Kategorie

Jak obliczać wpłaty do PPK za pracownika, z którym jednocześnie zawarto umowę zlecenia

Aneta Olędzka
Jak obliczać wpłaty do PPK za pracownika, z którym jednocześnie zawarto umowę zlecenia/fot. Shutetrstock
Jak obliczać wpłaty do PPK za pracownika, z którym jednocześnie zawarto umowę zlecenia/fot. Shutetrstock
Dla pracownika-zleceniobiorcy zatrudnionego przez ten sam podmiot zatrudniający podstawą obliczenia wpłat do PPK zawsze będzie zsumowane wynagrodzenie z umowy o pracę oraz ze zlecenia.

Problem

Z niektórymi spośród naszych pracowników mamy jednocześnie zawarte dodatkowe umowy zlecenia. Składki za tych zatrudnionych opłacamy od zsumowanych przychodów uzyskanych z tytułu umowy o pracę i umowy cywilnoprawnej. Od którego przychodu będziemy zobowiązani opłacać składki do PPK za naszych pracowników wykonujących jednocześnie umowy zlecenia - z umowy o pracę, z umowy zlecenia czy od zsumowanych wypłat za dany miesiąc? Czy osoba zatrudniona może wybrać tytuł wpłat do PPK?

Rada

Jeżeli osoba zatrudniona zostanie uczestnikiem PPK, wówczas jako podmiot zatrudniający, będą Państwo zobowiązani do odprowadzania wpłat do PPK od wszystkich wypłaconych jej przychodów stanowiących podstawę wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Wpłaty do PPK w przedstawionym przypadku będą zatem ustalane od zsumowanego przychodu z tytułu umowy o pracę i z tytułu umowy zlecenia. Należy przyjąć, że uczestnik PPK nie może wybrać źródła przychodów stanowiących tytuł do wpłat do PPK. Szczegóły w uzasadnieniu.

Uzasadnienie

Przedstawiony problem nie jest wprost rozstrzygnięty w ustawie z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (dalej: ustawa o PPK). Jednak biorąc pod uwagę przepisy ustawy systemowej, należy uznać, że osoba zatrudniona, będąca uczestnikiem PPK, nie może zdecydować, czy wpłaty do PPK będą dokonywane z tytułu umowy o pracę czy z tytułu umowy zlecenia zawartej z własnym pracodawcą. Dla takiego pracownika-zleceniobiorcy podstawą naliczenia wpłat do PPK zawsze będzie zsumowane wynagrodzenie z umowy o pracę oraz umowy zlecenia zawartej równolegle z własnym pracodawcą. Dotyczy to zarówno wpłat podstawowych (obligatoryjnych), jak i wpłat dodatkowych (dobrowolnych).

Dla pracownika-zleceniobiorcy zatrudnionego przez ten sam podmiot zatrudniający podstawą obliczenia wpłat do PPK zawsze będzie zsumowane wynagrodzenie z umowy o pracę oraz ze zlecenia.

Ustawa o PPK umożliwia oszczędzanie w PPK m.in. pracownikom i zleceniobiorcom podlegającym z tego tytułu obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Wpłaty do PPK (podstawowe, dodatkowe) stanowią określony w ustawie o PPK procent wynagrodzenia uczestnika PPK. Zasadniczo zaś wynagrodzenie jest definiowane jako podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zgodnie z ustawą systemową.

Co istotne, w ustawie systemowej w sposób szczególny jest uregulowana sytuacja zleceniobiorcy, który:

 • zawarł umowę zlecenia (ale także umowę agencyjną, umowę o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o zleceniu, umowę o dzieło) ze swoim pracodawcą, albo
 • wykonuje pracę na rzecz swojego pracodawcy - w ramach umowy zlecenia (umowy agencyjnej, umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy o zleceniu, umowy o dzieło).

Wówczas zleceniobiorca jest uważany za pracownika (art. 8 ust. 2a ustawy systemowej). Pracodawca, ustalając podstawę wymiaru składek z tytułu stosunku pracy, powinien zsumować wynagrodzenie ze stosunku pracy z wynagrodzeniem z umowy zlecenia. Konsekwencją uznania zleceniobiorcy za pracownika jest konieczność opłacania składek za zleceniobiorcę na zasadach obowiązujących w odniesieniu do pracowników. Nie ma przy tym znaczenia wysokość wynagrodzeń osiąganych z umowy o pracę i z umowy zlecenia.

Taką interpretację potwierdził Sąd Najwyższy m.in. w postanowieniu z 15 czerwca 2012 r. (I UK 40/12), w którym stwierdził, że:

(...) pracodawca, ustalając podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu stosunku pracy, powinien (…) zsumować wynagrodzenie z umowy cywilnoprawnej z wynagrodzeniem ze stosunku pracy.

A zatem jeśli pracownik będący uczestnikiem PPK zawiera z własnym pracodawcą umowę zlecenia, wówczas podstawą naliczenia wpłat do PPK będzie zsumowane wynagrodzenie z umowy o pracę oraz zlecenia. Zleceniobiorca, który zawarł ze swoim pracodawcą umowę zlecenia, jest bowiem pod względem ubezpieczeniowym traktowany tak jak pracownik, a wynagrodzenia z umowy o pracę i zlecenia podlegają zsumowaniu. Nie ma podstaw, by w PPK dokonywać rozdziału umowy o pracę i umowy zlecenia - tak, by tylko jeden z tych tytułów stanowił podstawę obliczania wpłat do pracowniczego planu kapitałowego.

PRZYKŁAD

Hanna K. (32 lata) jest zatrudniona w spółce akcyjnej na pełny etat, na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Pełni stanowisko głównego specjalisty w dziale marketingu, zajmując się głównie kontraktami reklamowymi spółki. Otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 7500 zł. Ponadto pracodawca zawarł z nią umowę zlecenia na czas nieokreślony, powierzając jej koordynację i organizację sportowych eventów dla pracowników spółki. Z tego tytułu Hanna K. otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 3300 zł.

Załóżmy, że od 1 października 2019 r. Hanna K została z mocy ustawy włączona do PPK utworzonego u swojego pracodawcy. W PPK sytuacja Hanny K. wygląda następująco:

 • jeśli nie złoży pracodawcy deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, pracodawca będzie obliczał, potrącał i odprowadzał wpłaty do PPK od wynagrodzenia w wysokości 10 800 zł (z umowy o pracę i z umowy zlecenia),

 • jeśli złoży deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, wówczas zarówno od kwoty wynagrodzenia z umowy o pracę, jak i z umowy zlecenia pracodawca nie będzie naliczał wpłat do PPK.

Hanna K. nie może skutecznie zadeklarować, że podstawą naliczania wpłat do PPK ma być tylko wynagrodzenie za pracę (7500 zł) albo tylko wynagrodzenie z umowy zlecenia (3300 zł).

Polecamy: Serwis Prawno-Pracowniczy

Inaczej będzie wyglądała sytuacja osoby, która zawrze umowę zlecenia równolegle z umową o pracę, lecz zlecenie nie jest zawarte z własnym pracodawcą i nie jest wykonywane na jego rzecz. Wówczas możliwe jest oszczędzanie w PPK tylko z jednego tytułu (np. wyłącznie ze stosunku pracy).

PRZYKŁAD

Jan W. (35 lat) jest zatrudniony przez dwa podmioty zatrudniające - u jednego z nich na umowę o pracę (1/2 etatu, wynagrodzenie 2000 zł), u drugiego - na umowę zlecenia. W związku z tym podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z obu tytułów. Umowa zlecenia nie jest wykonywana na rzecz pracodawcy. Jan W. z obu tytułów jest włączany do PPK automatycznie. Jan W. może:

 • zrezygnować z oszczędzania w PPK - zarówno u pracodawcy, jak i u zleceniodawcy (wówczas wpłaty do PPK nie są naliczane z wynagrodzenia za pracę i ze zlecenia),

 • zrezygnować z oszczędzania tylko u jednego z podmiotów zatrudniających (np. zrezygnować z oszczędzania w PPK z umowy zlecenia, wówczas wpłaty do PPK będą dokonywane ze stosunku pracy),

 • być uczestnikiem PPK zarówno u pracodawcy, jak i u zleceniodawcy (wpłaty naliczane z obu tytułów).

PODSTAWA PRAWNA:

art. 2 ust. 1 pkt 18, pkt 21, pkt 40, art. 26, art. 27 ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - Dz.U. z 2018 r. poz. 2215; ost. zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1074

art. 8 ust. 2a, art. 18 ust. 1a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 300; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 730

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Wzrost minimalnego wynagrodzenia - czy trzeba zmieniać umowę o pracę?

  Wzrost minimalnego wynagrodzenia - czy trzeba zmieniać umowę o pracę? Co roku rośnie kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę (tzw. najniższej krajowej, płacy minimalnej) i minimalnej stawki godzinowej. Już dziś wiadomo, że minimalne wynagrodzenie wzrośnie w 2022 r. do 3010 zł brutto (w 2021 roku wynosi 2800 zł). Pracownicy i pracodawcy mają wątpliwości, czy z uwagi na wzrost płacy minimalnej od nowego roku trzeba zmienić postanowienia wszystkich umów o pracę, które obecnie opiewają na kwotę niższą niż 3010 zł? Czy można nie zmieniać umów a np. uzupełniać wynagrodzenie za pracę, premią do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę? Co może zrobić pracownik, jeżeli pracodawca nie wypłaca mu minimalnego wynagrodzenia? Wyjaśnień w tym zakresie udzieliła Państwowa Inspekcja Pracy.

  Jak zapewnić bezpieczeństwo pracownikom zdalnym?

  Bezpieczeństwo pracowników zdalnych może stanowić duże wyzwanie. To w domu zdarza się najwięcej wypadków. Za co odpowiada pracodawca? Jakie są przepisy BHP?

  Potwierdzenie danych w ZUS - instrukcja

  Potwierdzenie danych w ZUS można otrzymać przez PUE ZUS. Jak samodzielnie utworzyć dokument? Oto instrukcja jak zrobić to krok po kroku.

  Potwierdzenie z PUE ZUS pobierze także świadczeniobiorca

  Elektroniczne Potwierdzenie z PUE ZUS pobierze teraz także świadczeniobiorca, np. potwierdzenie prawa do emerytury, renty, zasiłku.

  Od wypłat z PPK zazwyczaj nie pobiera się podatku Belki

  Wypłaty z PPK - uczestnik PPK może w każdym czasie skorzystać ze swoich środków. W niektórych przypadkach wiąże się to jednak z obowiązkiem zapłaty 19% zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku Belki).

  Potrzeby pracowników - wnioski z pandemii

  Potrzeby pracowników różnią się w zależności od rodzaju pracowników: fizycznych i biurowych. Jakie wnioski można wyciągnąć z pandemii COVID-19?

  Nadgodziny średniotygodniowe Polaków - pandemia

  Nadgodziny średniotygodniowe Polaków w czasie pandemii wzrosły. Statystyczny pracownik ma w tygodniu 5,5 godziny nadgodzin.

  Narzędzia do identyfikacji talentów - 3 zalety

  Narzędzia do identyfikacji talentów pozwalają zwiększyć potencjał firmy. Jakie są 3 główne zalety tego typu narzędzi?

  Odprawa z tytułu zwolnienia z pracy w pandemii - wątpliwości

  Odprawa z tytułu zwolnienia z pracy w czasie pandemii została uregulowana przepisami ustawy covidowej. Czy nowy limit wysokości odpraw odnosi się do wszystkich świadczeń? Jakie wątpliwości budzą nowe przepisy?

  Nowe święto państwowe w Polsce od 2021 r.

  Nowe święto państwowe w Polsce od 2021 r. ustanawia Prezydent RP. Święto będzie w grudniu. Czy oznacza to kolejny dzień wolny od pracy?

  Niebieska Karta UE - będą zmiany

  Niebieska Karta UE dotyczy zatrudniania cudzoziemców spoza UE. Odbywa się na innych zasadach niż obywateli państw członkowskich UE. Europarlament przyjął przepisy ułatwiające zatrudnianie obcokrajowców.

  Jak najniższa krajowa rosła od 2015 do 2022 r.?

  Najniższa krajowa w 2015 r. wynosiła 1750 zł brutto. W 2022 r. będzie to 3010 zł brutto. Najniższa krajowa wzrosła o 1260 zł.

  Dzień próbny w pracy - płatny czy nie?

  Dzień próbny w pracy a wynagrodzenie - czy jest płatny? Co na to prawo? W celu sprawdzenia pracownika należałoby podpisać umowę na okres próbny.

  PIT-2 a ukończenie 26 roku życia - kiedy złożyć?

  PIT-2 a ukończenie 26 roku życia - kiedy należy złożyć oświadczenie? Co z podwyższonymi kosztami przychodu?

  ZUS ERO - emerytura z datą wsteczną

  ZUS ERO to wniosek o emeryturę z datą wsteczną. Podstawą przyznania lub przeliczenia emerytury z datą wcześniejszą są przepisy covidowe. Dla kogo jest ten wniosek?

  Odprawa emerytalna - wysokość, warunki

  Jaka jest wysokość odprawy emerytalnej? Jakie warunki należy spełnić, aby ją otrzymać? Czy odprowadza się od niej podatek i składki ZUS? Kiedy wypłacić odprawę?

  Jakie są składniki wynagrodzenia za pracę?

  Składniki wynagrodzenia za pracę to przede wszystkim wynagrodzenie zasadnicze i dodatki. Czym premia różni się od nagrody?

  PPK: od 2022 r. stan oszczędności na mojeppk.pl

  PPK - od 2022 r. stan oszczędności będzie można sprawdzić na mojeppk.pl. Do jakich danych będzie miał dostęp każdy uczestnik PPK?

  Płaca minimalna 2022 - jest decyzja rządu

  Płaca minimalna w 2022 r. wzrośnie o 210 zł. Ile wyniesie płaca minimalna 2022? Jest już ostateczna decyzja rządu.

  Praca zdalna a migracje zarobkowe

  Jak praca zdalna wpływa na migracje zarobkowe? Czy na pewno jest ich teraz mniej? Oto wyniki badania.

  Urlop okolicznościowy - śmierć ojca

  Urlop okolicznościowy - śmierć ojca to okoliczność uprawniająca pracownika do wolnego od pracy. Ile dni przysługuje? Jaki jest termin ich wykorzystania?

  Praca zdalna a kolejne fale pandemii [RAPORT]

  Praca zdalna zyskiwała na popularności wraz z nastaniem kolejnych fal pandemii COVID-19. Sprawdź, jaki wpływ na pracę miały fale koronawirusa w Polsce i Unii Europejskiej.

  Co pracownicy mówią o pracodawcach w sieci?

  Pracownik i pracodawca - jak wyglądają stosunki z szefem? Co można przeczytać na ten temat w Internecie? Okazuje się, że najważniejsze jest dobre rozstanie.

  Urodzeni w latach 1984-1994 chcą całkowitej pracy zdalnej

  Całkowita praca zdalna najwięcej zwolenników ma wśród pracowników urodzonych w latach 1984-1994.

  Niemcy: odszkodowanie za kwarantannę tylko dla zaszczepionych

  Odszkodowanie za czas kwarantanny będzie przyznawane tylko zaszczepionym pracownikom? Taki projekt nowych przepisów powstał w Niemczech.