Kategorie

Przerwy w prowadzeniu działalności a obowiązek ubezpieczeń

Zawiadomienie o wyrejestrowaniu z ubezpieczenia społecznego ma formę oświadczenia, wobec czego organ ubezpieczenia społecznego nie może odmówić jego przyjęcia, ale może dokonać weryfikacji zasadności i zgodności z prawem czynności podejmowanych przez ubezpieczonego.
Stan faktyczny:
Decyzją z 2 stycznia 2006 r. ZUS objął P.Ch. ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym i wypadkowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w okresach wskazanych w tej decyzji, gdyż uznał, iż zgłaszanie przez ubezpieczonego licznych przerw w prowadzeniu działalności gospodarczej – poczynając od 2003 r. – łączące się z wyrejestrowaniem i ponownym zgłaszaniem do ubezpieczeń, było sprzeczne ze sposobem prowadzenia działalności gospodarczej w sposób ciągły i zorganizowany.
Sąd okręgowy wyrokiem oddalił wniesione przez P.Ch. odwołanie jako bezzasadne.
Z ustaleń sądu wynikało, że P.Ch. działalność gospodarczą prowadzi od 1993 r. We wtorki, piątki i soboty jeździ w celach handlowych na rynek do C., a w niedzielę handlował na rynku w miejscowości P. Poniedziałki, środy i czwartki były dniami wolnymi od handlu. Z urzędem skarbowym rozlicza się na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego. W 1999 i w 2000 r. ww. odwołujący nie zgłaszał przerw w prowadzeniu działalności gospodarczej. Począwszy od 2001 r. odwołujący zgłaszał do ZUS prowadzenie działalności gospodarczej tylko wtedy, kiedy handluje na rynku. Dni wolne od handlu nie są przez odwołującego traktowane jako prowadzenie działalności gospodarczej. W okresie od 2003 do 2005 r. ubezpieczony 65 razy dokonywał zgłoszenia siebie jako płatnika i ubezpieczonego na formularzach ZUS ZFA i ZUS ZUA oraz 65 razy dokonywał wyrejestrowania. Należna składka na ubezpieczenie społeczne była odprowadzana przez odwołującego, z pominięciem dni wolnych od handlu.
P.Ch. wykreślał się z ewidencji prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, w styczniu i w lutym 2001 r. i od 14 grudnia 2001 r. do 15 marca 2002 r. W okresie objętym zaskarżoną decyzją nie zgłaszał przerw we wpisie do ewidencji przedsiębiorców.
Jako podstawę prawną oddalenia odwołania sąd wskazał na art. 6 ust. 1 pkt 5 i art. 12 ust. 1 i ust. 13 pkt 4 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 z późn.zm.). Sąd przyjął, że przedmiotem sporu w niniejszej sprawie jest to, czy ubezpieczony w okresie dokonywanych wyrejestrowań z ubezpieczeń społecznych zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej, i ocenił, że brak jest podstaw do uznania, by w spornych okresach zaprzestał on prowadzenia działalności gospodarczej, gdyż działalność taka musi mieć charakter ciągły. Zgłoszenia zaprzestania prowadzenia działalności dotyczyły zaś krótkich, często nawet jedno- lub dwudniowych okresów. Nie można uznać, iż w dni nietargowe P.Ch. nie prowadził działalności, choć faktycznie nie handlował. W działalności gospodarczej zdarzają się bowiem okresy aktywności zawodowej oraz okresy wyczekiwania bądź przygotowywania kolejnych transakcji. Te okresy, mimo że ubezpieczony nie prowadził handlu i efektywnie nie zarobkował, są również okresami prowadzenia działalności.
Prowadzenie działalności gospodarczej występuje bowiem zarówno w okresach faktycznego handlu lub innej działalności, jak i w okresach wykonywania innych czynności związanych z działalnością (czynności związane z naprawą czy konserwacją użytkowanego samochodu, załatwianie spraw urzędowych). Wszystkie te czynności pozostają w ścisłym związku z działalnością handlową, zmierzają bowiem do stworzenia właściwych warunków do jej wykonywania. Na poparcie tego stanowiska sąd powołał się na postanowienie Sądu Najwyższego z 17 lipca 2003 r., sygn. akt II UK 111/03, zgodnie z którym faktyczne niewykonywanie działalności gospodarczej w czasie oczekiwania na kolejne zamówienie lub w czasie ich poszukiwania nie oznacza zaprzestania prowadzenia takiej działalności i nie powoduje uchylenia obowiązku ubezpieczenia społecznego.

Stanowisko SA:
Apelacja jest bezzasadna. Mając na uwadze okoliczności faktyczne niniejszej sprawy, sąd okręgowy dokonał prawidłowej wykładni przepisów art. 6 ust. 1 pkt 5 i art. 12 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych uznając, iż w przypadku skarżącego nie zachodziły podstawy do uznania, iż w dni tygodnia, w których nie podejmował czynności bezpośrednio związanych z prowadzoną przez siebie działalnością handlową nie podlegał ubezpieczeniom społecznym.
Powoływanie się przez odwołującego na wyrok Sądu Najwyższego z 11 stycznia 2005 r. (sygn. akt I UK 105/04) nie upoważnia w żadnej mierze do przyjęcia poglądu, iż skoro ubezpieczony odnotowywał w dokumentacji księgowej przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej, to skutkuje to automatycznie ustaniem obowiązku ubezpieczenia społecznego. Wprost przeciwnie, wpisy dokonywane w ewidencji przychodów w ten sposób, iż daty uzyskania przychodów obejmują tylko niektóre dni w miesiącu, nie mają jakiegokolwiek wpływu na powstanie czy ustanie obowiązku zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne. Sporządzone dokumenty są dokumentami podatkowymi, a zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego przedstawionym w uzasadnieniu powołanego wyroku nie ma żadnej zależności między obowiązkiem ubezpieczenia społecznego i obowiązkiem podatkowym.
W uzasadnieniu wyroku z 11 stycznia 2005 r. Sąd Najwyższy dokonał wykładni przepisów dotyczących obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku przerw w faktycznym prowadzeniu działalności gospodarczej.
Mając na uwadze systemowe zmiany w ubezpieczeniach społecznych i zmiany w przepisach o działalności gospodarczej Sąd Najwyższy stwierdził, iż wpis do ewidencji nie tylko „legalizuje” wykonywanie działalności gospodarczej, ale też wyznacza czasowe granice bycia przedsiębiorcą, przy czym okresy podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zostały wyznaczone co do zasady przez formalne, a nie faktyczne wykonywanie działalności, która stanowi tytuł ubezpieczenia. Podkreślając, że zgłoszenie „wyrejestrowania z ubezpieczenia” nie jest dla organu rentowego bezwzględnie wiążące i może być zakwestionowane w rezultacie kontroli ZUS, Sąd Najwyższy stwierdził, iż o obowiązku ubezpieczenia decydują przepisy prawa, a nie wola ubezpieczonego. Odnosząc to stwierdzenie do okoliczności niniejszej sprawy należy wskazać, iż w przypadku ubezpieczonego, który skoncentrował wykonywanie czynności faktycznych związanych z prowadzeniem działalności w określone dni tygodnia, to jego wola decydowałaby o obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, mimo że ciągłość i trwałość prowadzenia działalności gospodarczej nie zakłada ich wykonywania w każdym kolejnym dniu tygodnia, podobnie jak status pracownika przysługuje osobie fizycznej także w dni, w których nie wykonuje obowiązków pracowniczych. Ponadto swoboda, jaka przysługuje przedsiębiorcy, pozwala mu na to, co słusznie podniósł sąd okręgowy, iż osoba prowadząca działalność sama dysponuje swoim czasem i może go wykorzystać na bezpośrednie świadczenie usług, czy na czynności pomocnicze (np. na planowanie rozwoju lub kontynuowania działalności).
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 26 października 2006 r., sygn. akt III AUa 873/06
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  "Blaski i cienie PPK" - niezależne badanie naukowe

  PPK - jakie są opinie o programie? Poznaj wyniki niezależnego badania naukowego "Blaski i cienie PPK".

  Tata wybiera urlop ojcowski

  Urlop ojcowski to urlop najczęściej wykorzystywany przez ojców urlop po narodzinach dziecka. Najrzadziej korzystają z urlopu rodzicielskiego.

  Monitoring poczty elektronicznej pracownika a przepisy

  Monitoring poczty elektronicznej pracownika - jakie są przepisy prawne? Czy to nie narusza dóbr osobistych pracownika?

  Zasiłek macierzyński i opiekuńczy - będzie okres wyczekiwania?

  Okres wyczekiwania przy zasiłku macierzyńskim i opiekuńczym? To propozycja ZUS mająca zapobiegać nadużyciom.

  Zwolnienie z ZUS - do kiedy wniosek?

  Zwolnienie z ZUS - do kiedy można złożyć wniosek o zwolnienie ze składek za grudzień 2020, styczeń, luty, marzec i kwiecień 2021 r. z tarczy 9.0?

  Pracownik niepełnosprawny – jakie prawa?

  Pracownik niepełnosprawny - jakie prawa przyznaje Kodeks pracy i ustawa o rehabilitacji zawodowej? Jaki jest wymiar czasu pracy i urlopu?

  Elektroniczne wypowiedzenie umowy o pracę - jak przechowywać?

  Elektroniczne wypowiedzenie umowy o pracę polega na złożeniu oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzeniu go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jak je przechowywać?

  Czas wolny za nadgodziny a odpoczynek tygodniowy

  Czas wolny za nadgodziny może zostać zaliczony do 35-godzinnego odpoczynku tygodniowego. To stanowisko MRPiT z dnia 5 maja 2021 r.

  PIP kontroluje małe budowy

  Kontrole PIP - mała budowa to miejsce, gdzie najczęściej w budownictwie występują wypadki przy pracy. PIP rozpoczęła więc akcję "Kontrole na małych budowach".

  Przeciętne wynagrodzenie 2021

  Przeciętne wynagrodzenie w 2021 r. wzrosło o 10% w stosunku do roku poprzedniego. Ile wynosi?

  Amerykański pracodawca wymarzony dla Polaków

  Amerykański pracodawca jest pracodawcą wymarzonym dla Polaków. Najchętniej pracowaliby dla korporacji z zagranicznym kapitałem, przede wszystkim z USA.

  Praca na magazynie - ile zarabia pracownik i kierownik magazynu

  Praca na magazynie - jakie są zarobki? Ile zarabia pracownik, a ile kierownik magazynu?

  Pandemia lekcją dla HR-owców

  Pandemia jest dla HR-owców lekcją, która wpłynie na przyszłość tego zawodu

  Stawka godzinowa 2022 – netto, zlecenie

  Stawka godzinowa 2022 i umowa zlecenie – kwota netto i brutto? Ile wynosi minimalne wynagrodzenie na umowach cywilnoprawnych, a ile na umowie o pracę?

  Elektroniczny system kadrowy na praca.gov.pl - nowa ustawa

  Elektroniczny system kadrowy na praca.gov.pl to ułatwienie dla mikroprzedsiębiorcy, rolnika i osoby fizycznej. Za pomocą systemu będzie można zawrzeć umowę o pracę i zlecenia. Automatycznie dokona zgłoszenia do ZUS i KAS, wyliczy wynagrodzenie, składki, podatki i rozliczy urlopy.

  Podwyżka minimalnego wynagrodzenia 2022 a inne świadczenia

  Podwyżka minimalnego wynagrodzenia w 2022 r. wpłynie na wysokość innych świadczeń, np. odprawy, odszkodowania, wynagrodzenia za czas gotowości do pracy i przestój, dodatek za pracę w nocy. Ile wyniosą?

  Praca w upały - zalecenia GIP

  Praca w upały - GIP wydał zalecenia dla pracodawców w związku z wysokimi temperaturami. Jakie obowiązki bhp mają pracodawcy względem pracowników?

  Staż z urzędu pracy 2021 - wynagrodzenie, urlop, L4, ciąża

  Staż z urzędu pracy odbywa osoba bezrobotna. Jakie wynagrodzenie za staż należy się w 2021 r.? Czy stażysta ma prawo do L4 i urlopu? Co w przypadku ciąży?

  Umowa o pomocy przy zbiorach - KRUS 2021

  Umowa o pomocy przy zbiorach w 2021 r. - rolnicy ubezpieczeni w KRUS mogą podpisywać umowy cywilnoprawne na pomoc przy zbiorach. Jaka jest stawka godzinowa?

  Strategia Demograficzna 2040 - zmiany w Kodeksie pracy

  Strategia Demograficzna 2040 przewiduje duże zmiany w Kodeksie pracy. Rodzice będą chronieni przed zwolnieniem i zapewnia się im elastyczną pracę.

  Urlop rodzicielski - rewolucyjne zmiany w 2022 r.

  Urlop rodzicielski - do 2 sierpnia 2022 r. wejdą w życie rewolucyjne zmiany w urlopach rodzicielskich dla ojców. Co się zmieni?

  Bonusy i dni wolne dla zaszczepionych pracowników - PIP

  Bonusy i dni wolne dla zaszczepionych pracowników - co na to PIP? Czy to zgodne z Kodeksem pracy?

  Sygnalista - nowe przepisy od grudnia 2021 r.

  Sygnalista - nowe przepisy implementujące dyrektywę unijną mają wejść w życie w grudniu 2021 r. Kto to sygnalista? Jaki będzie system zgłaszania nieprawidłowości w zakładzie pracy?

  Pracownicy fizyczni w czasie pandemii [RAPORT]

  Pracownicy fizyczni - jak wpłynęła na nich pandemia COVID-19? Zapoznaj się z wynikami raportu "Kariera okiem fachowca".

  Ilu Polaków pracuje po 60. roku życia?

  Praca po 60. roku życia - ilu Polaków nadal pracuje po ukończeniu 60 lat?