reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Emerytury i renty > Wyrok SN z dnia 23 sierpnia 2005 r., sygn. I UK 347/04

Wyrok SN z dnia 23 sierpnia 2005 r., sygn. I UK 347/04

Okres sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 4, przypadający w czasie korzystania z prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, nie jest okresem nieskładkowym w rozumieniu art. 7 pkt 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.).  

Okres sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 4, przypadający w czasie korzystania z prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, nie jest okresem nieskładkowym w rozumieniu art. 7 pkt 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.).

 

Przewodniczący SSN Katarzyna Gonera,

Sędziowie SN: Krystyna Bednarczyk (sprawozdawca), Andrzej Wróbel.

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 sierpnia 2005 r. sprawy z odwołania Teresy M. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych-Oddziałowi w B. o emeryturę, na skutek kasacji organu rentowego od wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 29 września 2004 r. [...]

zmienił zaskarżony wyrok oraz poprzedzający go wyrok Sądu Okręgowego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku z dnia 6 maja 2004 r. [...] w ten sposób, że oddalił odwołanie od decyzji organu rentowego.

Uzasadnienie

Decyzją z dnia 21 stycznia 2004 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych-Oddział w B. odmówił przyznania wnioskodawczyni Teresie M. prawa do emerytury wobec braku wymaganego trzydziestoletniego okresu zatrudnienia.

W odwołaniu od tej decyzji wnioskodawczyni żądała uwzględnienia okresu sprawowania opieki nad dzieckiem w okresie pobierania renty inwalidzkiej.

Wyrokiem z dnia 6 maja 2004 r. [...] Sąd Okręgowy-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku zaliczył wnioskodawczyni okres opieki nad dzieckiem od 29 stycznia 1982 r. do 31 lipca 1984 r. i przyznał jej prawo do emerytury od dnia 2 września 2003 r. Sąd ustalił, że udowodnione przez wnioskodawczynię i uznane przez organ rentowy okresy składkowe i nieskładkowe wynoszą 29 lat, 4 miesiące i 27 dni. Wnioskodawczyni pozostawała w zatrudnieniu do dnia 28 stycznia 1983 r. a od 29 stycznia 1983 r. przebywała na rencie inwalidzkiej III grupy. Sprawowała ona wówczas opiekę nad synem Bartłomiejem urodzonym 16 czerwca 1981 r. Zdaniem Sądu fakt przebywania na rencie nie wyłącza możliwości uwzględnienia okresu od 29 stycznia 1983 r. do 31 lipca 1984 r. jako okresu nieskładkowego z tytułu opieki nad dzieckiem do 4 lat. Renta inwalidzka III grupy nie wyłącza możliwości wykonywania pracy zarobkowej, a tym bardziej opieki nad dzieckiem. Po uwzględnieniu tego okresu nieskładkowego okresy składkowe i nieskładkowe wynoszą 30 lat, co upraw­nia wnioskodawczynię do emerytury.

Po rozpoznaniu apelacji organu rentowego od tego wyroku Sąd Apelacyjny - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku wyrokiem z dnia 29 września 2004 r. oddalił apelację i sprostował oczywistą omyłkę pisarską w sentencji zaskarżonego wyroku przez zastąpienie daty „29 stycznia 1982 r.” datą „29 stycznia 1983 r.” Sąd Apelacyjny stwierdził, że okres pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy nie został wymieniony w art. 6 i 7 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.), stąd też nie można go uznać za okres składkowy czy też nieskładkowy w rozumieniu tych przepisów. Należy więc wnioskować, że sporny okres nie ma wpływu na prawo lub wysokość emerytury czy renty. Rację ma więc Sąd Okręgowy stojąc na stanowisku, że zbieg okresu pobierania renty inwalidzkiej ze sprawo­waniem opieki nad dzieckiem do lat 4 nie niweczy charakteru tego okresu jako nieskładkowego w rozumieniu art. 7 pkt 5 powołanej ustawy. Wnioskodawczyni otrzymując od 29 stycznia 1983 r. rentę inwalidzką III grupy mogła ze względu na stan zdrowia nadal wykonywać zatrudnienie, co wynika z definicji inwalidztwa III grupy zawartej w art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 14grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytal­nym pracowników i ich rodzin (Dz.U. Nr 40, poz. 267 ze zm.). Wnioskodawczyni w okresie pobierania renty mogła również sprawować opiekę nad dzieckiem do lat 4. W ocenie Sądu Apelacyjnego użycie w art. 7 pkt 5 ustawy o emeryturach i rentach sformułowania, iż do okresów nieskładkowych zalicza się „przypadające przed dniem nabycia prawa do emerytury lub renty okresy niewykonywania pracy z powodu opieki nad dzieckiem”, należy rozumieć w ten sposób, iż przedmiotowa opieka nad dziec­kiem musi być sprawowana przed nabyciem prawa do świadczenia, o które ubezpie­czony się ubiega. Opieka nad dzieckiem sprawowana przez wnioskodawczynię w okresie niewykonywania pracy i pobierania renty inwalidzkiej jest okresem nieskładkowym w rozumieniu tego przepisu. Sporny okres rozpoczął się 29 stycznia 1983 r., gdyż do 28 stycznia 1983 r. wnioskodawczyni pozostawała w zatrudnieniu na pod­stawie umowy o pracę. Sąd pierwszej instancji błędnie oznaczył tę datę na 29 stycz­nia 1982 r., co jest wynikiem omyłki pisarskiej, która podlega sprostowaniu.

reklama

Czytaj także

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Tarcza antykryzysowa – pomoc dla pracodawców poszkodowanych w wyniku pandemii koronawirusa (PDF)29.00 zł
reklama

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

opti.pl

Księgowość online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama