reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Składki na ubezpieczenie > Kiedy firma może wystąpić o odroczenie terminu płatności składek ZUS

Kiedy firma może wystąpić o odroczenie terminu płatności składek ZUS

Kontrahent naszej firmy zalega z zapłatą za wykonane usługi. W związku z trudnościami finansowymi chcielibyśmy przesunąć termin płatności składek na ubezpieczenia, żeby uniknąć płacenia odsetek i ewentualnej egzekucji. Czy istnieje taka możliwość i jakie warunki muszą być spełnione?

Płatnik, który nie jest w stanie opłacić składek ubezpieczeniowych w terminie, może zwrócić się do ZUS o odroczenie daty ich płatności. W tym celu powinien złożyć w ZUS stosowny wniosek przed przypadającym terminem zapłaty tych składek. Odroczyć można tylko termin płatności należności bieżących lub przyszłych, finansowanych ze środków płatnika składek.

Płatnik składek ma obowiązek opłacać należne składki na ubezpieczenia w ustawowych terminach, tj. odpowiednio 5., 10. lub 15. dnia każdego miesiąca (art. 47 ust. 1 ustawy systemowej). Za nieterminowe opłacenie składek ZUS naliczy płatnikowi odsetki za zwłokę, może także wymierzyć opłatę dodatkową. W celu uniknięcia tych skutków płatnik może złożyć w ZUS wniosek o odroczenie terminu płatności należnych składek. Może się o to starać każdy płatnik, który ma przejściowe problemy z płatnościami, wskutek czego nie może uregulować składek w ustawowym terminie. Odroczenie terminu płatności polega na tym, że za zgodą ZUS płatnik może uregulować należne składki w późniejszym terminie. Pozwoli to uniknąć egzekucji tych należności. W przypadku przesunięcia terminu zapłaty tych należności nie są także naliczane odsetki za zwłokę. ZUS nie wymierzy również z opłaty dodatkowej. Naliczona zostanie jednak opłata prolongacyjna.

Wniosek o odroczenie terminu płatności

Wniosek o odroczenie terminu płatności należy złożyć w ZUS najpóźniej w dniu upływu terminu płatności składek. Powinien on zawierać szczegółowe uzasadnienie, ze wskazaniem przyczyn, z powodu których płatnik nie jest w stanie opłacić składek w terminie. Ponadto płatnik powinien zaproponować nowy termin zapłaty tych składek, stosownie do swoich możliwości finansowych.

Samo złożenie wniosku nie gwarantuje udzielenia ulgi. Przy rozpoznawaniu sprawy ZUS bierze bowiem po uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz stan finansów ubezpieczeń społecznych (art. 29 ust. 1 ustawy systemowej). Oznacza to, że to od uznania ZUS zależy, czy taka ulga zostanie udzielona.

PRZYKŁAD

Przedsiębiorca prowadzi działalność w zakresie projektowania stron internetowych i doradztwa informatycznego. Zatrudnia 10 pracowników. Składki na ubezpieczenia społeczne opłaca do 15. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Jego kontrahenci nie zapłacili mu za wykonane usługi za okres od czerwca do września br. Poinformowali go, że faktury zostaną zapłacone dopiero w listopadzie. W związku z tym właściciel firmy nie jest w stanie w terminie opłacić składek ubezpieczeniowych za wrzesień i październik. Powinien zatem złożyć w ZUS wniosek o odroczenie terminu płatności najpóźniej do 15 października 2012 r.

Płatnik może złożyć wniosek osobiście w jednostce ZUS, właściwej ze względu na siedzibę płatnika, wysłać pocztą bądź złożyć w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) – www.pue.zus.pl.

Zapłata jakich składek podlega odroczeniu

Przesunięcie terminu płatności może dotyczyć wyłącznie składek bieżących lub przyszłych, których termin płatności jeszcze nie nadszedł (nie upłynął). Ponadto można odroczyć termin zapłaty tylko tych należności, które opłacają z własnych środków płatnicy składek (art. 30 ustawy systemowej), tj.:

  • na ubezpieczenia społeczne – z wyłączeniem kwot odpowiadających wysokości składki na ubezpieczenie emerytalne za zatrudnionych pracowników,
  • na ubezpieczenie zdrowotne – z wyłączeniem składek za zatrudnionych pracowników,
  • Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych.

WAŻNE!

Odroczenie nie obejmuje składek, które są finansowane przez ubezpieczonych.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

KPRF Law Office

Nowy wymiar obsługi prawnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama