do pracy w K. Centrum Inwestycyjnym SA w K. na poprzednich warunkach, zasądził na jego rzecz kwotę 2.400 zł tytułem wynagrodzenia za okres pozostawania bez pracy oraz oddalił roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za okres pozostawania bez pracy ponad zasądzoną kwotę.

Sąd Rejonowy ustalił, że powód był zatrudniony w pozwanej Spółce na pod­stawie umowy o pracę na czas nieokreślony, od 1 marca 2002 r. na stanowisku dy­rektora zarządzającego, a następnie powołany został do pełnienia funkcji członka zarządu Drukarni Wydawniczej. W dniu 21 kwietnia 2002 r. powód ukończył 58 lat. Z dniem 16 grudnia 2002 r. powoda odwołano z funkcji członka zarządu, a następnie 20 grudnia 2002 r. doręczono mu wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem rozwiązującym na 31 marca 2003 r. Jako przyczynę wypowiedzenia wskazano utratę zaufania spowodowaną brakiem efektywności w zarządzaniu. W chwili wypowiedzenia umowy o pracę po­wód miał staż pracy uprawniający go do uzyskania prawa do emerytury. Od 10 kwietnia 2003 r. powód przebywał na zwolnieniu lekarskim pobierając zasiłek choro­bowy, a od 5 stycznia 2004 r. przyznane zostało mu świadczenie rehabilitacyjne na okres 6 miesięcy.

Sąd Rejonowy uwzględnił roszczenie powoda o przywrócenie do pracy (ponieważ umowę z nim rozwiązano w okresie ochronnym z naruszeniem art. 39 k.p.) oraz o zasądzenie wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy, ale tylko za okres, w którym nie pobierał żadnych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego.

Czytaj także

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
PPK dla pracownika24.90 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Sadowski

Analityk Expandera, ekspert w dziedzinie produktów bankowych i funduszy inwestycyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »