| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Młodociani, niepełnosprawni > Dofinansowanie do wynagrodzenia dla niepełnosprawnych

Dofinansowanie do wynagrodzenia dla niepełnosprawnych

Dofinansowanie do wynagrodzenia nie przysługuje pracodawcy, np. wtedy gdy łączy go z osobą niepełnosprawną umowa cywilnoprawna. Ponadto przeszkodą w uzyskaniu dofinansowania są m.in. zaległości pracodawcy w zobowiązaniach wobec PFRON przekraczające ogółem 100 zł.

Pracodawcy, który zdecyduje się zatrudnić osobę niepełnosprawną, przysługuje miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia takiego pracownika.

Miesięczne dofinansowanie od 1 stycznia 2012 r. przysługuje w kwocie:

  • 170% najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności,
  • 125% najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
  • 50% najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności (art. 26a ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z 27 sierpnia 1997 r. – DzU z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm., zwanej dalej ustawą o rehabilitacji; art. 14 ustawy z 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw – DzU z 2010 r. nr 226, poz. 1475, zwanej dalej nowelizacją).

Jedną z pierwszych okoliczności, które warunkują brak dofinansowania mimo zatrudnienia osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności jest nieosiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych przewidzianego przez ustawodawcę. Miesięczne dofinansowanie nie przysługuje pracodawcy zatrudniającemu co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i nieosiągającemu wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6% (art. 26a ust. 1a ustawy o rehabilitacji).

Wraz z wejściem w życie nowelizacji pojawił się kolejny wyjątek w zakresie uprawnienia do dofinansowania do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych. Od 1 marca 2011 r. miesięczne dofinansowanie nie przysługuje na pracowników zaliczonych do umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności, którzy mają ustalone prawo do emerytury (art. 1 pkt 10 lit. b w zw. z art. 14 pkt 1 nowelizacji). Zgodnie ze stanowiskiem Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (znak: BON-I-5232–26-IKW/11) ustalone prawo do emerytury ma każda osoba, która uzyskała decyzję organu ubezpieczeniowego dotyczącą przyznania świadczenia emerytalnego. Nie ma tu znaczenia podstawa prawna uzyskania świadczenia. Dodany przepis nie obejmuje swoim zakresem osób pobierających świadczenie przedemerytalne. Wydaje się jednak, że będzie miał zastosowanie do osób, które uzyskały decyzję organu emerytalnego, lecz zawiesiły pobieranie świadczenia emerytalnego.

Czytaj także

Autor:

doradca ds. prawnych Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Źródło:

INFOR
Potrącenia komornicze i administracyjne z wynagrodzeń69.30 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

SKŁADKI ZUS 2020

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Zielona Linia

Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »