Kategorie

Ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy (cz. 2)

Andrzej Sidorko
Jeżeli ubezpieczony prowadzący pozarolniczą działalność uzyskuje przychody z więcej niż jednego rodzaju działalności - to składkę na ubezpieczenie zdrowotne należy opłacić odrębnie od każdego z nich.

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność samodzielnie zgłaszają się do ubezpieczenia zdrowotnego (podobnie jak do ubezpieczenia społecznego). Zgłoszenie to dokonywane jest za pośrednictwem ZUS. Osoba prowadząca pozarolniczą działalność dopiero po zgłoszeniu do tego ubezpieczenia uzyskuje prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego. Samo podleganie obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu nie oznacza jeszcze, że taka osoba ma już prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego. Takie prawo przedsiębiorca uzyska dopiero po zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego. Dlatego bardzo istotną rolę w ustaleniu prawa do korzystania ze świadczeń przysługujących w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego ma fakt zgłoszenia danej osoby do tego ubezpieczenia.

Osoba podlegająca obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu, czyli m.in. osoba prowadząca pozarolniczą działalność, ma obowiązek zgłosić do NFZ (za pośrednictwem ZUS) członków rodziny, którzy uzyskują po takim zgłoszeniu prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego.

Podstawa wymiaru składki

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, które spełniają warunki do objęcia ubezpieczeniem społecznym z tego tytułu - stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z poprzedniego kwartału, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Oznacza to, że np. ww. przeciętne miesięczne wynagrodzenie z IV kwartału 2007 r. (tj. 75% tego wynagrodzenia) stanowi podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla wspomnianych osób w marcu, kwietniu i maju 2008 r. Tym samym np. w marcu 2008 r. składka na ubezpieczenie zdrowotne tych osób nie może być niższa niż 9% (tyle wynosi bowiem stawka procentowa tej składki) z 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z IV kwartału 2007 r., włącznie z wypłatami z zysku, ogłoszonego przez Prezesa GUS.

Z uwagi na to, że podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne tych osób nie jest powiązana z właściwą dla nich podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne, a także ze względu na fakt, że składka na ubezpieczenie zdrowotne jest miesięczna i niepodzielna - kwota najniższej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne nie jest zmniejszana proporcjonalnie do liczby dni podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu z tego tytułu w danym miesiącu.

Przykład

Pan X rozpoczął prowadzenie działalności pozarolniczej 11 września 2007 r. Mimo że objęcie ubezpieczeniem nastąpiło w trakcie miesiąca - X zobowiązany był do zapłacenia pełnej składki na ubezpieczenie zdrowotne należnej za wrzesień 2007 r. (a nie 2/3 składki). Natomiast składka na ubezpieczenie społeczne została zmniejszana proporcjonalnie do liczby dni podlegania przez X ubezpieczeniu społecznemu we wrześniu 2007 r.


Z tych samych powodów nie dochodzi do zmniejszenia podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne należnej od osoby prowadzącej pozarolniczą działalność w przypadku jej niezdolności do pracy trwającej przez część miesiąca, jeżeli z tego tytułu spełnia warunki do przyznania zasiłku. Oznacza to, że składka na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzana jest w pełnej wysokości także w sytuacji, gdy przez część miesiąca wspomniana osoba pobierała np. zasiłek chorobowy. Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest także należna, i to w pełniej wysokości, gdy osoba prowadząca działalność pozarolniczą pobiera zasiłek chorobowy przez cały miesiąc.

Przykład

Pan Y odprowadził składkę na ubezpieczenie zdrowotne za grudzień 2007 r. i styczeń 2008 r. w identycznej wysokości, mimo że przez 10 dni stycznia przebywał na zwolnieniu lekarskim i został mu z tego tytułu przyznany zasiłek chorobowy. Natomiast składka na ubezpieczenie społeczne uległa proporcjonalnemu zmniejszeniu, z uwagi na to, że Y przez część stycznia pobierał zasiłek chorobowy.

Przez brak powiązania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osoby prowadzącej pozarolniczą działalność z przychodem (bądź dochodem) tej osoby ustawodawca doprowadził do tego, że taką samą kwotowo składkę na ubezpieczenie zdrowotne odprowadza osoba prowadząca pozarolniczą działalność, której miesięczny przychód z tej działalności wynosi 1000 zł i mniej, jak też ta, która osiąga miesięcznie przychód w wysokości np. 15 000 zł i więcej.

Osoba prowadząca pozarolniczą działalność może zadeklarować jako podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne kwotę wyższą niż 75% przeciętnego wynagrodzenia. Jednak przypadki deklarowania przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność wyższej niż minimalna kwoty podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne należą obecnie do rzadkości. Zgodnie z obowiązującą w powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym zasadą solidarności społecznej prawo do świadczeń w ramach ubezpieczenia zdrowotnego nie jest uzależnione od wysokości odprowadzanej składki na ubezpieczenie zdrowotne. Deklarowaniu wyższej podstawy nie sprzyja także brak możliwości odliczenia od podatku całości składki na ubezpieczenie zdrowotne. Można przecież odliczyć jedynie 7,75% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (a składka jest odprowadzana w wysokości 9% podstawy jej wymiaru).

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność nie korzystają z możliwości obniżenia składki na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości zaliczki na podatek dochodowy.

Zbieg tytułów

Jeżeli ubezpieczony prowadzący pozarolniczą działalność uzyskuje przychody z więcej niż jednego rodzaju działalności - to składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłaca odrębnie od każdego rodzaju działalności.

Dlatego jeśli np. ubezpieczony prowadzi jednocześnie pozarolniczą działalność w formie spółki cywilnej i w formie spółki jawnej - to składkę na ubezpieczenie zdrowotne odprowadza zarówno z tytułu prowadzenia spółki cywilnej, jak i spółki jawnej. Z kolei, jeżeli dana osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, a jednocześnie jest także wspólnikiem spółki jawnej - to składkę na ubezpieczenie zdrowotne odprowadza z dwóch tytułów, tj. zarówno jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, jak i jako wspólnik spółki jawnej.

Należy także zaznaczyć, że jeśli ubezpieczony prowadzący działalność pozarolniczą uzyskuje przychody z więcej niż jednej spółki w ramach tego samego rodzaju działalności, składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest odrębnie od każdej prowadzonej spółki. A zatem jeżeli ubezpieczony prowadzi działalność gospodarczą np. w formie dwóch spółek jawnych - to składkę odprowadza odrębnie od każdej prowadzonej spółki, czyli płaci składkę w podwójnej wysokości.

Andrzej Sidorko

Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszej oferty
Webinarium: Potrącenia komornicze + Certyfikat gwarantowany
Webinarium: Potrącenia komornicze + Certyfikat gwarantowany
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
    QR Code

    © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

    Kadry
    Zapisz się na newsletter
    Zobacz przykładowy newsletter
    Zapisz się
    Wpisz poprawny e-mail

    Wzrost minimalnego wynagrodzenia - czy trzeba zmieniać umowę o pracę?

    Wzrost minimalnego wynagrodzenia - czy trzeba zmieniać umowę o pracę? Co roku rośnie kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę (tzw. najniższej krajowej, płacy minimalnej) i minimalnej stawki godzinowej. Już dziś wiadomo, że minimalne wynagrodzenie wzrośnie w 2022 r. do 3010 zł brutto (w 2021 roku wynosi 2800 zł). Pracownicy i pracodawcy mają wątpliwości, czy z uwagi na wzrost płacy minimalnej od nowego roku trzeba zmienić postanowienia wszystkich umów o pracę, które obecnie opiewają na kwotę niższą niż 3010 zł? Czy można nie zmieniać umów a np. uzupełniać wynagrodzenie za pracę, premią do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę? Co może zrobić pracownik, jeżeli pracodawca nie wypłaca mu minimalnego wynagrodzenia? Wyjaśnień w tym zakresie udzieliła Państwowa Inspekcja Pracy.

    Jak zapewnić bezpieczeństwo pracownikom zdalnym?

    Bezpieczeństwo pracowników zdalnych może stanowić duże wyzwanie. To w domu zdarza się najwięcej wypadków. Za co odpowiada pracodawca? Jakie są przepisy BHP?

    Potwierdzenie danych w ZUS - instrukcja

    Potwierdzenie danych w ZUS można otrzymać przez PUE ZUS. Jak samodzielnie utworzyć dokument? Oto instrukcja jak zrobić to krok po kroku.

    Potwierdzenie z PUE ZUS pobierze także świadczeniobiorca

    Elektroniczne Potwierdzenie z PUE ZUS pobierze teraz także świadczeniobiorca, np. potwierdzenie prawa do emerytury, renty, zasiłku.

    Od wypłat z PPK zazwyczaj nie pobiera się podatku Belki

    Wypłaty z PPK - uczestnik PPK może w każdym czasie skorzystać ze swoich środków. W niektórych przypadkach wiąże się to jednak z obowiązkiem zapłaty 19% zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku Belki).

    Potrzeby pracowników - wnioski z pandemii

    Potrzeby pracowników różnią się w zależności od rodzaju pracowników: fizycznych i biurowych. Jakie wnioski można wyciągnąć z pandemii COVID-19?

    Nadgodziny średniotygodniowe Polaków - pandemia

    Nadgodziny średniotygodniowe Polaków w czasie pandemii wzrosły. Statystyczny pracownik ma w tygodniu 5,5 godziny nadgodzin.

    Narzędzia do identyfikacji talentów - 3 zalety

    Narzędzia do identyfikacji talentów pozwalają zwiększyć potencjał firmy. Jakie są 3 główne zalety tego typu narzędzi?

    Odprawa z tytułu zwolnienia z pracy w pandemii - wątpliwości

    Odprawa z tytułu zwolnienia z pracy w czasie pandemii została uregulowana przepisami ustawy covidowej. Czy nowy limit wysokości odpraw odnosi się do wszystkich świadczeń? Jakie wątpliwości budzą nowe przepisy?

    Nowe święto państwowe w Polsce od 2021 r.

    Nowe święto państwowe w Polsce od 2021 r. ustanawia Prezydent RP. Święto będzie w grudniu. Czy oznacza to kolejny dzień wolny od pracy?

    Niebieska Karta UE - będą zmiany

    Niebieska Karta UE dotyczy zatrudniania cudzoziemców spoza UE. Odbywa się na innych zasadach niż obywateli państw członkowskich UE. Europarlament przyjął przepisy ułatwiające zatrudnianie obcokrajowców.

    Jak najniższa krajowa rosła od 2015 do 2022 r.?

    Najniższa krajowa w 2015 r. wynosiła 1750 zł brutto. W 2022 r. będzie to 3010 zł brutto. Najniższa krajowa wzrosła o 1260 zł.

    Dzień próbny w pracy - płatny czy nie?

    Dzień próbny w pracy a wynagrodzenie - czy jest płatny? Co na to prawo? W celu sprawdzenia pracownika należałoby podpisać umowę na okres próbny.

    PIT-2 a ukończenie 26 roku życia - kiedy złożyć?

    PIT-2 a ukończenie 26 roku życia - kiedy należy złożyć oświadczenie? Co z podwyższonymi kosztami przychodu?

    ZUS ERO - emerytura z datą wsteczną

    ZUS ERO to wniosek o emeryturę z datą wsteczną. Podstawą przyznania lub przeliczenia emerytury z datą wcześniejszą są przepisy covidowe. Dla kogo jest ten wniosek?

    Odprawa emerytalna - wysokość, warunki

    Jaka jest wysokość odprawy emerytalnej? Jakie warunki należy spełnić, aby ją otrzymać? Czy odprowadza się od niej podatek i składki ZUS? Kiedy wypłacić odprawę?

    Jakie są składniki wynagrodzenia za pracę?

    Składniki wynagrodzenia za pracę to przede wszystkim wynagrodzenie zasadnicze i dodatki. Czym premia różni się od nagrody?

    PPK: od 2022 r. stan oszczędności na mojeppk.pl

    PPK - od 2022 r. stan oszczędności będzie można sprawdzić na mojeppk.pl. Do jakich danych będzie miał dostęp każdy uczestnik PPK?

    Płaca minimalna 2022 - jest decyzja rządu

    Płaca minimalna w 2022 r. wzrośnie o 210 zł. Ile wyniesie płaca minimalna 2022? Jest już ostateczna decyzja rządu.

    Praca zdalna a migracje zarobkowe

    Jak praca zdalna wpływa na migracje zarobkowe? Czy na pewno jest ich teraz mniej? Oto wyniki badania.

    Urlop okolicznościowy - śmierć ojca

    Urlop okolicznościowy - śmierć ojca to okoliczność uprawniająca pracownika do wolnego od pracy. Ile dni przysługuje? Jaki jest termin ich wykorzystania?

    Praca zdalna a kolejne fale pandemii [RAPORT]

    Praca zdalna zyskiwała na popularności wraz z nastaniem kolejnych fal pandemii COVID-19. Sprawdź, jaki wpływ na pracę miały fale koronawirusa w Polsce i Unii Europejskiej.

    Co pracownicy mówią o pracodawcach w sieci?

    Pracownik i pracodawca - jak wyglądają stosunki z szefem? Co można przeczytać na ten temat w Internecie? Okazuje się, że najważniejsze jest dobre rozstanie.

    Urodzeni w latach 1984-1994 chcą całkowitej pracy zdalnej

    Całkowita praca zdalna najwięcej zwolenników ma wśród pracowników urodzonych w latach 1984-1994.

    Niemcy: odszkodowanie za kwarantannę tylko dla zaszczepionych

    Odszkodowanie za czas kwarantanny będzie przyznawane tylko zaszczepionym pracownikom? Taki projekt nowych przepisów powstał w Niemczech.