reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Składki na ubezpieczenie > Jak wyliczyć wysokość składek i podatku od wynagrodzenia menedżera

Jak wyliczyć wysokość składek i podatku od wynagrodzenia menedżera

Menedżer został zatrudniony na podstawie kontraktu menedżerskiego. Został zgłoszony do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego, rentowych i wypadkowego (zakład obowiązuje składka w wysokości 2,30%) oraz do ubezpieczenia zdrowotnego. Dobrowolnie przystąpił do ubezpieczenia chorobowego. Zgodnie z kontraktem menedżer otrzyma w czerwcu 2007 r. wynagrodzenie za czerwiec w wysokości 6400 zł. W czerwcu br. menedżer otrzymał zwrot należności z tytułu podróży służbowej na terenie Polski, w której był w tym miesiącu, w wysokości 1400 zł (wyższej o 400 zł niż przysługująca z tego tytułu pracownikom sfery budżetowej). Jak naliczyć od tego wynagrodzenia podatek i składki?

RADA
Składki należy naliczyć na zasadach obowiązujących zleceniobiorców. Natomiast zaliczkę na podatek należy naliczyć od przychodu menedżera, pomnieszonego o kwotę 1000 zł, składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez tę osobę oraz koszty uzyskania przychodów.

UZASADNIENIE

Menedżer zatrudniony na podstawie kontraktu podlega ubezpieczeniom społecznym jak zleceniobiorca. W kontrakcie wynagrodzenie zostało określone w kwotowej wysokości, która stanowi równocześnie podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Składki na te ubezpieczenia trzeba również odprowadzić od pełnej kwoty należności z tytułu podróży służbowej, ponieważ w przypadku zleceniobiorców żadna kwota należna z tego tytułu nie podlega zwolnieniu ze składek (odmiennie niż w przypadku pracowników).

Zatem podstawą wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne będzie kwota 7800 zł, tj. suma wynagrodzenia z tytułu kontraktu i kwoty należności z tytułu podróży służbowej. Składki na te ubezpieczenia w części finansowanej przez menedżera:
• składka na ubezpieczenie emerytalne: 7800 zł × 9,76% = 761,28 zł,
• składka na ubezpieczenie rentowe: 7800 zł × 6,5% = 507 zł.

Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe zostanie naliczona od podstawy wymiaru ograniczonej do 250% przeciętnego wynagrodzenia z I kwartału 2007 r., tj. od kwoty 6772,85 zł:
6772,85 zł × 2,45% = 165,93 zł.

Podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne będzie natomiast podstawa wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne pomniejszona o składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez ubezpieczonego zarówno obowiązkowo, jak i dobrowolnie:
7800 zł – (761,28 zł + 507 zł + 165,93 zł) = 6365,79 zł,
6365,79 zł × 9% = 572,92 zł.

Podstawa wymiaru zaliczki na podatek

Zwolnienie z obowiązku naliczania zaliczki na podatek dochodowy należności z tytułu podróży służbowych dotyczy również osób niebędących pracownikami. Obejmuje ono tylko wysokość, jaka z tytułu podróży służbowych przysługuje pracownikowi sfery budżetowej. Zatem podstawę wymiaru zaliczki na podatek będzie stanowić kwota nadwyżki ponad należność, do jakiej byłby z tego tytułu uprawniony pracownik sfery budżetowej, tj. 400 zł.


Podstawę wymiaru zaliczki na podatek dochodowy stanowi przychód menedżera (poza wskazanym zwolnieniem należności w wysokości 1000 zł) po pomniejszeniu o:
• składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez ubezpieczonego,
• koszty uzyskania przychodu.

Z kolei zaliczka na podatek dochodowy zostanie pomniejszona o 7,75% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.

WAŻNE!
Od dochodu nie podlegają odliczeniu potrącone składki na ubezpieczenia społeczne, a od zaliczki pobrana składka zdrowotna – obliczone od kwoty zwolnionej z opodatkowania, czyli od kwoty zwrotu w wysokości 1000 zł.

• Podstawa opodatkowania:
7800 zł – 1000 zł = 6800 zł,
6800 zł × 9,76% = 663,68 zł,
6800 zł × 6,5% = 442 zł,
6772,85 zł × 2,45% = 165,93 zł,
6800 zł – (663,68 zł + 442 zł + 165,93 zł) = 5528,39 zł,
5528,39 zł – 108,50 zł = 5419,89 zł; po zaokrągleniu 5420 zł.

• Zaliczka na podatek dochodowy:
5420 zł × 19% = 1029,80 zł.

• Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu od zaliczki na podatek:
5528,39 zł × 7,75% = 428,45 zł.

• Zaliczka na podatek po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne:
1029,80 zł – 428,45 zł = 601,35 zł; po zaokrągleniu 601 zł.

Wynagrodzenie do wypłaty

W czerwcu 2007 r. menedżerowi powinny zostać wypłacone należności z tytułu umowy w wysokości:
7800 zł – (761,28 zł + 507 zł + 165,93 zł + 572,92 zł + 601 zł) = 5191,87 zł.

Podstawa prawna:

• art. 6 ust. 1 pkt 4, art. 16 ust. 1 pkt 4 i ust. 2, art. 18 ust. 3, art. 20 ust. 1 i ust. 3, art. 22 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm.),
• art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. e, art. 79 ust. 1, art. 81 ust. 1 i ust. 6 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU nr 210, poz. 2135 ze zm.),
• art. 9 ust. 1, art. 13 pkt 9, art. 22 ust. 9 pkt 5, art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, art. 27b ust. 1 pkt 2, art. 32 ust. 1, ust. 2 i ust. 3b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.),
• art. 8 ust. 2 pkt 1, ust. 4 pkt 1 ustawy z 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU nr 217, poz. 1588).
reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

INFOR
Zatrudnianie i zwalnianie pracowników. Obowiązki pracodawców59.00 zł
reklama

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Sylwia Kozłowska

Dydaktyk medialny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama