reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Zasady podlegania > Zasiłek chorobowy z tytułu umowy zlecenia

Zasiłek chorobowy z tytułu umowy zlecenia

Zleceniobiorca otrzyma zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przystąpi do tego ubezpieczenia dobrowolnie oraz ma wymagany okres wyczekiwania. Zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego otrzyma zleceniobiorca zgłoszony do ubezpieczenia wypadkowego od pierwszego dnia zwolnienia lekarskiego, nawet jeżeli nie podlega ubezpieczeniu chorobowemu.

Osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia oraz osoby z nimi współpracujące, które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, mogą także dobrowolne przystąpić do ubezpieczenia chorobowego.

Nie dotyczy to zleceniobiorców, którzy są uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych lub studentami w wieku do ukończenia 26 lat. Osoby te nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, dlatego nie mogą dobrowolnie przystąpić do ubezpieczenia chorobowego. Ubezpieczenie wypadkowe jest obowiązkowe, jeżeli zleceniobiorca wykonuje pracę w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności przez zleceniodawcę i podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

WAŻNE!

Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych należy do płatnika składek, który musi dokonać zgłoszenia w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia.

Do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego zleceniobiorca przystępuje na swój wniosek i podlega temu ubezpieczeniu od dnia wskazanego we wniosku, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został złożony. Objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym następuje od dnia wskazanego we wniosku wcześniejszego niż data złożenia tego wniosku tylko wówczas, gdy zgłoszenie do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych zostanie dokonane w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia.

Prawo do zasiłku chorobowego dla zleceniobiorcy ustalają i wypłacają:

• płatnicy składek, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych - swoim ubezpieczonym w czasie trwania ubezpieczenia,

• ZUS - zleceniobiorcom, których płatnicy składek zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 ubezpieczonych oraz osobom uprawnionym do zasiłków za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia.

Polecamy produkt: Rewolucja w umowach zlecenie

Okres wyczekiwania

Prawo do zasiłku chorobowego od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego, bez okresu wyczekiwania, mają zleceniobiorcy:

• którzy są absolwentami szkół lub szkół wyższych i przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych; za datę ukończenia szkoły przyjmuje się datę podaną w świadectwie, natomiast datą uzyskania dyplomu jest data znajdująca się na dyplomie, a więc data złożenia egzaminu dyplomowego;

• u których niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem w drodze do lub z pracy.

Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje od pierwszego dnia zwolnienia lekarskiego, niezależnie od długości okresu ubezpieczenia.

Pozostali zleceniobiorcy, którzy przystąpili do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, mają prawo do zasiłku chorobowego po 180. dniach okresu nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. Okres ten jest okresem wyczekiwania na zasiłek chorobowy.

Do okresu wyczekiwania wlicza się poprzednie okresy podlegania ubezpieczeniu chorobowemu, obowiązkowe i dobrowolne, pod warunkiem że przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni. Jeżeli przerwa między okresami ubezpieczenia chorobowego jest dłuższa niż 30 dni, poprzednie okresy ubezpieczenia można doliczyć tylko wtedy, gdy przerwa była spowodowana urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym albo odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego.

W okresie wyczekiwania należy uwzględniać także okres niezdolności do pracy z powodu choroby, za który ubezpieczony nie otrzymał zasiłku chorobowego, ponieważ nie miał wymaganego okresu wyczekiwania. Okres ten jest traktowany na równi z okresem ubezpieczenia chorobowego.

Do okresu wyczekiwania nie zalicza się okresu, w którym osoba pozostawała zarejestrowana jako bezrobotna po 31 grudnia 1998 r. zarówno z prawem do zasiłku dla bezrobotnych, jak i bez tego prawa, ponieważ bezrobotni nie podlegają ubezpieczeniu chorobowemu.

Do okresu wyczekiwania nie zalicza się także okresu pobierania zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego, przysługujących za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia.

Prawo do zasiłku w trakcie ubezpieczenia

Zasiłek chorobowy przysługuje zleceniobiorcom, którzy przystąpili dobrowolnie do ubezpieczenia chorobowego, mają co najmniej 180-dniowy okres ubezpieczenia chorobowego i zachorowali w czasie trwania tego ubezpieczenia.

WAŻNE!

Zleceniobiorca ma prawo do zasiłku chorobowego, jeżeli nieprzerwana niezdolność do pracy powstała w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego z innego tytułu, np. jeżeli ubezpieczony w dniu powstania niezdolności do pracy miał równolegle co najmniej dwa tytuły do ubezpieczeń, a podlegał ubezpieczeniu tylko z jednego tytułu.

Mimo że niezdolność do pracy z powodu choroby powstała przed objęciem ubezpieczeniem z tytułu umowy zlecenia, zleceniobiorca ma prawo do zasiłku chorobowego z tytułu umowy zlecenia już od daty objęcia ubezpieczeniem, ponieważ nieprzerwana niezdolność do pracy powstała w czasie ubezpieczenia chorobowego, któremu zleceniobiorca podlegał i ma 180 dni ubezpieczenia chorobowego.

PRZYKŁAD

Pracownik był zatrudniony na podstawie umowy o pracę do 30 kwietnia 2008 r. Zatrudnienie trwało 4 lata. Dodatkowo zawarł ze swoim pracodawcą umowę zlecenia na okres od 1 lutego do 30 czerwca 2008 r. Do 30 kwietnia 2008 r. podlegał obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu z tytułu zatrudnienia. Do ubezpieczenia chorobowego z tytułu umowy zlecenia przystąpił dobrowolnie od 1 maja br. Zleceniobiorca chorował od 14 kwietnia do 23 maja 2008 r. Za okres od 14 do 30 kwietnia otrzymał wynagrodzenie chorobowe z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Natomiast za okres od 1 do 23 maja przysługuje mu zasiłek chorobowy z tytułu podlegania ubezpieczeniu chorobowemu jako zleceniobiorca.

Zleceniobiorca ma prawo do zasiłku chorobowego, jeżeli przystąpi do ubezpieczenia chorobowego od następnego dnia po ustaniu poprzedniego ubezpieczenia albo przystąpi do ubezpieczenia chorobowego po przerwie nie dłuższej niż 30 dni, pod warunkiem że między kolejnymi zwolnieniami lekarskimi nie było przerwy. Zleceniobiorca uzyska prawo do zasiłku, jeżeli ma wymagany okres co najmniej 180 dni ubezpieczenia.

PRZYKŁAD

Pracownik po 3 latach zatrudnienia rozwiązał umowę o pracę 31 marca 2008 r. W okresie zatrudnienia zawarł z innym pracodawcą umowę zlecenia na okres od 1 marca do 31 sierpnia 2008 r. Z tytułu wykonywania umowy zlecenia podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym od 1 kwietnia 2008 r. Do ubezpieczenia chorobowego z tytułu tej umowy przystąpił 23 kwietnia br. W okresie od 28 marca do 30 kwietnia br. chorował. Zleceniobiorca ma prawo do zasiłku chorobowego z umowy o pracę od 28 do 31 marca br., ponieważ niezdolność do pracy powstała w czasie innego ubezpieczenia (zatrudnienia) i trwa nieprzerwanie. Prawo do zasiłku chorobowego jako zleceniobiorca ma za okres od 23 do 30 kwietnia br. Przerwa w ubezpieczeniu chorobowym z tytułu zatrudnienia i z tytułu umowy zlecenia nie przekroczyła 30 dni, w związku z tym okres zatrudnienia zostanie zaliczony do okresu ubezpieczenia wymaganego do nabycia prawa do zasiłku chorobowego.

Zasiłek chorobowy nie przysługuje zleceniobiorcy w następujących okolicznościach:

• popełnienia przez zleceniobiorcę umyślnego przestępstwa lub wykroczenia - w tym przypadku zleceniobiorca nie ma prawa do zasiłku chorobowego za cały okres trwania niezdolności do pracy (nawet orzeczony w kilku kolejnych zaświadczeniach lekarskich). Okoliczności te ustala się na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu;

• nadużycia alkoholu - zleceniobiorca traci prawo do zasiłku chorobowego za okres pierwszych 5 dni tej niezdolności. Lekarz potwierdza ten fakt kodem „C” w zaświadczeniu lekarskim lub okoliczność ta może być ustalona w innym trybie, np. w postępowaniu powypadkowym;

• wykonywania pracy zarobkowej - zleceniobiorca traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres objęty zaświadczeniem lekarskim, w czasie którego stwierdzono, że wykonuje pracę zarobkową lub wykorzystywał to zwolnienie niezgodnie z jego celem. Podstawą do pozbawienia prawa do zasiłku chorobowego jest protokół z kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy;

• sfałszowania zwolnienia - w takiej sytuacji zasiłek chorobowy nie przysługuje za cały okres objęty zwolnieniem lekarskim, a w przypadku dokonania wypłaty zasiłek ten zleceniobiorca ma obowiązek zwrócić. Jeżeli zleceniodawca, który otrzymał zwolnienie lekarskie, podejrzewa, że zostało sfałszowane, powinien zwrócić się do lekarza, który je wystawił, o wyjaśnienie;

• aresztu - zasiłek chorobowy nie przysługuje za okresy niezdolności do pracy, które przypadają w czasie pobytu w areszcie tymczasowym lub odbywania kary pozbawienia wolności.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Aktualizacja: 01.10.2015

Autor:

Źródło:

INFOR
Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń - wydanie cyfrowe (eMP)696.00 zł
reklama

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Arkadiusz Zuzmak

Radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa cywilnego, handlowego i administracyjnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama