| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Składki na ubezpieczenie > Używanie prywatnych pojazdów a składki ZUS

Używanie prywatnych pojazdów a składki ZUS

Pracodawca chcąc zrekompensować pracownikowi używanie do celów służbowych prywatnego środka lokomocji z reguły wypłaca mu z tego tytułu stosowne świadczenie pieniężne. Jednakże dokonanie wypłaty tego typu świadczenia pieniężnego nie zawsze jest zwolnione z obowiązku naliczenia i opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Forma, w jakiej pracodawca zwraca pracownikowi koszty używania w jazdach lokalnych, do celów służbowych, pojazdów niebędących jego własnością, ma istotne znaczenie w świetle § 2 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia. Zgodnie bowiem z tym przepisem tego rodzaju przychód ze stosunku pracy wolny jest od składek na ubezpieczenia społeczne tylko do wysokości miesięcznego ryczałtu pieniężnego albo do wysokości nieprzekraczającej kwoty ustalonej przy zastosowaniu stawek za 1 km przebiegu pojazdu - określonych w rozporządzeniu w sprawie zwrotu kosztów.

Ryczał pieniężny stanowi iloczyn stawki za 1 km przebiegu i miesięcznego limitu przebiegu kilometrów na jazdy lokalne. Stawka za 1 km przebiegu uzależniona jest od rodzaju środka lokomocji, a w przypadku samochodu osobowego dodatkowo od pojemności skokowej auta. Z kolei wysokość miesięcznego limitu przebiegu kilometrów zależy od liczby mieszkańców w miejscowości lub gminie, w których pracownik jest zatrudniony. Przykładowo - uwzględniając stawki za 1 km przebiegu obowiązujące od 14 listopada 2007 r. - wysokość miesięcznego ryczałtu pieniężnego dla pracownika zatrudnionego w miejscowości do 100 tys. mieszkańców, poruszającego się samochodem osobowym o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 900 cm3 wynosi 156,42 zł. Pracodawca może wypłacać ryczał w wysokości wyższej od wynikającej z przepisów rozporządzenia w sprawie zwrotu kosztów, ale od kwoty nadwyżki ponad ryczałt ustalony zgodnie z tymi przepisami, będą wówczas należne składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Pracodawca, który zdecydował się wypłacać pracownikowi tzw. kilometrówkę (tj. kwotę stanowiącą iloraz stawki za 1 km przebiegu i liczby przebiegu kilometrów) powinien pamiętać, że jej kwota jest wyłączona z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pod warunkiem, że przebieg pojazdu, za który została ona wypłacona, jest udokumentowany przez pracownika w ewidencji przebiegu pojazdu, prowadzonej według zasad określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pracownik, który otrzymuje miesięczny ryczałt, nie musi prowadzić takiej ewidencji. Wypłacenie pracownikowi kwoty wyższej od wynikającej z ewidencji przebiegu pojazdu sprawia, że od kwoty nadwyżki są należne składki na ubezpieczenia społeczne.

W przypadku gdy pracownik używa do celów służbowych prywatnego środka lokomocji, a podróż ma charakter podróży służbowej, pracodawca w celu zrekompensowania pracownikowi związanych z tym kosztów może wypłacić mu kwotę stanowiącą ich zwrot. Tego przypadku dotyczy § 2 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia. Przepis ten stanowi, że podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nie stanowią diety i inne należności z tytułu podróży służbowej pracownika - do wysokości określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju. Z przepisów rozporządzeń Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza jego granicami wynika, że użycie prywatnego środka lokomocji w podróży służbowej wymaga uprzedniej zgody pracodawcy. Osiągnięty w ten sposób przez pracownika przychód jest wolny od składek na ubezpieczenia społeczne, ale tylko do wysokości stanowiącej iloczyn stawki za 1 km przebiegu i liczby przejechanych kilometrów. Dokonanie wyższej wypłaty (pracodawca może bowiem przyjąć stawki za 1 km przebiegu w wyższej wysokości) łączy się z obowiązkiem naliczenia i opłacenia od kwoty nadwyżki składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Należy przy tym dodać, że wysokość stawek za 1 km przebiegu jest analogiczna jak w przypadku stawek, które wykorzystywane są przy obliczaniu kwoty zwrotu kosztów używania środków lokomocji niebędących własnością pracodawcy w jazdach lokalnych.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK