| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Młodociani, niepełnosprawni > Zwolnienie pracodawcy z wpłat na PFRON

Zwolnienie pracodawcy z wpłat na PFRON

Pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy ma obowiązek dokonywania comiesięcznych wpłat na PFRON. Przepisy prawa pracy przewidują jednak sytuacje, w których pracodawca jest zwolniony od wpłat na PFRON.

Wpłaty na PFRON

Pracodawca, który zatrudnia co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy musi dokonywać miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wysokość wpłat stanowi iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

Sankcje dla pracodawcy za naruszenie przepisu o ulgach we wpłatach na PFRON

Kogo nie wlicza się do liczby pracowników?

Do liczby pracowników nie wlicza się osób niepełnosprawnych przebywających na urlopach bezpłatnych oraz osób niebędących osobami niepełnosprawnymi zatrudnionych:

 •     na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego;
 •     przebywających na urlopie rodzicielskim;
 •     przebywających na urlopach wychowawczych;
 •     nieświadczących pracy w związku z odbywaniem służby wojskowej albo służby zastępczej;
 •     będących uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy;
 •     nieświadczących pracy w związku z uzyskaniem świadczenia rehabilitacyjnego;
 •     przebywających na urlopach bezpłatnych, których obowiązek udzielenia określają odrębne ustawy.

Porozmawiaj o tym na naszym FORUM

Obniżenie wskaźnika zatrudnienia

Pracodawca może obniżyć wymagany wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jeżeli zatrudni osoby niepełnosprawne ze schorzeniami szczególnie utrudniającymi wykonywanie pracy:

 •     chorobą Parkinsona,
 •     stwardnieniem rozsianym,
 •     paraplegią, tetraplegią, hemiplegią,
 •     znacznym upośledzeniem widzenia (ślepotą) oraz niedowidzeniem,
 •     głuchotą i głuchoniemotą,
 •     nosicielstwem wirusa HIV oraz chorobą AIDS,
 •     epilepsją,
 •     przewlekłymi chorobami psychicznymi,
 •     upośledzeniem umysłowym,
 •     miastenią,
 •     późnymi powikłaniami cukrzycy

Podmioty wyłączone od obowiązkowych wpłat

Wpłaty na Fundusz nie dotyczą:

 1.     placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych,
 2.     przedstawicielstw i misji zagranicznych.

Wpłaty na PFRON i informacje o zatrudnieniu niepełnosprawnych

Pracodawcy zwolnieni z wpłat

Z wpłat na PFRON zwolnieni są:

 •     pracodawcy u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%;
 •     państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne będące jednostkami budżetowymi, zakładami budżetowymi albo gospodarstwami pomocniczymi, instytucje kultury oraz jednostki organizacyjne zajmujące się statutowo ochroną dóbr kultury uznanych za pomnik historii osiągające 6% wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych;
 •     publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne nie działające w celu osiągnięcia zysku, których wyłącznym przedmiotem prowadzonej działalności jest rehabilitacja społeczna i lecznicza, edukacja osób niepełnosprawnych lub opieka nad osobami niepełnosprawnymi;
 •     państwowe i niepaństwowe szkoły wyższe, wyższe szkoły zawodowe, publiczne i niepubliczne szkoły, zakłady kształcenia nauczycieli oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze i resocjalizacyjne w których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi 2% (w tym przypadku wskaźnik stanowi sumę wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych i podwojonego wskaźnika wychowanków, uczniów, studentów lub słuchaczy będących osobami niepełnosprawnymi i uczących się lub studiujących w ramach ogólnie obowiązujących w danej jednostce regulaminów nauczania lub studiowania);
 •     pracodawcy prowadzący zakłady pracy będące w likwidacji albo co do których ogłoszono upadłość.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

SKŁADKI ZUS 2020

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny

Kancelaria prawnopodatkowa w grupie Instytutu Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »