| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Zasady podlegania > Przebieg czynności kontrolnych - uprawnienia inspektora kontroli ZUS

Przebieg czynności kontrolnych - uprawnienia inspektora kontroli ZUS

Prowadząc postępowanie, inspektor kontroli ZUS dysponuje szerokim, zakresem uprawnień. Sprawdzając prawidłowość rozliczeń płatnika, może badać całą związaną z zakresem kontroli dokumentację finansową, księgową, płacową, osobową. Ma również prawo przesłuchiwać płatnika oraz świadków, a jeżeli przedsiębiorca zalega w płatnościach z tytułu składek – dokonywać oględzin składników majątku dla potrzeb postępowania egzekucyjnego.

Czynności kontrolne prowadzone są w siedzibie płatnika składek, w miejscach prowadzenia przez niego działalności oraz w miejscach prowadzenia działalności przez osoby trzecie, w związku z powierzeniem tym osobom niektórych czynności na podstawie odrębnych umów. Chodzi tu w szczególności o dosyć częstą sytuację, kiedy cała dokumentacja płacowo-księgowa znajduje się nie u płatnika, ale np. w biurze rachunkowym, które prowadzi jego rozliczenia. Inspektor kontroli ma wówczas prawo do przeprowadzenia postępowania w siedzibie biura rachunkowego.

Miejsce prowadzenia czynności kontrolnych

Kontrolujący ma prawo wstępu oraz poruszania się po terenie siedziby kontrolowanego płatnika lub miejscu prowadzenia przez niego działalności, bez potrzeby uzyskiwania i okazywania przepustki. Nie podlega również rewizji osobistej, nawet jeżeli jest przewidziana w wewnętrznym regulaminie kontrolowanego przedsiębiorstwa. Inspektor ma za to obowiązek stosować się do obowiązujących na terenie kontrolowanego zakładu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególnych przypadkach, gdy płatnik nie zapewnia właściwych warunków do przeprowadzenia kontroli, może być ona przeprowadzona w innym miejscu – np. w siedzibie wydziału kontroli ZUS. W takiej sytuacji płatnik ma obowiązek wydać badaną dokumentację na czas niezbędny do przeprowadzenia postępowania – nie dłuższy jednak niż trzy tygodnie. Z wydania dokumentów sporządza się protokół. ZUS zapewnia płatnikowi, na jego żądanie, dostęp do wydanych dokumentów.

Badanie dokumentacji

Sprawdzając prawidłowość rozliczeń płatnika z Zakładem, inspektor dokonuje porównania dokumentacji złożonej do ZUS i zaewidencjonowanej w Kompleksowym Systemie Informatycznym ZUS (KSI ZUS) z dokumentacją źródłową, która odzwierciedla faktyczny stan zobowiązań płatnika wobec Zakładu. Osoba kontrolująca płatnika ma prawo do badania wszelkich ksiąg i dokumentów finansowo-księgowych oraz innych nośników informacji, związanych z zakresem kontroli wskazanym w upoważnieniu do jej przeprowadzenia. W pierwszej kolejności będą to zbiorcze i szczegółowe listy płac, karty zasiłkowe, plan kont obowiązujący w firmie oraz wydruki z poszczególnych kont księgowych. Badając prawidłowość zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego, inspektor kontroli może zażądać umów zawieranych z osobami zatrudnionymi oraz innych dokumentów przechowywanych w ich aktach osobowych. Wszystkie te dokumenty płatnik składek ma obowiązek udostępnić. Jeżeli dokumentacja finansowo-księgowa lub osobowa jest sporządzona w obcym języku, płatnik musi przedstawić kontrolującemu jej tłumaczenie na język polski.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

BSWW Legal & Tax

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »