Kategorie

Kiedy należy opłacić składki od bonów, talonów i paczek

Barbara Zabieglińska
Wartość paczek okolicznościowych dla dzieci jest wyłączona z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, jeżeli są one przekazywane pracownikom ze względu na posiadanie dzieci.

Z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników jest wyłączone wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłki. Składek nie nalicza się również od przychodów pracownika wyszczególnionych w rozporządzeniu MPiPS z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Talony z zfśs

Z podstawy wymiaru składek wyłączone są świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Obowiązek tworzenia zfśs spoczywa na pracodawcach:

 • prowadzących działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników;
 • zatrudniających według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty; z tym że w układzie zbiorowym pracy obejmującym pracowników danego zakładu lub w regulaminie wynagradzania może zostać zawarte postanowienie o odstąpieniu od tworzenia tego funduszu, wówczas pracodawca nie tworzy tego funduszu.
Reklama

Przekazywane z tego funduszu świadczenia muszą spełniać wymogi określone w ustawie z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, czyli ich przyznanie oraz wysokość powinna być uzależniona od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej danego pracownika. Jednak ustalenie różnej wartości przyznawanych świadczeń nie może być uzależnione od wymiaru czasu pracy czy też zajmowanego przez pracownika stanowiska. Gdy pracodawca wszystkim pracownikom przekazuje talony z zfśs w jednakowej wysokości i nie wprowadza żadnego kryterium różnicowania, to takie świadczenia nie są wyłączone z podstawy wymiaru składek. Pracodawca, który od takich świadczeń nie naliczy składek, narazi się w przyszłości na konieczność składania korekt dokumentów rozliczeniowych oraz uregulowania składek wraz z odsetkami za zwłokę.

Świadczenia spełniające wymogi określone w powołanej wyżej ustawie są wyłączone z podstawy wymiaru składek w pełnej wysokości bez względu na wysokość bonusów, jakie otrzymuje pracownik.

Pomoc z funduszu socjalno-bytowego

Z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe są wyłączone świadczenia wypłacane z funduszu utworzonego na cele socjalno-bytowe na podstawie układu zbiorowego pracy u pracodawców, którzy nie tworzą zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Takie zwolnienie stosowane jest do wysokości nieprzekraczającej rocznie kwoty odpisu podstawowego, określonej w art. 5 ust. 2 ustawy o zfśs. Fundusz ten na podstawie przepisów układu zbiorowego pracy lub regulaminu wynagrodzeń mogą tworzyć tylko ci pracodawcy, którzy nie tworzą zfśs. Świadczenia z tego funduszu są wyłączone z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i w konsekwencji na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości kwoty odpisu podstawowego na jednego zatrudnionego (w 2011 r. do wysokości 1093,93 zł – w przypadku pracownika zatrudnionego na pełny etat w normalnych warunkach pracy). Wypłacając więc pracownikowi z tego funduszu określone świadczenie czy przekazując talony lub bony świąteczne sfinansowane z tego funduszu, pracodawca musi ustalić, w jakiej wysokości w danym roku pracownik otrzymał już pomoc z tego funduszu. Jeżeli dana osoba uzyskała już pomoc w wysokości równej kwocie odpisu podstawowego, to nadwyżka ponad kwotę odpisu podstawowego będzie stanowiła podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.


Należy pamiętać o tym, że jeżeli pracodawca zdecyduje się przekazać swoim pracownikom talony lub bony, które nie są finansowane ani z zfśs, ani z funduszu utworzonego na cele socjalno-bytowe, ich wartość stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne.

Paczki świąteczne

Reklama

Część pracodawców zamiast na talony czy też bony decyduje się na przekazanie pracownikom paczek świątecznych. W takim przypadku o tym, czy od wartości tych paczek powinny być opłacone składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, decyduje również to, z jakiego funduszu są one sfinansowane (należy więc postępować tak samo jak przy talonach i bonach). Wobec tego wartość przyznanych paczek powinna być również zróżnicowana ze względu na sytuację życiową, materialną i rodzinną poszczególnych pracowników.

Z podstawy wymiaru składek wyłączone są natomiast paczki okolicznościowe dla dzieci pracowników. Wówczas należy uznać, że świadczenia przekazywane o takiej samej wartości wszystkim dzieciom pracowników firmy spełniają warunki określone w ustawie o zfśs, gdyż świadczenia te są zróżnicowane ze względu na sytuację rodzinną zatrudnionych pracowników (ze względu na posiadanie dzieci). Pracownicy, którzy nie mają dzieci, paczek nie otrzymują.

Natomiast paczki okolicznościowe przekazywane wszystkim pracownikom (bez względu na to, czy mają, czy też nie mają dzieci) o takiej samej wartości nie są wyłączone z podstawy wymiaru składek. Warunkiem wyłączenia takich świadczeń jest bowiem zróżnicowanie kryteriów ich przyznawania i wartości.

W sytuacji gdy paczki (zarówno tzw. okolicznościowe, jak i dla dzieci) są finansowane z innych środków niż z zfśs lub funduszu socjalno-bytowego, to ich wartość stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Wartość tych świadczeń powinna być uwzględniona w podstawie wymiaru składek w miesiącu, w którym pracownicy otrzymali paczki.

Przykład

Dzieci pracowników mają otrzymać paczki świąteczne z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Paczki będą sfinansowane ze środków pracodawcy, od których należne są składki. Część z pracowników paczki odbierze w grudniu 2011 r., a część – w styczniu 2012 r. Pracodawca jako płatnik składek jest zobowiązany wykazywać w imiennym raporcie miesięcznym ZUS RCA składanym za pracownika przychody stanowiące podstawę wymiaru składek, jakie pracownik uzyskał od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca kalendarzowego, za który składany jest raport. Wobec tego pracownicy, którzy odbiorą paczki w grudniu, w miesiącu tym uzyskali przychód, który powinien być wykazany w podstawie wymiaru składek imiennego raportu miesięcznego składanego do 15 stycznia 2012 r. Natomiast wartość paczek pracowników, którzy paczki odbiorą w styczniu 2012 r., powinna być rozliczona w imiennym raporcie miesięcznym składanym do 15 lutego 2012 r.

Podstawa prawna:

 • art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.),
 • art. 3 ust. 1–2, 3b, art. 5 ust. 2, art. 8 ust. 1 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (DzU z 1996 r. nr 70, poz. 335 ze zm.),
 • § 2 ust. 1 pkt 19 i 20 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU nr 161, poz. 1106 ze zm.).
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry

  Minimalne wynagrodzenie w 2022 r. netto

  Minimalne wynagrodzenie w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Ustawa dezubekizacyjna - Trybunał Konstytucyjny

  Ustawa dezubekizacyjna - Trybunał Konstytucyjny orzekł, że obniżenie renty inwalidzkiej byłym funkcjonariuszom służb bezpieczeństwa PRL jest zgodne z konstytucją.

  Minimalna płaca w 2022 r. - 3000 zł brutto

  Minimalna płaca w 2022 r. - 3000 zł brutto to propozycja rządu. Minimalna stawka godzinowa wyniesie 19,50 zł brutto.

  Waloryzacja środków na kontach i subkontach ZUS 2021

  Waloryzacja środków zgromadzonych na kontach i subkontach w ZUS odbywa się corocznie w czerwcu. W 2021 r. wyniosła 5,41%. O ile zwiększył się stan kont przyszłych emerytów?

  System kadrowo-płacowy - od czego zależy cena?

  System kadrowo-płacowy a cena - od czego zależy, ile kosztuje?

  Konkurs "HR OF CHANGE" – 18 czerwca poznamy zwycięzców!

  Konkurs "HR OF CHANGE" - już 18 czerwca ogłoszeni zostaną zwycięzcy! Kto otrzyma nagrodę w kategoriach: szkolenia i rozwój, zarządzanie zmianą, HR Business Partnering?

  Niepełny etat a praca ponadwymiarowa - jak wynagradzać?

  Niepełny etat a praca ponadwymiarowa - jak wynagradzać pracownika zatrudnionego na część etatu za pracę w godzinach ponadwymiarowych?

  Dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia - jak obliczyć?

  Dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia - jakie są zasady jego przyznawania? Jak obliczyć wysokość dodatku wyrównawczego?

  Transfer oszczędności PPK - pracodawca może pomóc

  Transfer oszczędności PPK - pracodawca może pomóc pracownikowi (uczestnikowi PPK) w przeniesieniu oszczędności między rachunkami PPK. Ustawa o PPK określa dwie takie sytuacje.

  Zatrudnienie Brytyjczyka po brexicie

  Zatrudnienie Brytyjczyka po brexicie - jak brexit wpłynął na zatrudnienie pracownika z Wielkiej Brytanii w Polsce? Co z dokumentami? Jakich formalności trzeba dokonać?

  Nadanie statusu płatnika składek - wyrok TK (K 15/16)

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego o sygn. akt K 15/16 - czy TK uznał wniosek o nadanie statusu płatnika składek pracodawcy, którego pracownik wykonuje na jego rzecz pracę w ramach umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą trzecią?

  Zadaniowy czas pracy a praca zdalna

  Zadaniowy czas pracy a praca zdalna - jak wprowadzić? Jak ewidencjonować i kontrolować czas pracy zdalnej w systemie zadaniowym?

  Dlaczego pracodawcy płacą Ukraińcom więcej niż Polakom?

  Pracodawcy chcą płacić Ukraińcom więcej niż Polakom? Dlaczego?

  Umowy o pracę i zlecenia zawierane online na praca.gov.pl

  Umowy o pracę i zlecenia zawierane online. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowuje projekt ustawy o zawieraniu i rozliczaniu umów w sposób elektroniczny przez niektórych pracodawców. Ustawa ta ma pozwolić mikroprzedsiębiorcom, rolnikom, a także osobom fizycznym, zatrudniającym pracowników, czy zleceniobiorców, na zawieranie umów o pracę i umów zlecenia według gotowych szablonów na portalu praca.gov.pl. Ten nowy sposób zawierania ww. umów ma być dodatkową opcją dla wspomnianych pracodawców i zleceniodawców. Zawsze będzie można zatrudnić pracownika czy zleceniobiorcę w tradycyjny sposób. Projekt ten ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w III kwartale 2021 r.

  Wypadki przy pracy - I kwartał 2021 [GUS]

  Wypadki przy pracy - GUS podał dane za I kwartał 2021 r. Czy liczba wypadków spadła w porównaniu do roku 2020?

  HR-owca portret własny 2021 [RAPORT]

  HR-owca portret własny 2021 - raport przedstawia jak HRowcy radzili sobie w pandemii, jakie mają zadania, wyzwania i motywacje. Jak oceniają swoją pracę?

  Płaca minimalna w Niemczech w 2021 i 2022 r.

  Płaca minimalna w Niemczech w 2021 i 2022 r. - ile wynosi Mindestlohn? Ile wynosi netto?

  Urlop rodzinny na opiekę nad rodzicami lub wnukami

  Urlop rodzinny - 12 miesięczny urlop na opiekę nad chorymi rodzicami bądź wnukami dla babci lub dziadka to nowa propozycja urlopu. Czy będzie wprowadzony do Kodeksu pracy?

  Składka zdrowotna - Nowy Ład

  Składka zdrowotna a Nowy Ład - jaka zmiana w naliczaniu składki na ubezpieczenie zdrowotne została przewidziana od 2022 r.?

  Kodeks pracy - zmiana definicji pracownika

  Kodeks pracy - zmiana definicji pracownika przewidziana jest w projekcie ustawy o zmianie ustawy kodeksowej. Jaka miałaby być nowa definicja pracownika?

  Jedna płaca minimalna dla całego kraju to złe rozwiązanie?

  Płaca minimalna - jedna kwota dla całego kraju to złe rozwiązanie? Przedsiębiorcy proponują wprowadzenie minimalnego wynagrodzenia za pracę na poziomie 50% średniej płacy w danym regionie.

  Turcja - umowa o zabezpieczeniu społecznym

  Turcja - umowa o zabezpieczeniu społecznym funkcjonuje od 1 czerwca 2021 r. Czego dotyczy? Kto na niej skorzysta?

  Składka zdrowotna 2021 – działalność gospodarcza

  Składka zdrowotna w 2021 r. a działalność gospodarcza - ile wynosi wysokość składki zdrowotnej? Jak Nowy Ład wpłynie na wysokość składki zdrowotnej?

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - wzór

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - pobierz wzór druku. Jak rozwiązać umowę zgodnie z art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy? W jakiej formie dokonać porozumienia?

  Czy można zwolnić pracownika z powodu braku szczepienia?

  Zwolnienie niezaszczepionego pracownika - czy prawo pracy pozwala na rozwiązanie umowy z pracownikiem, który nie zaszczepił się przeciwko COVID-19?