| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Emerytury i renty > Odprawa emerytalna

Odprawa emerytalna

Jednej z naszych pracownic skończyła się terminowa umowa o pracę. Pracownica poinformowała nas, że z powodu nieprzedłużenia tej umowy zamierza przejść na wcześniejszą emeryturę. Czy w takim przypadku powinniśmy wypłacić jej odprawę emerytalną?

Pracownica nabędzie prawo do odprawy emerytalnej wraz z ustaniem stosunku pracy w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z upływem terminu, na jaki została zawarta. Muszą więc Państwo wypłacić odprawę.

Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.

Należy zwrócić uwagę, że ustawodawca uzależnia nabycie prawa do odprawy od ustania, a nie od rozwiązania stosunku pracy. Musi więc istnieć jedynie pewien związek czasowy (niekoniecznie przyczynowy) między ustaniem tego stosunku a przejściem na emeryturę lub rentę. Taki związek istnieje zarówno wtedy, gdy przejście to następuje bezpośrednio po ustaniu stosunku pracy, jak i wówczas, kiedy pracownik np. przechodzi na emeryturę lub rentę po pewnym czasie od ustania stosunku pracy, ale bezpośrednio po okresie nieprzerwanego pobierania zasiłku chorobowego, zapoczątkowanego jeszcze w trakcie zatrudnienia.

W zasadzie zastosowany przez strony tryb rozwiązania umowy o pracę, powodujący ustanie stosunku pracy, nie ma wpływu na zagadnienia związane z odprawą emerytalną czy rentową. Rozwiązanie umowy o pracę (skutkujące ustaniem istniejącego stosunku pracy) spowodowane upływem czasu, na jaki została zawarta, nie wyklucza związku między tymi zdarzeniami a przejściem na emeryturę.

Taki szeroki sposób traktowania związku między ustaniem stosunku pracy a przejściem na emeryturę czy rentę wielokrotnie przedstawiał w swoich orzeczeniach Sąd Najwyższy (np. w wyroku z 20 września 2005 r., II PK 20/05, OSNP 2006/15-16/230). Z sentencji tych wyroków wynika jednoznacznie, że do nabycia prawa do odprawy emerytalnej czy rentowej nie jest wymagane rozwiązanie stosunku pracy w drodze wypowiedzenia umowy lub porozumienia stron wyłącznie z powodu przejścia pracownika na rentę lub emeryturę. Argumentem przemawiającym za tak szeroką interpretacją związku między ustaniem stosunku pracy a przejściem na świadczenie emerytalne lub rentowe jest powszechny i jednorazowy (w zamierzeniu ustawodawcy) charakter odprawy. Niewątpliwie celowe jest umożliwienie realizacji tego prawa wszystkim pracownikom przechodzącym na emeryturę czy rentę.

Odprawa emerytalna przysługuje pracownikowi zarówno w razie przejścia na „normalną” emeryturę, jak i wcześniejszą. Pracownik nie nabywa natomiast prawa do odprawy emerytalnej w związku z ustaniem stosunku pracy i jednoczesnym nabyciem prawa do świadczenia przedemerytalnego.

Wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy (np. układ zbiorowy pracy czy regulamin wynagradzania) mogą przewidywać odprawę w wyższej wysokości. Pracownik, który już raz otrzymał taką odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa.


Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

SKŁADKI ZUS 2020

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Wiśniewski

Doradca podatkowy. Menedżer w Departamencie Doradztwa Podatkowego Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »