Kategorie

Jakie zmiany w ubezpieczeniach w 2009 r.

Planowanych zmian jest wiele. Przypomnijmy chociaż, że od nowego roku płatnik składek będzie miał możliwość przekazywania ubezpieczonym informacji ZUS RMUA - za zgodą ubezpieczonego - w formie elektronicznej.

W roku 2009 płatników składek na ubezpieczenia społeczne oraz samych ubezpieczonych czeka wiele zmian w przepisach ubezpieczeniowych. Poniżej sygnalizujemy kilka planowanych zmian. Więcej na ten temat na pewno będziemy pisać w dziale ubezpieczenia społeczne w 2009 r.

„Elektroniczny” ZUS RMUA

Od 1 stycznia 2009 r. będą obowiązywać przepisy, które znacznie uproszczą zasady przekazywania ubezpieczonemu informacji dotyczących m.in. zestawienia należnych składek na ubezpieczenia społeczne w podziale na ubezpieczenie: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Takie zmiany zakłada ustawa z 17 października 2008 r. zmieniająca ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych (ustawa przekazana do podpisu prezydenta, druk 921).

Obecnie płatnik składek ma obowiązek comiesięcznego przekazywania ubezpieczonemu informacji dotyczących m.in.:

• płatnika składek,

• numeru identyfikacyjnego ubezpieczonego,

• zestawienia należnych składek na ubezpieczenia społeczne w podziale na ubezpieczenia:

- emerytalne,

- rentowe,

- chorobowe i wypadkowe,

- podstawy wymiaru i kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne,

z uwzględnieniem podziału na podmioty, które finansują składki.

Informacje te muszą być przekazywane w formie pisemnej. Jedynie członkowie służby zagranicznej mogą otrzymywać stosowne informacje drogą elektroniczną.

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych ma rozszerzyć katalog osób uprawnionych do otrzymywania wskazanych informacji w formie elektronicznej. Dzięki proponowanej nowelizacji przepisu art. 41 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych płatnik składek będzie miał możliwość przekazywania ubezpieczonym informacji w formie pisemnej lub - za zgodą ubezpieczonego - w formie elektronicznej. Wprowadzenie w życie proponowanej zmiany ma na celu ograniczenie kosztów dystrybucji i wytworzenia (koszty druku) takich dokumentów.

Stała podstawa wymiaru składek

Reklama

Z dużym prawdopodobieństwem również od 1 stycznia 2009 r. zaczną obowiązywać przepisy ustawy z 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (ustawa przekazana do podpisu prezydenta, druk 920), wprowadzające zasadę, w myśl której ustalanie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla osób prowadzających działalność gospodarczą będzie odbywać się raz na rok. W obecnym stanie prawnym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych stanowi zadeklarowana kwota nie niższa jednak niż 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Powoduje to konieczność ustalania podstawy wymiaru składki, a co za tym idzie wysokości składek cztery razy w roku.

Po zmianie przepisów podstawę wymiaru składki będzie stanowić zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłoszonego w trybie art. 19 ust. 10 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych na dany rok kalendarzowy. Kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składki oraz przyjęta do jej ustalenia kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia będzie ogłaszana przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w „Monitorze Polskim” do końca poprzedniego roku kalendarzowego. Warto podkreślić, że podstawa obliczenia składki będzie znana, zanim rozpocznie się każdy nowy rok kalendarzowy, co umożliwi zaplanowanie przedsiębiorcom ich wydatków na ubezpieczenia społeczne.

Składka w nowej wysokości będzie obowiązywała od stycznia do grudnia danego roku kalendarzowego.

Emerytury kapitałowe

Dzień 1 stycznia 2009 r. - to data, od której mają być wypłacane emerytury kapitałowe. Niestety wciąż trwają prace nad ustawą regulującą sposób, w jaki od nowego roku będą wypłacane pieniądze gromadzone w otwartych funduszach emerytalnych.

Ustawa z 17 października 2008 r. o emeryturach kapitałowych przewiduje, że ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych będzie przysługiwać emerytura kapitałowa w postaci:

• okresowej emerytury kapitałowej lub

• dożywotniej emerytury kapitałowej.

Okresowa emerytura kapitałowa ma przysługiwać członkowi otwartego funduszu emerytalnego do ukończenia 65. roku życia. Natomiast dożywotnia emerytura kapitałowa ma przysługiwać członkowi otwartego funduszu emerytalnego dożywotnio po ukończeniu 65. roku życia.

Ustawa zakłada, że członek otwartego funduszu emerytalnego nabędzie prawo do okresowej emerytury kapitałowej, jeżeli:

• ukończy 60 lat,

• kwota środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego, ustalona na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o ustalenie prawa do emerytury, nie wcześniej jednak niż na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego zostanie przyznana emerytura, będzie równa lub wyższa od 20-krotności kwoty dodatku pielęgnacyjnego.

Prawo do okresowej emerytury kapitałowej wygaśnie natomiast:

• w przypadku śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego,

• z dniem poprzedzającym dzień, w którym członek otwartego funduszu emerytalnego ukończył 65. rok życia,

• w przypadku wyczerpania środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym.

Członek otwartego funduszu emerytalnego nabędzie prawo do dożywotniej emerytury kapitałowej, pod warunkiem że:

• ukończył 65 lat,

• kwota hipotetycznej emerytury kapitałowej będzie równa lub wyższa niż 50% kwoty dodatku pielęgnacyjnego.

Kwota hipotetycznej emerytury kapitałowej będzie stanowić równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia składki przez średnie dalsze trwanie życia ubezpieczonego.

Emerytury okresowe mają być corocznie waloryzowane. Po ukończeniu 65. roku życia kobiety, podobnie jak mężczyźni, otrzymają dożywotnią emeryturę kapitałową, która nie będzie już waloryzowana, a jej wysokość będzie zależała od zysków lub strat funduszu emerytalnego.

Jako pierwsze nowe emerytury otrzymają kobiety urodzone w 1949 r., mężczyźni, ze względu na wyższy o 5 lat wiek emerytalny, po raz pierwszy otrzymają je w 2014 r.

Reklama

Ustawa przewiduje, że emerytury kapitałowe nie będą dziedziczone. Jednak ubezpieczony będzie miał możliwość imiennego wskazania jednej lub kilku osób fizycznych jako osób uposażonych, na rzecz których ma nastąpić po śmierci emeryta wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego zwanego „wypłatą gwarantowaną”.

Osoba uposażona, zgodnie z dyspozycją emeryta, nabędzie prawo do całości albo części wypłaty gwarantowanej, jeżeli śmierć emeryta nastąpi w ciągu trzech lat od dnia przekazania składki do funduszu dożywotnich emerytur kapitałowych.

Brak wskazania osoby uposażonej będzie oznaczać wskazanie jako osoby uposażonej małżonka, jeśli w chwili śmierci emeryta pozostawał z nim we wspólności ustawowej, a w przypadku gdy nie posiada małżonka, z którym pozostawał we wspólności ustawowej, wypłata gwarantowana będzie wchodzić w skład spadku.

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Czy pracodawca widzi kod choroby na L4?

  Kod choroby na L4 - czy pracodawca widzi numer statystyczny choroby wpisany na zwolnieniu lekarskim?

  Praca w Niemczech bez znajomości języka

  Praca w Niemczech bez znajomości języka jest możliwa. Pracodawcy w dużych niemieckich miastach zatrudniają wykwalifikowanych pracowników z zagranicy.

  Elektroniczny wniosek urlopowy a przepisy prawne

  Elektroniczny wniosek urlopowy - czy jest zgodny z przepisami prawnymi? Czy wniosek o urlop musi być składany w formie papierowej? Co na to Kodeks pracy?

  Wyłączenie winy pracownika w naruszeniu obowiązków

  Wyłączenie winy pracownika. Zgodnie z wykładnią dominującą w nauce oraz orzecznictwie prawa pracy rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika, o którym mowa w art. 52 §1 pkt 1) kp jest zasadne, jeżeli pracownik naruszy swoje podstawowe obowiązki pracownicze i można mu przypisać winę „ciężką" w postaci winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa oraz gdy jednocześnie to naruszenie stanowi jednocześnie poważnie zagrożenie lub naruszenie interesów pracodawcy. Ponieważ Kodeks pracy nie zawiera przepisów precyzujących rozumienie winy pracownika, w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie jakie przesłanki i w jakich okolicznościach mogą wyłączyć winę pracowniczą, zwrócić należy się do nauki prawa pracy i orzecznictwa Sądu Najwyższego. Warto zatem przybliżyć niektóre z przesłanek mogących uzasadnić wyłączenie winy pracownika, co w rezultacie oznaczać może bezzasadność dyscyplinarnego rozwiązania umowy o pracę.

  Ile dni urlopu wypoczynkowego przy dwóch umowach o pracę?

  Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na dwóch umowach o pracę? Jak wyliczyć liczbę dni wolnych?

  Ubiór do pracy - opinia Polaków

  Ubiór do pracy - jak Polacy chcą ubierać się do wykonywania codziennych obowiązków służbowych?

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - umowa o dzieło 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów o dzieło - czy Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto w 2022 r.?

  PIP przeprowadzi kontrolę bez zapowiedzi

  Kontrola PIP już niedługo będzie mogła odbyć się bez zapowiedzi. Przewidziano to w nowelizacji ustawy Prawo przedsiębiorców.

  Lodołamacze 2021 - zgłoszenia do 15 sierpnia!

  Lodołamacze 2021 - zapraszamy do udziału w 16 edycji konkursu! Patronem medialnym wydarzenia jest portal Infor.pl.

  Zasiłek macierzyński - jakie zmiany?

  Zasiłek macierzyński - jakie zmiany chce wprowadzić ZUS? Czym jest okres wyczekiwania?

  Podatki i składka zdrowotna - zmiany od 1 stycznia 2022 r.

  Podatki i składka zdrowotna - jakie zmiany wprowadza Polski Ład? Co zmieni się od 1 stycznia 2022 r.?

  Planner kadrowo-płacowy na sierpień 2021 r.

  Planner kadrowo-płacowy na sierpień 2021 r. wymienia wszystkie obowiązki miesięczne. Jaki jest wymiar czasu pracy w sierpniu? Ile wynosi dodatek nocny?

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych?

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych może wejść w życie?

  Pracownicy punktów szczepień jak funkcjonariusze publiczni

  Pracownicy punktów szczepień będą traktowani jak funkcjonariusze publiczni. Co to oznacza?

  Zaświadczenie z ZUS ściągniesz z Internetu

  Zaświadczenie o wysokości emerytury lub zasiłku z ZUS można ściągnąć z Internetu. Jak stworzyć elektroniczne potwierdzenie?

  PIP - coraz częstsze kontrole i decyzje

  Kontrole PIP odbywają się coraz częściej. Gdzie jest ich najwięcej? Jakie branże są najczęściej kontrolowane?

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - zlecenie 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów zlecenie w 2022 r. - jak Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto przy zleceniu?

  IOSKU: ile masz na koncie w ZUS?

  IOSKU czyli informacja o tym, ile masz na koncie w ZUS. Jak sprawdzić? Ile wyniesie przyszła emerytura?

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?