| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Młodociani, niepełnosprawni > Wyposażenie stanowiska dla bezrobotnego - jak otrzymać refundację z urzędu pracy?

Wyposażenie stanowiska dla bezrobotnego - jak otrzymać refundację z urzędu pracy?

Prowadzę działalność gospodarczą. W kwietniu zamierzam zatrudnić bezrobotnego i złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy. Co powinien zawierać wniosek? Jak prawidłowo rozliczyć już otrzymaną refundację?

Szczegółowe warunki refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego reguluje rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej (dalej: rmpips) oraz ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (dalej: uopziirp).

Starosta z Funduszu Pracy może zrefundować przedsiębiorcy koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego w wysokości nie wyższej niż 6-krotość przeciętnego wynagrodzenia (art. 46 ust. 1 pkt 1 uopziirp).

Wysokość przeciętnego wynagrodzenia przyjmowana jest na dzień zawarcia umowy z podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą.

Wniosek o refundację

Wniosek o refundację należy złożyć do właściwego starostwa. Powinien on zawierać (§ 2 ust. 1 rmpips):

 • numer identyfikacyjny (REGON),
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 • datę rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • symbol podklasy rodzaju prowadzonej działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD),
 • oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej,
 • liczbę stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych,
 • kalkulację wydatków dla poszczególnych stanowisk pracy i źródła ich finansowania,
 • wnioskowaną kwotę refundacji,
 • szczegółową specyfikację i harmonogram wydatków dotyczących wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, w tym środków niezbędnych do zapewnienia zgodności stanowiska pracy z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii,
 • rodzaj pracy, jaka będzie wykonywana przez bezrobotnych,
 • wymagane kwalifikacje i inne wymagania niezbędne do wykonywania pracy,
 • proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu refundacji,
 • podpis podmiotu lub osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

SKŁADKI ZUS 2020

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Musolf

ekspert z zakresu podatków i ceł

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »