Kategorie

Nauczyciel emerytem (cz. 1)

Joanna Skrobisz
Rok 2008 to ostatni rok, który daje możliwość skorzystania z przejścia na wcześniejszą emeryturę, obliczaną według dotychczasowych zasad, zapewne znacznie korzystniejszych od nowych.

Nauczyciele, którzy chcą zrealizować swoje uprawnienia do wcześniejszej emerytury i przejść na emeryturę bez względu na wiek, najczęściej korzystają z art. 88 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674 ze zm.).

Zgodnie z wymienionym przepisem warunkiem przejścia na emeryturę jest:

• posiadanie 30-letniego okresu zatrudnienia, w tym 20 lat pracy nauczycielskiej, a nauczyciele szkolnictwa specjalnego - 25-letniego okresu zatrudnienia, w tym 20 lat pracy nauczycielskiej w szkolnictwie specjalnym,

• rozwiązanie na swój wniosek stosunku pracy.

Przepis ten dotyczy nauczycieli, w tym dyrektorów, zatrudnionych w publicznych przedszkolach i szkołach prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, a także w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w wymiarze nie mniejszym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć.

Nauczyciele spełniający powyższe warunki w zakresie stażu ogólnego i stażu pedagogicznego będą także mogli przejść na wcześniejszą emeryturę w razie rozwiązania stosunku pracy lub jego wygaśnięcia w następujących przypadkach:

• całkowitej lub częściowej likwidacji placówki bądź zmian organizacyjnych uniemożliwiających dalsze zatrudnienie nauczyciela w pełnym wymiarze czasu pracy,

• upływu 6-miesięcznego okresu pozostawania w stanie nieczynnym,

• odmowy podjęcia pracy przez nauczyciela w stanie nieczynnym.

Emerytura na powyższych zasadach przysługuje także nauczycielom urodzonym w latach 1949-1968, jeżeli warunek dotyczący stażu ogólnego i stażu pedagogicznego zostanie spełniony do 31 grudnia 2008 r. oraz nauczyciele ci nie przystąpili do OFE lub złożyli wniosek o przekazanie składek zgromadzonych w OFE do budżetu.

Emerytura po rozwiązaniu umowy

Decyzje o przyznaniu nauczycielowi emerytury na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela ZUS wyda dopiero po rozwiązaniu stosunku pracy. Nie oznacza to jednak, że nauczyciele urodzeni w latach 1949-1968, którzy spełniają warunki do przyznania emerytury, muszą bezwzględnie do końca 2008 r. rozwiązać umowę o pracę.


Ważne!

Do 31 grudnia 2008 r. muszą być spełnione wyłącznie warunki dotyczące stażu ogólnego i stażu pedagogicznego, natomiast rozwiązanie stosunku pracy i przejście na emeryturę może nastąpić po tej dacie.

Warunkiem przejścia na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela jest wykonywanie pracy nauczycielskiej, wychowawczej lub pedagogicznej bezpośrednio przed zgłoszeniem wniosku o to świadczenie. Nie oznacza to jednak, że 20-letni staż pracy nauczycielskiej musi przypadać bezpośrednio przed przejściem na emeryturę.

Przy ustalaniu 30-letniego okresu zatrudnienia uwzględniane są zarówno okresy składkowe, jak i nieskładkowe, o których mowa w ustawie o emeryturach i rentach z FUS, w tym również okresy nauki w szkole wyższej na jednym kierunku w wymiarze określonym w programie studiów, pod warunkiem jej ukończenia, z tym że okresy nieskładkowe uwzględnia się w wymiarze nieprzekraczającym 1/3 udowodnionych okresów składkowych.

Do 20-letniej pracy w szczególnym charakterze zaliczana jest praca wykonywana w wysokości co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć.

Nauczyciele, którzy nie spełniają warunków określonych w art. 88 Karty Nauczyciela, przechodzą na wcześniejszą emeryturę na podstawie ustawy z 17 grudnia 1998 r o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2004 r. nr 39, poz. 353 ze zm.).

Emerytury dla urodzonych w latach 1949-1968

Nauczyciele, aby mogli przejść na wcześniejszą emeryturę, muszą:

• kobieta - osiągnąć wiek 55 lat i posiadać co najmniej 30-letni okres składkowy i nieskładkowy albo co najmniej 20-letni okres składkowy i nieskładkowy oraz być uznaną za całkowicie niezdolną do pracy,

• mężczyzna - osiągnąć wiek 60 lat i posiadać co najmniej 25-letni okres składkowy i nieskładkowy oraz być uznanym za całkowicie niezdolnego do pracy.

Z uprawnień do wcześniejszej emerytury mogą skorzystać wyłącznie ci nauczyciele, dla których ostatnim ubezpieczeniem było ubezpieczenie pracownicze.


Warunek ten jest również spełniony, jeżeli nauczyciel bezpośrednio przed zgłoszeniem wniosku o emeryturę pobierał m.in.:

• zasiłek dla bezrobotnych,

• zasiłek przedemerytalny,

• świadczenie przedemerytalne.

Kolejnym przepisem umożliwiającym przejście na wcześniejszą emeryturę jest rozporządzenie z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (DzU nr 8, poz. 43 ze zm.).

Nauczyciel wykonujący pracę w szczególnym charakterze nabywa prawo do emerytury w obniżonym wieku emerytalnym, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

• osiągnął wiek emerytalny wynoszący 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn,

• ma wymagany okres zatrudnienia - 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, w tym co najmniej 15 lat w szczególnym charakterze.

Nauczyciele, którzy nie nabyli prawa do emerytury na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela, a chcieliby skorzystać z ogólnie obowiązujących przepisów, warunki do nabycia prawa do emerytury, tj. ukończenie odpowiedniego wieku, jak też osiągnięcie stażu ogólnego i w szczególnym charakterze, muszą spełnić do końca 2008 r. Po spełnieniu wszystkich warunków ubezpieczeni mogą złożyć wniosek do ZUS o wydanie decyzji ustalającej prawo i wysokość emerytury, nie muszą natomiast rozwiązywać stosunku pracy.

Wcześniejsza emerytura po 2008 r.

Niektórzy nauczyciele, pomimo długiego stażu, nie będą mogli skorzystać z wymienionych wyżej przepisów dotyczących wcześniejszych emerytur. Nie spełnią bowiem jednego z warunków, a mianowicie do końca 2008 r. nie osiągną obniżonego wieku emerytalnego. W takiej sytuacji będą mogli skorzystać z art. 184 ustawy o emeryturach z FUS.

Osoby te będą mogły przejść na wcześniejszą emeryturę po osiągnięciu wieku emerytalnego przewidzianego dla osób zatrudnionych w szczególnych warunkach, jeżeli na dzień 1 stycznia 1999 r. osoby te osiągnęły:

• okres zatrudnienia ogólny wynoszący dla kobiet co najmniej 20 lat i dla mężczyzn 25 lat,

• okres zatrudnienia w szczególnych warunkach wynoszący co najmniej 15 lat,

• nie przystąpiły do OFE,

• rozwiązały stosunek pracy.

Joanna Skrobisz

Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszej oferty
Webinarium: Potrącenia komornicze + Certyfikat gwarantowany
Webinarium: Potrącenia komornicze + Certyfikat gwarantowany
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Wzrost minimalnego wynagrodzenia - czy trzeba zmieniać umowę o pracę?

  Wzrost minimalnego wynagrodzenia - czy trzeba zmieniać umowę o pracę? Co roku rośnie kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę (tzw. najniższej krajowej, płacy minimalnej) i minimalnej stawki godzinowej. Już dziś wiadomo, że minimalne wynagrodzenie wzrośnie w 2022 r. do 3010 zł brutto (w 2021 roku wynosi 2800 zł). Pracownicy i pracodawcy mają wątpliwości, czy z uwagi na wzrost płacy minimalnej od nowego roku trzeba zmienić postanowienia wszystkich umów o pracę, które obecnie opiewają na kwotę niższą niż 3010 zł? Czy można nie zmieniać umów a np. uzupełniać wynagrodzenie za pracę, premią do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę? Co może zrobić pracownik, jeżeli pracodawca nie wypłaca mu minimalnego wynagrodzenia? Wyjaśnień w tym zakresie udzieliła Państwowa Inspekcja Pracy.

  Jak zapewnić bezpieczeństwo pracownikom zdalnym?

  Bezpieczeństwo pracowników zdalnych może stanowić duże wyzwanie. To w domu zdarza się najwięcej wypadków. Za co odpowiada pracodawca? Jakie są przepisy BHP?

  Potwierdzenie danych w ZUS - instrukcja

  Potwierdzenie danych w ZUS można otrzymać przez PUE ZUS. Jak samodzielnie utworzyć dokument? Oto instrukcja jak zrobić to krok po kroku.

  Potwierdzenie z PUE ZUS pobierze także świadczeniobiorca

  Elektroniczne Potwierdzenie z PUE ZUS pobierze teraz także świadczeniobiorca, np. potwierdzenie prawa do emerytury, renty, zasiłku.

  Od wypłat z PPK zazwyczaj nie pobiera się podatku Belki

  Wypłaty z PPK - uczestnik PPK może w każdym czasie skorzystać ze swoich środków. W niektórych przypadkach wiąże się to jednak z obowiązkiem zapłaty 19% zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku Belki).

  Potrzeby pracowników - wnioski z pandemii

  Potrzeby pracowników różnią się w zależności od rodzaju pracowników: fizycznych i biurowych. Jakie wnioski można wyciągnąć z pandemii COVID-19?

  Nadgodziny średniotygodniowe Polaków - pandemia

  Nadgodziny średniotygodniowe Polaków w czasie pandemii wzrosły. Statystyczny pracownik ma w tygodniu 5,5 godziny nadgodzin.

  Narzędzia do identyfikacji talentów - 3 zalety

  Narzędzia do identyfikacji talentów pozwalają zwiększyć potencjał firmy. Jakie są 3 główne zalety tego typu narzędzi?

  Odprawa z tytułu zwolnienia z pracy w pandemii - wątpliwości

  Odprawa z tytułu zwolnienia z pracy w czasie pandemii została uregulowana przepisami ustawy covidowej. Czy nowy limit wysokości odpraw odnosi się do wszystkich świadczeń? Jakie wątpliwości budzą nowe przepisy?

  Nowe święto państwowe w Polsce od 2021 r.

  Nowe święto państwowe w Polsce od 2021 r. ustanawia Prezydent RP. Święto będzie w grudniu. Czy oznacza to kolejny dzień wolny od pracy?

  Niebieska Karta UE - będą zmiany

  Niebieska Karta UE dotyczy zatrudniania cudzoziemców spoza UE. Odbywa się na innych zasadach niż obywateli państw członkowskich UE. Europarlament przyjął przepisy ułatwiające zatrudnianie obcokrajowców.

  Jak najniższa krajowa rosła od 2015 do 2022 r.?

  Najniższa krajowa w 2015 r. wynosiła 1750 zł brutto. W 2022 r. będzie to 3010 zł brutto. Najniższa krajowa wzrosła o 1260 zł.

  Dzień próbny w pracy - płatny czy nie?

  Dzień próbny w pracy a wynagrodzenie - czy jest płatny? Co na to prawo? W celu sprawdzenia pracownika należałoby podpisać umowę na okres próbny.

  PIT-2 a ukończenie 26 roku życia - kiedy złożyć?

  PIT-2 a ukończenie 26 roku życia - kiedy należy złożyć oświadczenie? Co z podwyższonymi kosztami przychodu?

  ZUS ERO - emerytura z datą wsteczną

  ZUS ERO to wniosek o emeryturę z datą wsteczną. Podstawą przyznania lub przeliczenia emerytury z datą wcześniejszą są przepisy covidowe. Dla kogo jest ten wniosek?

  Odprawa emerytalna - wysokość, warunki

  Jaka jest wysokość odprawy emerytalnej? Jakie warunki należy spełnić, aby ją otrzymać? Czy odprowadza się od niej podatek i składki ZUS? Kiedy wypłacić odprawę?

  Jakie są składniki wynagrodzenia za pracę?

  Składniki wynagrodzenia za pracę to przede wszystkim wynagrodzenie zasadnicze i dodatki. Czym premia różni się od nagrody?

  PPK: od 2022 r. stan oszczędności na mojeppk.pl

  PPK - od 2022 r. stan oszczędności będzie można sprawdzić na mojeppk.pl. Do jakich danych będzie miał dostęp każdy uczestnik PPK?

  Płaca minimalna 2022 - jest decyzja rządu

  Płaca minimalna w 2022 r. wzrośnie o 210 zł. Ile wyniesie płaca minimalna 2022? Jest już ostateczna decyzja rządu.

  Praca zdalna a migracje zarobkowe

  Jak praca zdalna wpływa na migracje zarobkowe? Czy na pewno jest ich teraz mniej? Oto wyniki badania.

  Urlop okolicznościowy - śmierć ojca

  Urlop okolicznościowy - śmierć ojca to okoliczność uprawniająca pracownika do wolnego od pracy. Ile dni przysługuje? Jaki jest termin ich wykorzystania?

  Praca zdalna a kolejne fale pandemii [RAPORT]

  Praca zdalna zyskiwała na popularności wraz z nastaniem kolejnych fal pandemii COVID-19. Sprawdź, jaki wpływ na pracę miały fale koronawirusa w Polsce i Unii Europejskiej.

  Co pracownicy mówią o pracodawcach w sieci?

  Pracownik i pracodawca - jak wyglądają stosunki z szefem? Co można przeczytać na ten temat w Internecie? Okazuje się, że najważniejsze jest dobre rozstanie.

  Urodzeni w latach 1984-1994 chcą całkowitej pracy zdalnej

  Całkowita praca zdalna najwięcej zwolenników ma wśród pracowników urodzonych w latach 1984-1994.

  Niemcy: odszkodowanie za kwarantannę tylko dla zaszczepionych

  Odszkodowanie za czas kwarantanny będzie przyznawane tylko zaszczepionym pracownikom? Taki projekt nowych przepisów powstał w Niemczech.